Elbiler skal køre gratis over Storebælt

Den grønne omstilling er på vej i bakgear. Med stigende elpriser er det blevet markant dyrere at køre på el. Det skal altid kunne betale sig at køre grønt, og Storebælt kan hjælpe den grønne omstilling på vej ved at fjerne afgiften helt for elbiler. Det mener vi i Elbilforeningen, og du kan hjælpe os med at få det gennemført.

Over 2000 har så vidt støttet vores forslag

Er du enig?

Elbilister fortjener gratis kørsel over Storebælt

Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv. I Norge fik elbilerne overtaget, fordi man har skabt kontante incitamenter til bilister, som vælger en elbil. I Elbilforeningen taler vi elbilisternes sag, og arbejder for tiltag, som kan hjælpe flere over i en elbil. Storebæltsbroen er et vigtigt knudepunkt i Danmark. Den binder landsdele sammen og bidrager til vækst. Men den er samtidig en dyr fornøjelse for danske bilister.

I dag bruges Storebæltbroen og alle bilisters afgifter til at finansiere generelle vejprojekter. Ved at fritage elbilister for afgift, når de krydser Storebælt, kan vi som samfund belønne de grønneste biler, skabe et incitament til at flere vælger en elbil og dermed bruge Storebælt til at fremme den grønne omstilling. Flere Folketingspartier har allerede tilkendegivet, at de er enige. Men nu skal vi helt i mål.

I Elbilforeningen bruger vi din underskrift til at presse på for et politisk forslag om afgiftsfritagelse for elbiler over Storebælt. Er du med os?

Derfor skal elbiler køre gratis over Storebæltsbroen

Skriv under og støt gratis elbiler over Storebælt

Gratis bro for Elbilister er miljøpolitik der virker!

Den grønne omstilling er en miljø og sikkerhedspolitisk nødvendighed. Person- og lastbiler er ansvarlige for over 1/3 af Danmarks CO2-udledningen. Hertil kommer den luftforurening som de fossile brændstofbiler er ansvarlige for. Samlet set er risikoen for at dø af forurening fra biler langt større end risikoen for at blive kørt over. Her er endelig en miljømæssig indsats, hvor den enkelte forbrugers valg virkelig gør en forskel. Det er derfor både rimeligt og nødvendigt at staten understøtter det grønne valg og gør det attraktivt at vælge elbil.

Derfor skal elbiler køre gratis over Storebæltsbroen

Elpriserne stiger! Det drift-økonomiske incitament der før var ved at vælge elbil udhules. Fordelene ved at køre elbil skal altid være mindre end ulemperne. At gøre Storebæltsbroen gratis for elbiler er en lille indsats, med begrænset økonomiske konsekvenser som vil betyde meget for den enkelte grønne bilist.

En elbillist der køre fra Århus til København har sparet Danmark fra at udlede væsentlige kg CO2 og miljø- og sundhedsskadelige partikler. Er det ikke kun rimeligt, at de så også kan spare de 220kr til broen?

Spørgsmål og svar

Rent teknisk kan det løses på mange forskellige måder. En måde kunne være, at de to kørebaner længst til venstre laves til elbilspor uden bom. Ved hjælp af nummerpladegenkendelse kan A/S Storebælt sikre sig, at kun elbiler benytter banen.
Ved at fritage elbiler for at betale for broen styrker vi incitamentet til at medvirke til den grønne omstilling og giver en lille støtte til de tusindvis af danskere, som allerede har valgt at kører grønt. Det er særlig aktuelt lige nu, hvor de stigende elpriser udhuler den besparelse, som er i driften af elbiler.
Det er ikke første gang dette forslag er fremme. Enkelte partier har tidligere stillet samme forslag. Med de stigende elpriser og det akutte behov for at sætte fart på den grønne omstilling mener Elbilforeningen dog at det nu er tid til realisere forslaget.
Storebæltsbroen har allerede betalt sig selv hjem. Når bilister kører over broen, betaler de derfor primært til et overskud for statskassen. Elbilforeningen anerkender, at der er behov for penge i statskassen, men vi mener at elbilisterne bidrager til samfundet i kraft af deres grønne valg.
Nej, hybridbiler giver ganske rigtigt en mulighed for at bilister kan køre grønt, men hybridbilen bliver kun grøn når bilisten kører på el. Når man kører over Storebælt, kører man typisk meget længere, end hybridbiler kan køre på el.
Broen er allerede betalt hjem, og hvordan staten på sigt skal finansiere infrastruktur må være op til politikerne til den tid. Elbilforeningen mener, at det er vigtigt at staten sender et klart miljøpolitisk signal og på alle måder søger at kompensere de bilister der har truffet et valg om at gå forrest i den grønne omstilling.