Der er behov for regulering af priserne på ad-hoc opladning

Elbilforeningen har afgivet høringssvar til ny bekendtgørelse om vilkår for operatører af offentligt udbudte ladepunkter.

Bekendtgørelsen skal regulere de vilkår og rammer, som ladeoperatører skal overholde for at kunne indgå aftaler med stat, regioner og kommuner om drift af offentligt tilgængelige ladepunkter. Kommende ladepunkter sendes fremover i udbud som resultat af den lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven), der blev vedtaget tidligere i år. 

Elbilforeningen mener, at det ikke i alle tilfælde kan overlades til markedet at sikre rimelige priser på ad hoc-opladning. Det er derfor positivt at opstille rammevilkår, der skal sikre forbrugerne et rimeligt prisniveau, en fornuftig sammenhæng mellem operatør-priser på ad hoc-opladning og eventuelle loyalitetsrabatter. 

Der mangler dog afklaring af helt centrale spørgsmål vedrørende de foreslåede vilkår, blandt andet definition og fortolkning af lokale monopoler samt regulering af priser og rabatter ved brug af forskellige abonnementsformer. Målet med bekendtgørelsen bør være at sikre en bedre udnyttelse af den samlede ladestanderkapacitet samt konkurrence mellem operatører og udbydere.

Desuden mener vi, at det er nødvendigt at skelne mellem regulering af normalopladning og regulering af højeffektopladning, da der er tale om forskellige markeder og produkter. Skelnes der ikke, vil der være risiko for negative effekter for normalopladningsmarkedet. 

Læs hele FDELs høringssvar her og høringssteksten her