Om elbiler er miljørigtige må ses i forhold til alternativerne. I forhold til at gå, cykle eller bruge offentlig transport er elbilen ikke miljørigtig. I forhold til diesel- og benzinbiler er den.

Udstødning og larm

Først og fremmest er elbilen en klar gevinst for det lokale miljø, da den ikke har udstødning og larmer mindre.

 

CO2-udledning

Elbilen har også væsentligt lavere CO2-udledning per kørt kilometer end benzin- og dieselbiler.

 

Energiforbrug under batteriproduktion

Under produktionen af elbilens batteri bruges der en del energi. Batteriproduktionen har et klimaaftryk, der er afhængig af den strøm, der anvendes lokalt i de batteriproducerende lande. Elbilen bliver derfor først klimavenlig, når den har kørt et vist antal kilometer, Men denne balance forbedres år efter år, da både den lokale strømproduktion og batteriproduktionen løbende forbedres.

Kilde: Energinet 25. juni 2019, Miljødeklarering af 1 kWh el for 2018.

Link til Energinets notat: Miljdeklarering af 1 kWh el 2018.

 

Energiforbrug under kørsel

I Danmark er elbiler en meget vigtig brik i den grønne omstilling. Dette skyldes, at Danmark har mange vindmøller og derfor i blæsevejr har meget lave strømpriser, der presser indtjeningen på vindstrøm. I kraftigt blæsevejr er der en overkapacitet af vindstrøm, der bevirker, at vindmøller lukkes ned, når vi hverken kan bruge eller eksportere strømmen. En øget omlægning fra fossile brændsler til strøm vil i det hele taget sikre, at vindstrøm forbliver rentabelt selv med endnu mere vindkraft i Danmark.

Elbiler er netop en mulighed for at omlægge fra fossile brændsler til strøm. Mange elbilejere programmerer endda deres biler til at lade om natten, hvor strømforbruget er lavest og strømmen ofte er både billigst og har lavest CO2 belastning.

Kilde: Klimarådets baggrundsnotat ”Hvor klimavenlige er elbiler sammenlignet med benzin- og dieselbiler?” Et samlet billede over bilernes CO2-udledning

Læs også: På videnskab.dk Er elbiler bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler? og på dr.dk Klima Krig i kommentartråden: Er elbiler grønne eller sorte?

 

Find andre spørgsmål og svar på Elbilforeningens FAQ