FDEL: Elbilisterne ønsker mange ladere fra flere operatører på samme sted

Elbilforeningen afgiver høringssvar til bekendtgørelsen om pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer.

I høringssvaret, der omhandler opstilling af relevante kriterier til prioritering af ansøgningerne til Vejdirektoratets puljemidler, går foreningen særligt ind og specificerer ønsker til betydningen af en formulering som geografisk dækning:

– Helt generelt ønsker elbilisterne klynger af ladere samme sted, uanset om det er normalladere eller højhastighedsladere, der er tale om, siger forperson for Elbilforeningen, Christian Nolsøe Nielsen. Det er vigtigt ikke at genere lokalområder med mere trafik end højst nødvendigt, og det kan bedst opnås ved mange opladere på samme sted, så elbilisterne ikke skal søge efter ledige opladere mange forskellige steder. 

En enkeltstående højhastighedslader med ét ladepunkt mener Elbilforeningen ikke udgør tilstrækkelig dækning af eksempelvis et trafikknudepunkt eller tæt bebygget område, ligesom enkeltstående normalladere ikke giver tilstrækkelig dækning af områder med mange boliger uden egen indkørsel. Elbilforeningen ønsker opladere fra forskellige operatører samme sted af hensyn til konkurrence på prisen. 

Læs hele høringssvaret her.

 

Baggrund

Elbilforeningen modtog den 23. februar 2020 høring over udkast til en bekendtgørelsen om udmøntning af aftale om pulje til grøn transport, der allokerer 49 mio. kr. til offentligt tilgængelige ladestandere på privat grund.

 Puljen omfatter tilskud til opsætning af ladestandere på privat grund af private virksomheder eller på regionernes arealer, og kun hvis ladestanderne er offentligt tilgængelige. Tilskud kan udgøre op til 25 pct. af projektets totalomkostninger, dog maksimalt 75.000 kr. ekskl. moms pr. ladeudtag ved opstilling af hurtigladestandere og maksimalt 220.000 kr. ekskl. moms pr. ladeudtag ved opsætning af lynladestandere (egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer eller af EU-tilskud). Ansøgningsperioden forventes at være fra d. 1. april – 15. august 2022. Det synes jeg lyder OK. 

Ifølge udkastet foreslås tildeling af tilskud at ske på baggrund af følgende forhold: 

1) Geografisk dækning ift. eksisterende ladeinfrastruktur. 

2) Behov for ladeinfrastruktur, der ikke vil blive dækket på markedsvilkår. 

3) Ladeeffekt i forhold til støttebeløb. 

4) Lige administrativ adgang. 

5) Projektets modenhed.

Link til høringsmaterialet i høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66136

 

Foto: Copyright Elbilforeningen. En stor ladepark i det Nordlige Tyskland. Her står Seed & Greet, Fastned og Tesla side om side.