• Flere ladere i by og på land

  Der skal være flere hurtigladere i tyndt befolkede områder, både i byer og langs hovedveje, og der skal være flere destinationsladere i byer og sommerhusområder. Næste runde fra den grønne transportpulje bør målrettes destinationsladere i byerne, i boligforeninger og ved virksomheder.

 • Kunstig støj på elbiler

  FDEL er kritisk over for kunstig støj på elbiler, som ikke kan slås fra. Det er et plus for miljøet, især i byerne, at bilerne er støjsvage. Efter vores viden er der ikke sket påkørsler, som kan henføres til, at elbilerne er mere stille end andre biler.

  Vi forstår handikaporganisationernes bekymring. Derfor mener vi, at elbilernes automatiske sensorsystemer skal udnyttes bedre, så der kommer en advarselslyd til omgivelserne, hvis bilen er tæt på en fodgænger eller anden trafikant.

  Læs mere her: Lyd på elbiler er unødvendigt

 • Registreringsafgift

  Elbilforeningen er overordnet tilfreds med de ændrede afgifter, der gælder fra 2021. Dog mener vi, at plug-in-hybrider bør indfases hurtigere i den generelle afgift.

  Vi ønsker på længere sigt en omlægning til en teknisk afgift, der fremmer de klima- og miljøvenlige biler på bekostning af de forurenende.

  Afgifterne skal indrettes, så de sikrer overholdelse af målene i Parisaftalen og Danmarks øvrige nationale og internationale målsætninger og forpligtelser.

 • Afgifter på brændstof og el til kørsel

  Afgifter på el til transport skal nedsættes, mindst så de kommer ned på niveau med afgifterne på benzin og diesel. Strøm til opladning købt direkte fra et elhandelsselskab skal have lav afgift på lige fod med strøm købt gennem en udbyder.  

  Afgifterne skal indrettes, så de sikrer overholdelse af målene i Parisaftalen og Danmarks øvrige nationale og internationale målsætninger og forpligtelser.

 • Kørselsafgifter og ejerafgifter

  Elbilforeningen er positiv over for kørselsafgifter (road pricing). Afgifterne skal sammensættes, så de favoriserer de mindst forurenende biler.

  Den grønne ejerafgift skal lægges om, så den er højere, jo mere bilen forurener. For elbiler skal afgiften være lavere end for alle andre biler.

 • En ladeplads er ikke en parkeringsplads

  Ladepladser er til biler under opladning. Ladepladser skal skiltes, så dette fremgår klart.

  Kommunerne skal kunne etablere parkeringspladser forbeholdt elbiler.

  Retningslinjerne for færdselstavler skal opdateres, så der skelnes mellem ladepladser og parkeringspladser forbeholdt elbiler.

 • Opladning for alle, også dem, der ikke bor i eget hus

  Beboere i boligforeninger skal have lovfæstet ret til etablering af opladning. 

  Kommunerne skal kunne etablere destinationsladere på veje og p-pladser, og de skal være forbeholdt elbiler under opladning.

 • Opladning på arbejdspladsen

  Virksomheder skal frit kunne stille opladning til rådighed for medarbejdere og gæster, uden at dette får skattemæssige eller administrative konsekvenser.

 • Fair priser for opladning

  Vi skal have et prisloft for ladning på offentligt tilgængelige ladere.
  Det må aldrig være dyrere at køre på el end på benzin og diesel. Man
  skal kunne betale med kreditkort eller app.

 • Plug-in hybridbiler

  Plug-in-hybridbiler er kun grønne, hvis de kører på el, og bør ikke have afgiftsmæssige eller andre fordele, som tilskynder til uhensigtsmæssig brug.