Grøn omstilling af vejtransporten – det mener FDEL

Elbilforeningen glæder sig over dagens aftale mellem Regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtransporten.

Aftalen omfatter fortsat lav registreringsafgift på elbiler frem til 2025 og derefter en gradvis indfasning til 80 procent af fuld afgift frem mod 2030. Batterifradraget bibeholdes, men nedtrappes i takt med, at batterierne forventes at blive billigere.

Der lægges op til, at processtrømordningen, som sikrer lav afgift på elbilstrøm købt via en ladeudbyder, forlænges til 2030. Der er desuden afsat midler til andre grønne initiativer som flere ladestandere, roadpricing-forsøg og fremme af delebiler, samkørsel og cyklisme.

Elbilforeningens formand, Anna Hilden, siger om den nye aftale:

Det er meget glædeligt, at der nu er kommet sikkerhed om afgifterne på elbiler i mange år frem, og at afgifterne fastholdes på et lavt niveu helt frem til 2025. Det giver ro i maven hos elbilkøberne og i hele markedet, og det har vi brug for. Vi er også glade for, at de lave afgifter på strøm til opladning fastholdes helt til 2030. Men det er vigtigt, at den strøm, vi betaler for på almindelig vis hos vores elleverandør, og den, vi kan købe gennem en ladeudbyder, ligestilles afgiftsmæssigt, så forbrugeren har frihed til at vælge.

Om aftalens mål om 775.000 elbiler i 2030 siger hun:

Vi synes ikke, at 775.000 elbiler er et højt tal, men vi tror, at denne aftale i kombination med den
teknologiske udvikling og det faktum, at det bare er meget mere komfortabelt at køre elbil frem for fossilbil, vil betyde, at tallet bliver langt højere. Og fint, at der er lagt et pitstop ind i 2025, så kursen kan justeres, hvis det er nødvendigt.

I Elbilforeningen kunne vi godt have tænkt os endnu større fokus på, hvordan vi begrænser væksten i den fossile flåde, for det er jo ikke nok med flere elbiler, udslippene fra fossilbilerne skal jo ned, for at det batter noget. Men det er fint med initiativer til fremme af cykling, delebiler osv. Også forsøget med roadpricing hilser vi velkomment.

For plug-in-hybrider vil registreringsafgiften stige hurtigere end for de rene elbiler. Om det siger Anna Hilden:

I Elbilforeningen er vi glade for at se, at politikerne har lyttet til os og andre, som har peget på, at plug-in hybriderne måske ikke er så grønne, når det kommer til stykket. Det afhænger i hvert fald helt af, hvordan de bliver brugt i praksis. Helst så vi, at plug-in-hybridernes afgiftsfordele helt faldt bort. Plug-in hybriderne er kun en mellemløsning, og man bør vælge en elbil, hvis man kan, praktisk og økonomisk.

Afslutningsvis siger hun:
Alt i alt er vi meget glade og lettede, og det kan alle danskere, der drømmer om en bilpark med lavere klimapåvirkning og et renere bymiljø, også være. Til lykke til Danmark med aftalen.

Topfoto: Copyright Elbilforeningen FDEL