Nyhedsbrev 2015-1

Asger Grønkjær  

Siden mange af os mødtes til generalforsamlingen har vi fået afholdt første bestyrelsesmøde. Uden dette nyhedsbrev skal være et referat, så er det overvejende fra dette møde, at vi kan berette nyt. Referatet og de underskrevne nye vedtægter fra generalforsamlingen ligger som dokumenter i FaceBook Gruppen ”FDEL Medlem”, men vedhæftes også her. Da vi stadig har medlemmer, der enten ikke vil, har fundet ud af, eller har haft tid til at komme ind i gruppen – hvilket vi anbefaler meget, for det er jo der´ vi kan tale uden alle kigger med – modsat den åbne gruppe og hjemmesiden.


Konstituering af bestyrelsen

Som det allerede er informeret klarede vi formandsvalget inden mødet, men har nu også fået sat navn på tovholdere på de øvrige områder således:

De på generalforsamlingen efterlyste ”task force” og adhoc grupper mener den nye bestyrelse vi kan håndtere med denne struktur.

Bestyrelsesmedlemmet der er ansvarlig for hvert område ( initialer ikke i parentes ) har samtidig fået et med-bestyrelsesmedlem ( i parentes ) i gruppen således vi sikrer kontinuitet, sparring og en vikar ved evt. forfald.

Den ansvarlige vil snarest forsøge at rekruttere medlemmer til at hjælpe i gruppen. Dette kan være via FB eller direkte mail fra ForeningsAdministrator systemet. Så vi håber du vil overveje din evt. indsats.

Har man behov for at få bestyrelsen i tale kan man allerede nu rette henvendelse der, hvor ansvaret ud fra ovenstående struktur findes. Således har alle i bestyrelsen fået FDEL mail adresser der ses på hjemmesiden.

Konstituering af bestyrelsen

Som det allerede er informeret klarede vi formandsvalget inden mødet, men har nu også fået sat navn på tovholdere på de øvrige områder således:

Medlemsinformation

Vi vil gerne på nemmeste måde holde informationer om hvert medlem ajour. F.eks. hvilken bil man pt. kører i, for at kunne tale med større gennemslagskraft til relevante samarbejdspartnere – f.eks. vore 52 Fluence ejere mener at… osv .. Dette mener vi nemmest kan ske ved at vores system opgraderes med et modul hvor medlemmer selv løbende kan opdatere info. Vi tester det i 30 dage gratis inden vi gør det konkret. Så mere om dette senere.

Succeskriterie

For at gøre vores succes målbar og få lagt en overligger har vi diskuteret hvor mange af landets elbilister vi skal have som medlem.. Egentlig mener vi nok til at vi bliver ”første valg” når politikere og journalister skal høre forbrugersiden.. Men nominelt mener vi 20 % af alle elbilister vil være fantastisk flot. Hvornår det kan eller skal nås har vi ikke lagt os fast på. Der er jo et stykke vej desværre, men vi håber at alle medlemmer vil være aktive med at nævne foreningen og gøre deres til at vi opnår dette.

Merchandise

Vi har bestilt flotte merchandise ting, som kan hjælpe os alle til at udbrede kendskabet til FDEL. Der kommer både caps, rygsække med mere, der skal bruges til events men som medlemmer også på en eller måde skal kunne erhverve. Gruppen er ved at undersøge om det giver implikationer at sælge og dermed risikere at få omsætning der gør vi skal opkræve moms på alt – også kontingent. Mere herom når dette er klar.

Men i hvertfald nye medlemmer der lader sig registrere på en event får noget gratis f.eks. rygsæk og børnene balloner og en jo-jo.

Elbils ambassadør guide

Grundmateriale er indsamlet fra de 2 dage og nu i korrektur. Snarest vi har den færdig redigeret bliver den trykt og udleveret ved deltagelse i events. Sikkert kommer den også som PDF til egen download. Der er virkelig kommet mange guldkorn frem, og den vil hjælpe os alle og profilere os endnu mere når den også når ud til andre med interesse i ”sagen”.

FDEL events

Vi har lige nu gang i Tange el museum event, Drengerøvs dagen i Skælskør og Folkemødet på Bornholm. Alt kræver stor indsats af de relativ få medlemmer der har engageret sig i dette. Meget stor indsats ! Så vi håber at rigtig mange af øvrige medlemmer vil enten komme og sige hej eller sprede ordet så de, der i vores omgangskreds, som måske gerne vil skifte til el bil næste gang, Tag ud og hils på og se og hør at næste gang er NU ☺

Der er også adskillige andre events i gang, og vi er ved at lave en formel halvårs afrapportering til energistyrelsen for projektet. Vi mener vi er rigtig godt med, og det er jo glædeligt at vi stadig har troen på, at vi når året er gået, også vil få et positivt økonomisk bidrag til foreningen - primært ved at styregruppe medlemmernes mange timer bliver honoreret og doneret til foreningen.

El bils foreningen i Norge

Vi påtænker at sende en lille delegation fra bestyrelsen til Norge og se, om vi kan få et samarbejde istand med denne kæmpe organisation bl.a. for at lave samarbejde om etablering af roaming i Europa omkring ladning men måske også andre ting, som testkørsler og relevante artikler mv.

Markedsføring

Til events har vores hidtil super team omkring markedsføring fået udarbejdet en del materiale. Gruppen sprudler af ideer så hold godt øje.. der kommer meget mere.

Økonomi

Vi har stadig et ok likviditetsflow og har fået ekstern finansiering af omkostningerne der dækkes af energistyrelsen. Vi har også drøftet muligheder for sponsorater og hvordan medlemshvervning kan gøres endnu mere progressiv. Mere herom når gruppen får samlet sig og sat nye både i vandet.

Dog er der en del medlemmer der hænge med at få indbetalt kontingent. Kassereren udsender snarest rykkere. Men det var rart hvis det ikke var nødvendigt.

Næste bestyrelsesmøde er 3. Juni, så har du emner vi skal forholde os til, så kontakt os i god tid.. og ellers vil vi ønske de bedste el bils køreture nu hvor man kan rulle vinduerne ned og nyde duftene fra rapsmarkerne og høre fuglene synge, for slet ikke at nævne at man bare kommer frem mindre træt efter en køretur når man som os kører el bil… GOD MAJ..

De bedste elektriske hilsner

På bestyrelsens vegne

Asger Grønkjær
Formand. Kommentér på FaceBook