Logo for Green Energy Scandinavia

Green Energy Scandinavia giver 5% rabat på alle produkter til FDEL-medlemmer på vores i forvejen skarpe priser. Angiv medlemsnummer ved bestilling.

Vi forhandler bl.a. solceller og batteriløsninger.

Besøg vores hjemmeside: https://ge-scan.com/ eller ring til os for yderligere information: 93309030

Om Green Energy Scandinavia

Vision

Green Tech Center ønsker at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af vedvarende energiløsninger inden for energiproduktion, -forbrug, -styring og -lagring samt af fremtidens resiliente byløsninger inden for energi, klima, vand, data og ressourcer.

Samtidig ønsker vi at støtte danske grønne virksomheder, specielt iværksættere og små og mellemstore virksomheder, i deres vækst, jobskabelse og eksport.

Mission

Green Tech Center er en triple helix innovationslegeplads, hvor dedikerede grønne virksomheder, myndigheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner netværker, innoverer og samarbejder om udvikling og markedsføring af nye produkter og koncepter.

Vi har et stærkt netværk og miljø, som gør det let for vores lejere/partnere at mødes og matche med partnere, kunder, universiteter, myndigheder, investorer samt andre interessenter.

Vi har en række demonstrationsfaciliteter, livelabs, værksted og services til at fremme grønne virksomheders udvikling og vækst.

Vi organiserer triple helix innovationsprojekter for at understøtte vores partnere i deres udvikling og for at bidrage med ny viden inden for grøn omstilling.

For at imødekomme Danmarks – og hele verdens – 2035-mål om en stigende andel af fornybar energi er der et stort behov for at udvikle, demonstrere og kommercialisere nye teknologier, systemløsninger og nye forretningsmodeller – dét er Green Tech Center er del af.