JensJoel_Soc Dem

FV19 – Interview nr. 6: Jens Joel, Socialdemokratiet

Elbilforeningen FDEL har indbudt repræsentanter fra alle Folketingets partier til at fremlægge deres politik på  elbilområdet i interviewform. Interviewene bringes i den orden, de er kommet i stand. Interview nr. 6 er med Socialdemokratiets klimaordfører Jens Joel.

Jens Joel, hvordan indgår elbiler og andre lavemissionsbiler i Socialdemokratiets klima-, miljø- og transportpolitik?

Grønne biler fylder rigtig meget i Socialdemokratiets politik på det grønne område. Det kan man også se i det klima-, energi- og miljøudspil, vi præsenterede før sommeren 2018. På transport og landbrug er vi slet ikke så langt med grønne omstilling som i eksempelvis energisektoren. Her kommer der til at ske rigtig meget i de kommende år.

Hvordan skal det ske?

Elbilsalget er gået i stå herhjemme, og vi skal have sat det i gang igen. På kort sigt skal vi have fastfrosset afgifterne, så elbilerne ikke bliver dyrere.

Almindelige lønmodtagere har måske ikke råd til elbil, så vi skal lokke nogle af dem, der har råd, over i elbilerne. Derfor vil vi gerne nedsætte beskatningen af grønne firmabiler, så man bliver belønnet for at vælge en grøn firmabil.

Vi har også foreslået, at kommunerne skal have en kontant bonus, når de skifter en benzinsluger ud med en elbil.

Når alle de her biler har kørt nogle år, vil de komme på brugtbilsmarkedet, og så har langt flere danskere mulighed for at prøve kræfter med en elbil.

Jeg tror, at rigtig mange har lyst til, at deres næste bil bliver en grønnere bil. Men det kræver, at de har råd til den, og det kræver, at de nye billigere og bedre grønne biler ikke går uden om Danmark, fordi vores salg er gået totalt i stå.

Hvordan ser I elbilernes rolle i nedbringelsen af klimapåvirkningen fra transporten – for eksempel sammenlignet med kollektiv transport – ?

Jeg tror, at vi også i fremtiden fortsat vil have en stor mængde persontransport. Derfor er det fuldstændig afgørende for den grønne omstilling af transporten, at vi får flere grønne biler. Vi skal satse på en effektiv og klimavenlig kollektiv transport, men vi kan ikke løse det hele med offentlig transport.

Hvordan ser I på regeringens mål om udfasning af benzin- og dieselbiler og visionen om en million grønne biler på vejene i 2030?

Vi er meget positive over for regeringens vision. Men det, regeringen har lagt frem indtil videre, vil give 1000 elbiler de næste år. Det hænger ikke sammen.

Vi skal forpligte os på et mål i stedet for bare at lave hensigtserklæringer. Vi i Socialdemokratiet har spillet ud med 500.000 i 2030, vel at mærke som et bindende mål.

Det er klogt og en god idé at sætte en deadline for stop af salget af benzin- og dieselbiler. Men hvis man ikke også samtidig skubber på for at fremme de grønne biler,  vil det bare betyde, at folk ender med at køre rundt i gamle biler eller bliver nødt til at hamstre en masse af de forurenende biler i 2029. Man skal både udfase de gamle og indfase de nye.

Hvad er jeres holdning til den nuværende afgiftssituation?

Vi har længe efterspurgt en omlægning af afgifterne, så de passer til en moderne verden og fremmer de grønne biler. Vi har også sagt til regeringen, at vi gerne ville lave den omlægning nu.

Regeringen har så valgt at nedsætte en kommission, der skal se på det, og det går vi selvfølgelig konstruktivt ind i. Men det må bare ikke blive en syltekrukke, for den situation, vi har nu, er uacceptabel.

Hvordan så I helst afgifterne på biler, kørsel og drivmidler sat sammen?

For de kommende år skal vi skal en model, som sikrer, at det ikke bliver urimeligt dyrt at få en bæredygtig transport. Derfor skal de grønne biler foran i køen. Men på lang sigt skal der også være afgifter på de grønne biler.

Vi har ingen aktuelle planer om roadpricing, men måske løser trængselsproblemerne sig selv, fordi folk, som ikke har brug for en bil i hverdagen, bruger delebiler. Vi har ikke lagt os fast på en model.

Vi vil gerne have, at prisen på strøm til opladning bliver holdt permanent lav.

Hvilken rolle spiller I som lovgivere i Danmark i at skabe rammerne for en miljø- og klimamæssigt bæredygtig transport i Danmark?

Vi spiller en stor rolle. Men den nødvendige teknologiudvikling kan ikke drives i Danmark. Som lovgivere i Danmark skal vi presse på internationalt for, at vi får lagt de rammer, der giver den teknologiske udvikling, vi har brug for globalt.

I Danmark har vi en opgave i at sikre, at vi har en infrastruktur, en beskatning osv., som understøtter den teknologiske udvikling og markedet i stedet for at stå i vejen.

Der er ingen tvivl om, at teknologien og markedet er motoren i det her, men vi som politikere skal berede vejen for, at bilerne også kommer ud at køre.

Hvad kører du selv i?

Jeg kører i en Renault stationcar. Den kører langt på literen, men jeg tror, min næste bil bliver en grøn bil.

Er der andet, du har lyst at dele med Elbilforeningens medlemmer og følgere?

Ja, at det kommer til at gå stærkt de kommende år. De næste 5 år skal vi få stillet sporene i Danmark, hvis ikke vi vil overhales af resten af verden. Det håber jeg, at Elbilforeningens medlemmer vil engagere sig i, det vil vi i hvert fald gøre med liv og sjæl fra Socialdemokratiets side.