Kære medlem,

Antallet af elbiler på de danske veje er steget eksplosivt de seneste år. Dette har skabt nye muligheder og udfordringer for Elbilforeningen. Det er vigtigt at foreningen følger med tiden, forbliver relevante og udvikler os i takt med vores omgivelser og elbilsagen.

Derfor har bestyrelsen sat gang i et strategiarbejde, der skal føre til en plan for udvikling af foreningen og tydeligt fastlægge og prioritere vores kerneopgaver og centrale aktiviteter. Planen skal præsenteres for generalforsamlingen i marts 2023.

Arbejdet for at udforme et udkast til strategi er udlagt til et strategiudvalg der, udover direktør Asser Mortensen og to medlemmer af bestyrelsen, også skal have deltagelse af to personer udvalgt blandt foreningens medlemmer. Med dette opslag vil vi gerne invitere dig til at kandidere til udvalget.

Du kan gøre det ved at sende en kort mail til forpersonen for strategiudvalget am@fdel.dk med en kort beskrivelse af dig selv og hvilke erfaringer og kompetencer du kan bidrage med i arbejdet.

 Udvalget forventer at afholde 2-3 fysiske møder og et tilsvarende antal online møder i tiden frem til generalforsamlingen.

 Hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde eller forventningerne til udvalgets medlemmer er du velkommen til at kontakte Asser Mortensen på am@fdel.dk

 Vi håber at du har lyst til at være med til at bringe foreningen godt ind i fremtiden.