Hvor langt kører en elbil egentlig “pr. liter”, og hvor mange gram CO2 “udledes” pr. kørt kilometer? Dette notat, kaster lys over, hvor meget CO2 en elbil “udleder”, når vi har tal for CO2-udledningen ved elproduktion i Danmark.

Når kulstof i benzin/diesel reagerer med ilten i luften, dannes der CO2Dette gør, at mængden af dannet CO2 på vægtbasis er større end den mængde benzin/diesel, der forbrændes. Forbrænding af 1 liter benzin skaber en CO2-udledning på 2400 gram. Tilsvarende skaber forbrænding af 1 liter diesel en CO2-udledning på 2700 gram. Produktion og distribution af benzin og diesel er absolut ikke CO2neutral. Flere kilder peger på, at den virkelige CO2-udledning er op til 50% højere end den direkte udledning under kørsel. Lad os forsigtigt antage 30%. Det vil således være realistisk at regne med 3100 g/l for benzin og 3500 g/l for diesel.

Hvis man vil finde en ”km/l” værdi for en elbil kan det gøres således:

Der tages udgangspunkt i WLTP-værdien for energiforbrug i Wh/km. WLTP, der står for ”Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure”, har erstattet den hidtidige NEDC-målemetode. WLTP giver mere retvisende værdier for forbrug og udledning ved kørsel i praksis. Som eksempel Hyundai Kona Electric med WLTP-forbrug 154 Wh/km svarende til 6,5 km/kWh.

CO2-udledningen kan reduceres

  • til mindre end en 1/5 i forhold til benzin-modellen
  • til mindre end en 1/4 i forhold til diesel-modellen.

Der skal nu ganges med en faktor, som er forholdet mellem CO2-udledning ved produktion og forbrænding af benzin/diesel og det tilsvarende tal for produktion af 1 kWh el. Ifølge ENERGINET.DK har den gennemsnitlige CO2-udledning ved elproduktion i Danmark  i 2017 været ca. 200 g/kWh. Indregner vi 10 % til ladetab bliver CO2-værdien 220 g/kWh i batteriet svarende til 33,4 gram CO2 pr. km for Kona Electric. Antager vi 30% tillæg for CO2-udledning ved produktion og distribution samt ladetab mv., bliver omregningsfaktoren: 

  • for benzin 3100/220 = 14,1.
  • for diesel tilsvarende 3500/220 = 15,9.

Hyundai Kona Electric kører således ”benzin ækvivalent”  14,1 x 6,5 = 91,7 km/l.

Den ”ækvivalente km/l” værdi er et udtryk for, hvor mange km/l en benzin-/dieselbil skal køre for at give samme CO2-udledning som elbilen.

Mange oplader deres elbil om natten, hvor andelen af vindenergi ofte kan være meget stor og dermed resultere i ekstraordinært høje ”km/l” værdier. WLTP-værdien for CO2-udledning pr. kørt kilometer for Hyundai Kona i benzin-versionen opgives til 142 g/km. Med tillæg for produktion og distribution er udledningen i alt ca. 184 g/km. I forhold til Kona Electric altså en faktor 184/33,4. Det vil sige 5,5 gange højere.

CO2-udledningen i forhold til benzin reduceres altså til mindre end en 1/5.

 

WLTP-værdien for CO2-udledning pr. kørt kilometer Hyundai Kona i diesel-versionen opgives til 111 g/km. Med tillæg for produktion og distribution er udledning for diesel version i alt ca. 144 g/km. I forhold til Hyundai Kona Electric en faktor 144/33,4. Det vil sige 4,3 gange højere.

I forhold til diesel kan CO2-udledning reduceres til mindre end en 1/4.

 

Da andelen af fossilt brændsel til elproduktion i Danmark desuden er faldende, betyder det, at elbilen år for år bliver stadig mere CO2-venlig sammenlignet med benzin/diesel.

 

Læs evt. også: Er elbiler bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler? eller Krig i kommentartråden: Er elbiler grønne eller sorte?

Sidst opdateret marts 2019 af teknisk rådgiver Hans Steffensen