Hvor langt kører en elbil egentlig ”pr.liter” og hvor mange gram CO2 ”udledes” pr. kørt kilometer? Dette notat kaster lys over hvor megen CO2 en elbil ”udleder”, når vi har tal for CO2 udledning ved el produktion i Danmark.


Når kulstof i benzin/diesel reagerer med ilten i luften dannes der CO2. Dette gør at mængden af dannet CO2 på vægtbasis er større end den mængde benzin/diesel der forbrændes.

Forbrænding af 1 liter benzin skaber en CO2 udledning på 2400 gram.

Tilsvarende skaber forbrænding af 1 liter diesel en CO2 udledning på 2700 gram.

En benzinbil med et normeret forbrug på 16 km/l udleder således 2400/16 = 150 g/km.

En dieselbil med et normeret forbrug på 18 km/l udleder tilsvarende 2700/18 = 150 g/km.

Produktion og distribution af benzin og diesel er absolut ikke CO2 neutral. Flere kilder peger på at den virkelige CO2 udledning er ca. 50 % højere end den direkte udledning under kørsel.

Det vil således være mere realistisk at regne med 3600 g/l for benzin og 4050 g/l for diesel.

Hvis man vil finde en ”km/l” værdi for en elbil kan det gøres således:

Der tages udgangspunkt i den normerede NEDC rækkevidde for elbilen.

Herefter findes antal  km/kWh  ved at dividere NEDC tallet med tilgængelig batterikapacitet i kWh.

For Renault ZOE er værdien  210/22 = 9,6 km/kWh.

For Tesla Model S 85 (tilgængelig batterikapacitet ca. 75 kWh) er værdien 502/75 = 6,7 km/kWh.

Der skal nu ganges med en faktor som er forholdet mellem CO2 udledning ved produktion og forbrænding af benzin/diesel og det tilsvarende tal for produktion af 1 kWh el.

Ifølge ENERGINET.DK har den gennemsnitlige udledning i 2014 været ca. 300 g/kWh.

Indregner vi 10 % til distributions- og ladetab bliver CO2 tallet ca. 330 g/kWh.

Afhængig af indregning af CO2 udledning ved produktion og distribution samt ladetab mv., bliver omregningsfaktoren mellem 2400/300 = 8,0 og 4050/330 = 12,3.

En Renault ZOE vil i værste fald have en værdi på  9,6 x 8,0 = 76,8 km/l og i bedste fald 9,6 x 12,3 = 118,1 km/l.

En Tesla Model S vil tilsvarende have værdier mellem 53,6 km/l og 82,4 km/l.

Den ækvivalente ”km/l” værdi er et udtryk for hvor mange km/l en benzin/diesel bil skal køre for at give samme CO2 udledning som elbilen.

Forbruget for såvel benzin/diesel biler som elbiler måles ud fra NEDC (New European Driving Cycle).

Mange oplader deres elbil om natten hvor andelen af vindenergi ofte kan være meget stor og dermed resultere i ekstraordinært høje ”km/l” værdier.

Da andelen af fossilt brændsel til el produktion i Danmark desuden er faldende, betyder det at elbilen år for år bliver stadig mere CO2 venlig sammenlignet med benzin/diesel.

Ser vi på CO2 udledning pr. kørt kilometer er normen for en gennemsnits bil 150 g/km.

De nuværende regler for beregning af registreringsafgift for benzin/diesel biler tager netop udgangspunkt i denne værdi, idet der gives afgiftsnedsættelse hvis udledningen er mindre end 150 g/km og tilsvarende en afgiftsforhøjelse hvis CO2 udledningen er større end 150 g/km.

For elbiler kan vi regne os frem til at en ZOE højst vil ”udlede” 330 / 9,6 = 34,4 gram CO2 pr. kilometer.

En Tesla 85 tilsvarende højst 330 / 6,7 = 49,3 gram CO2 pr. kilometer.

Kørsel i elbiler vil altså betyde at CO2 udledningen kan reduceres til under en 1/3 af udledningen fra benzin/diesel.

Medregner vi CO2 udledning ved produktion og distribution af benzin/diesel samt stigende andel af vindkraft i el produktion, bliver forskellen endnu mere markant.

En Mikrobil, der typisk har en CO2 værdi på ca. 100 gram pr. kilometer, udleder således mindst dobbelt så megen CO2 som en Tesla.


 

  Kommentér på FaceBook