• Registreringsafgift

  Elbilforeningen ønsker en omlægning til en teknisk afgift, der fremmer de klima- og miljøvenlige biler på bekostning af de forurenende.

  Afgifterne skal indrettes, så de sikrer overholdelse af målene i Parisaftalen og Danmarks øvrige nationale og internationale målsætninger og forpligtelser.

 • Afgifter på brændstof og el til kørsel

  Afgifter på el til transport skal nedsættes, mindst så de kommer ned på niveau med afgifterne på benzin og diesel.

  Afgifterne skal indrettes, så de sikrer overholdelse af målene i Parisaftalen og Danmarks øvrige nationale og internationale målsætninger og forpligtelser.

 • Kørselsafgifter og ejerafgifter

  Elbilforeningen er åben for at se på kørselsafgifter (road pricing). Afgifterne skal sammensættes, så de favoriserer de mindst forurenende biler.

  Den grønne ejerafgift skal lægges om, så den er højere, jo mere bilen forurener. For elbiler skal afgiften være lavere end for alle andre biler.

 • En ladeplads er ikke en parkeringsplads

  Ladepladser er til biler under opladning. Ladepladser skal skiltes, så dette fremgår klart.

  Kommunerne skal kunne etablere parkeringspladser forbeholdt elbiler.

  Retningslinjerne for færdselstavler skal opdateres, så der skelnes mellem ladepladser og parkeringspladser forbeholdt elbiler.

 • Opladning for alle, også dem, der ikke bor i eget hus

  Det skal være enkelt for elbilister at få en permanent ladeplads, også selvom man ikke selv ejer den plads, hvor bilen holder om natten.

  Kommunernes Landsforening og boligudlejernes og ladeoperatørernes brancheorganisationer bør sammen sørge for retningslinjer og rammevilkår, der sikrer dette.

 • Opladning på arbejdspladsen

  Virksomheder skal frit kunne stille opladning til rådighed for medarbejdere og gæster, uden at dette får skattemæssige eller administrative konsekvenser.

 • Betaling for opladning

  Man skal kunne betale med et almindeligt betalingskort eller med app ved alle offentlige ladestationer i Danmark og i Europa. Ved offentlige udbud vedr. ladeinfrastruktur skal der stilles krav til, hvad en kilowatttime maksimalt må koste.

 • Ladehybrider

  Ladehybridbiler – dvs. biler, der både kan lades fra elnettet og tankes med fossilt brændstof –  bør kunne køre mindst 50 km på ren el.

  Hybridbiler, der ikke kan lades op, er ikke lavemissionsbiler og bør ikke have afgiftsmæssige eller andre fordele.