Søg
Søg
Close this search box.
Audi e-tron tæt på mennesker

Lyd på elbiler er unødvendigt

Pr. 1. juli 2019 indføres kunstig støj på nye typer elbiler. I FDEL kan vi kun beklage, at EU vil indføre støj, netop som man har reduceret et væsentligt problem for miljøet i byerne. I stedet bør fabrikanterne udnytte elbilernes sensorsystemer bedre.

I Elbilforeningen er vi opmærksomme på, at man som elbilist af og til kan komme tæt på bløde trafikanter, fordi elbilerne ikke har en støjende motor, men er lydløse ved helt lave hastigheder. Vi har kendskab til, at en fodgænger på vejen kan blive overrasket over ikke at have hørt bilen trille få meter bag dem. Et overrasket smil er den typiske reaktion fra fodgængeren. Foreningen har ingen kendskab til farlige situationer som følge af dette.

Elbilforeningen beklager, at EU vil indføre støj

EU planlægger at indføre kunstig støj på mindst 56dB på elbiler op til en vis hastighed.

Helt præcist foreskriver EU, at fabrikanter senest den 1. juli 2019 skal montere de såkaldte AVAS-systemer (red.: Acoustic Vehicle Alert System / “Akustisk Køretøjsvarslingssystem”), der opfylder kravene i bilag VIII i nye typer hybride elkøretøjer og rene elkøretøjer. Fabrikanter skal derudover senest den 1. juli 2021 montere AVAS-systemer i alle nye hybride elkøretøjer og rene elkøretøjer. Det betyder i praksis, at for eksempel den nye VW ID-familie skal have kunstig støj, mens eksisterende lydløse bilmodeller, som for eksempel Teslaer,  BMW i3/i8 med flere først skal have lyd på nye biler efter 1. juli 2021. Allerede solgte el- og hybridbiler påvirkes ikke.

Føreren bør kunne slå støjen fra

I forordningens Bilag VIII var der godt nyt, nemlig at føreren skulle kunne slå støjen fra, præcis som det er tilfældet i elbiler fra for eksempel Renault, Hyundai og Kia i dag: “AVAS-systemet skal være udstyret med en omskifter, der er lettilgængelig for køretøjets fører, for at gøre til- og frakobling mulig. Når køretøjet genstartes, skal AVAS-systemet automatisk være tilkoblet.” Det er imidlertid ændret, så det nu bliver forbudt, at kunne slå støjen fra. Se her: https://www.governmenteuropa.eu/adaptive-avas-electric-vehicle-safety/91652/ I Elbilforeingen mener vi, at støjen skal kunne slås fra, som det er tilfældet i alle nuværende biler med kunstig støj.

Hvis man selv ønsker at orientere sig i EU kravene, kan man med fordel søge efter forkortelsen AVAS her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0540&from=EN

I FDEL kan vi kun beklage, at EU vil indføre støj, netop som man har reduceret et væsentligt problem for miljøet i byerne. Tiltaget er ganske unødvendigt. Dels fordi vi som elbilister – ligesom cyklister – er klar over, at vi ikke kan høres og derfor er ekstra opmærksomme på andre. Dels fordi sikkerhed i trafikken ikke beror på, at svagtseende eller dårligt hørende kan høre bilerne, men at bilisterne ser de bløde trafikanter.

Hybridteknik kan være mindre støjende end kunstig lyd på elbiler

Vi finder det i øvrigt påfaldende, at forslaget om kunstig støj på biler fremsættes i forbindelse med elbiler. Alene verdens største producent af hybridbiler rundede over 10 millioner solgte i 2017, så vi har siden 1998 haft langt flere benzinbiler, der er lydløse i bytrafikken, end der pt findes elbiler. Selv moderne, små benzinmotorer uden hybridteknik kan være mindre støjende end for eksempel den kunstige støj på visse elbiler, så der er tale om en samlet tilbagegang for miljøet uden gevinst for trafiksikkerheden, hvis dette forslag gennemføres.

Elbilforeningen betragter forslaget som en fejltagelse og et midlertidigt fænomen på lige fod med manden med rødt flag foran motorkøretøjer til at advare om, at her kommer en hestevogn uden hest. 

https://www.fyens.dk/24timerXtra/Pas-paa-der-kommer-en-bil/artikel/599473

Elbilernes automatiske sensorsystemer skal udnyttes bedre

Vi forstår handikap-organisationernes bekymring. Derfor mener vi, at elbilernes automatiske sensorsystemer skal udnyttes bedre, så der kommer en advarselslyd til omgivelserne, i tilfælde hvor bilen er tæt på en fodgænger eller anden trafikant. En permanent lyd er vi ikke tilhænger af.

Se i øvrigt foreningens kortfattede holdninger til kunstig støj og andet på “FDEL mener”.