Medlemmer on tour

Santa Vizule  

I år har FDEL-medlemmer haft mulighed for at komme på en slags aftenskole i energiproduktion, -distribution og -forbrug. Indtil videre har der været to eksklusive arrangementer.


Søndagstur i solcelleparken på Lerchenborg Gods ved Kalundborg

Den 28. februar fik medlemmer af FDEL lov til at komme ind på et ellers lukket område for at nærstudere SMA-invertere, kabler samt solcellepaneler på en af Skandinaviens største solcelleparker. Den ligger smukt placeret på Lerchenborg Gods ved Kalundborg. Placeringen er vellykket både i forhold til omgivelserne og energiproduktionen. Den 80 ha store solcellepark ligger godt gemt fra nysgerrige blikke på en lille skråning ved kysten. Vandets nærhed sørger for, at solcellepanelerne afkøles om sommeren og de kan dermed producere mere strøm, end hvis de var glødende varme. Den nyetablerede solcellepark forventes at levere 60 MWh om året. Det svarer til ca. 15 000 hustandes elforbrug. Inden vi fik lov til at spadsere rundt blandt de store solcellemoduler, holdt godsejer Christian greve Lerche-Lerchenborg et kort foredrag om sine overvejelser omkring opsætning af vindmøller og solceller på godsets jord.

Besøg hos Energinet.dk

Den 7. april havde FDEL-medlemmer mulighed for at besøge Energinet.dk’s hovedkontor ved Fredericia. Der kunne vi få et lille indblik i, hvordan Energinet.dk sørger for, at der døgnet rundt er balance i Danmarks el- og gas-forsyningssystem. Virksomheden er 100% statsejet, og dens hovedopgave er at udbygge, drive og vedligeholde transmissionsnettet, som man i daglige tale kalder for el-systemets ”motorveje”. Vi som forbrugere er med til at finansiere Energinet.dk gennem vores el- og gasregning.

Trods regn og blæst samledes der denne torsdag aften ca. 30 forventningsfulde FDEL-ere fra alle landsdele. Vi blev ikke skuffet. Stemningen under hele arrangementet var nærmest elektrisk. Både fordi folk var glade for at møde andre elbilister, og fordi der blev holdt to meget spændende foredrag.

Indledningsvis fortalte Preben Nyeng lidt om Energinet.dk. Han er passioneret elbilist og medlem af FDEL. Derudover havde han indtil for et halvt år siden været ansat hos Energinet.dk. Preben Nyeng forklarede, hvordan det danske el-system virker. Hovedsageligt var hans foredrag baseret på tre begreber: produktion, transmission (> 100 kW) og distribution (< 100 kW). Han forklarede bl.a. forskellen mellem tariffer og afgifter. Vi som forbrugere betaler tariffer til el-producenterne, netselskaberne og Energinet.dk (bl.a. PSO-tarif), men til staten betaler vi afgifter. Den afgørende forskel er, at tarifferne afspejler omkostninger i el-systemet, mens elafgifterne til staten fastsættes politisk og går til finansiering af vores velfærdssamfund.

Aftenens højdepunkt var Anders Bavnhøj Hansens foredrag om fremtidens energisystem. Til daglig arbejder han som chefkonsulent hos Energinet.dk. Denne aften var han i den lidt uvante situation, at han som ikke-elbilist var i mindretal i forsamlingen. Derfor var alle fremmødte FDEL-ere positivt overraskede, da han indledte sit foredrag ved at sige, at elbilerne iflg. analyser af alternative drivmidler til transport (se fodnote) langsigtet er de samfundsøkonomisk mest konkurrencedygtige biler overhovedet! De er ikke kun energieffektive, men kan også i kortere perioder (1 – 3 – 6 timer) bruges som små kraftværker, der hjælper med at balancere el-nettet. Anders Bavnhøj Hansen understregede dog, at elbilerne kun kan bruges til døgn-balancering. De kan ikke balancere sæsonmæssige udsving i el-produktionen. Det gør ikke noget. Danmark ligger i den fordelagtige position af at være et transitland for Europas strømforsyning. Der er lagt kabler ud mellem Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Det betyder, at ”når det ikke blæser, eksporteres vandkraft til Danmark og Tyskland”. ”Når det blæser, sparer Norden på vandet og importerer vindkraft fra Tyskland og Danmark”.

Der blev stillet rigtig mange spørgsmål til Anders Bavnhøj Hansen. Han kunne ikke svare med sikkerhed, hvordan fremtidens elpriser vil udvikle sig, men han forventede forandringer som følge af flere lokale el-producenter samt private batterier til strømlagring. Overordnet var hans foredrag meget opløftende. Beregninger viste, jf. Alternative drivmidler (se fodnote), at i fremtiden vil det for de fleste anvendelser til let transport (personbiler/varebiler) blive oplagt for folk at vælge en elbil eller plugin hybridbil frem for en anden slags bil, uanset, om den kører på diesel, benzin, bioethanol, biogas eller naturgas. Plug-in hybridbiler og brint-biler vil iflg. analysen begge kunne blive relevante til transport med større transport-afstande. I forhold til de øvrige biler scorer elbilen bedst, når det gælder køretøjets driftsomkostninger, brændstofpriser inkl. infrastruktur, udledningen af sundhedsskadelige stoffer og støjreducering.

Fodnote: Jf. ”Alternative drivmidler til transport-sektoren, http://www.ens.dk/klima-co2/transport/alternative-drivmidler-transportsektoren, Energistyrelsen 2016. Kommentér på FaceBook

 

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Virksomheden blev etableret i 2005 på baggrund af en fusion mellem Eltra, Elkraft System, Elkraft Transmission og Gastra.