Afgifter på el til transport skal nedsættes, mindst så de kommer ned på niveau med afgifterne på benzin og diesel. Strøm til opladning købt direkte fra et elhandelsselskab skal have lav afgift på lige fod med strøm købt gennem en udbyder.

Afgifterne skal indrettes, så de sikrer overholdelse af målene i Parisaftalen og Danmarks øvrige nationale og internationale målsætninger og forpligtelser.

Se flere af Elbilforeningens holdninger under FDEL mener…