Søg
Søg
Close this search box.

Både godt og skidt i Clevers nye prisstruktur: fra flat-rate til mere forbrugsbaserede priser

Både godt og skidt i Clevers nye prisstruktur: fra flat-rate til mere forbrugsbaserede priser

Ladeoperatøren Clever har den 27. september 2022 udsendt en meddelelse om en ny prisstruktur. 

Det meget omdiskuterede energitillæg, som Clever for første gang indførte for alle kunder pr. 1. juni i år, og som pr. 1. oktober øges yderligere, omdannes fra 1. januar 2023 til en forbrugsbaseret model. Tillægget beregnes fra da af på baggrund af den variable gennemsnitlige månedspris, inkl. elafgift, og opkræves på baggrund af den enkeltes forbrug den pågældende måned. 

Ydermere vælger Clever at øge grundprisen for abonnementet Clever Unlimited med 50 kr./måned, så prisen for alle kunder fra d. 1. april 2023 bliver 799 kr., tilsyneladende uden en reel begrundelse. Den nye pris er også varslet over for abonnenter, der har haft en lavere grundpris end 749 kr. pr. måned, så disse oplever en større stigning i grundprisen.

Mere rimeligt energitillæg

I Elbilforeningen mener vi, at den nye model er en klart mere rimelig måde at designe et energitillæg på, da det hidtidige energitillæg har betydet, at elbilister med lavt kørselsbehov har betalt for elbilister med stort kørselsbehov. På den anden side er det selvfølgelig meget frustrerende for dem, der kører rigtig meget (over 50.000 km om året) og har indrettet sig i tillid til, at de ville kunne blive ved med at have flat rate. 

Rasmus Foged, medlem af foreningens bestyrelse og forperson for Politikudvalget, fortæller: 

“Vi er rigtig glade for, at Clever har lyttet til vores indvendinger mod måden, de lavede energitillæg på. Den nye måde er mere rimelig, men den er på den anden side også til ulempe for en del af vores medlemmer. Hvis man eksempelvis kører 100.000 km. om året, bliver det en meget betydelig merudgift. Dem, der hidtil har haft en lav grundpris, bliver også ramt.“

Det nye energitillæg indebærer overordnet set en bevægelse væk fra “flat rate”. Elbilforeningen finder dette positivt, blandt andet fordi denne abonnementsform begrænser konkurrencen på lademarkedet og udnyttelsen af den samlede ladeinfrastruktur. 

Nyt produkt på vej

“Clever har også fulgt vores forslag om at tilbyde et produkt, hvor man ved hjemmeopladning bare betaler for strømmen til sit elselskab og får elafgiften refunderet gennem Clever. Det er en rigtig god idé for alle de elbilejere, der primært lader op i deres egen indkørsel,” fortæller Rasmus Foged og fortsætter: “Vi er i det hele taget glade for, at Clever, på trods et pt. tumultarisk energimarked, endelig arbejder med at reformere abonnementsformerne.”

Clevers nye produkt, kaldet Clever Box, er ikke prissat endnu, og “Vinterpakkens” midlertidige reduktion af elafgiften gør også produktet mindre relevant. I stedet vil det for mange, der primært lader op hjemme, være relevant at sætte deres abonnement i bero, når elafgiften sættes ned. 

Elbilforeningen har tidligere problematiseret det juridiske grundlag for Clevers prisstigninger. I den forbindelse udarbejdede Advokatfirmaet Jesper Håkonsson et notat om prisstigningerne, og for nyligt har foreningen indgivet klage til Ankenævnet for Energiområdet på vegne af et medlem. 

Foreningen ser tilsvarende kritisk på beslutningen om at hæve grundprisen med mere end stigningen i nettoprisindekset, som er beskrevet i Clevers abonnementsvilkår. 

Elbilforeningen vil fortsat arbejde for øget gennemsigtighed og bedre forbrugerforhold på lademarkedet, og foreningen vil derfor fortsat lægge pres på Clever med dét mål at sikre den lavest mulige ladepris for elbilisterne.

Kontaktoplysninger Elbilforeningen:

Pressetalsperson Rasmus Foged, rasmus.foged@fdel.dk, 23 70 18 70 

Forperson Christian Nolsøe Nielsen, cnn@fdel.dk, 20 59 83 74

Foto: Copyright Elbilforeningen