FUSE-projektet søger deltagere til særligt brugerpanel for at afdække opladebehov for elbilister i byområder

Kører du elbil? Bor du på Frederiksberg (København) og har ikke adgang til hjemmeopladning og heller ikke eller kun begrænset adgang til opladning på arbejdspladsen? 

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, vil vi høre, om du vil medvirke i et særligt brugerpanel bestående af ca. 20 personer, som skal klæde politikere og planlæggere på med anbefalinger til den danske ladeinfrastruktur for elbiler.

Vi er særligt interesseret i at:

1) forstå de oplevede udfordringer ved opladning i bymiljøer 

2) forstå hvilke steder som opleves som mest velegnede til opladning 

3) høre om elbilisternes holdning til smart opladning af elbiler

4) få feedback til de modeller og løsningsforslag som FUSE-projektet vil producere (se afsnittet om baggrunden for FUSE-projektet nedenfor).

Brugerpanelet vil desuden blive anvendt til sparring i forhold til en større undersøgelse blandt Elbilforeningens medlemmer. 

Hvis du opfylder og accepterer kriterierne samt bekræfter din interesse for at deltage ved at udfylde formularen på denne siden, vil du have mulighed for at blive udtrukket til panelet. Du vil modtage en bekræftelse på e-mail, hvis du bliver udvalgt.

Deltagere i brugerpanelet vil modtage en flaske vin fra DTU som tak for hjælpen.

Vi skal bruge dit svar senest mandag d. 4. januar 2021.

Med venlig hilsen 

Peter Bach Andersen, DTU og Anna Hilden, Elbilforeningen FDEL 

Tilmeldingsformular til FUSE-projektets særlige brugerpanel

Udfyld og indsend formularen. Du vil modtage en bekræftelse på e-mail, hvis du bliver udvalgt.


Jeg kører elbil.
Felt kræves!
Felt kræves!
Jeg bor på Frederiksberg (København).
Felt kræves!
Felt kræves!
Jeg har ikke adgang til hjemmeopladning og heller ikke eller kun begrænset adgang til opladning på arbejdspladsen.
Felt kræves!
Felt kræves!
Hvilke elbil kører du i?
Hvilke elbil kører du i? Skriv bilmærke og model
Felt kræves!
Felt kræves!
Hvor mange år har du kørt elbil?
Felt kræves!
Felt kræves!
Hvor hyppigt har du behov for at oplade din bil?
Felt kræves!
Felt kræves!
Hvor oplader du primært din bil i hverdagen?
Hvor oplader du din bil?
Hvor oplader du din bil?
Beskriv på højst tre linjer hvilke udfordringer du oplever med opladning i hverdagen
Beskriv...
Skriv et par ord om dine udfordringer...
Skriv et par ord om dine udfordringer...
Jeg ønsker at deltage i FUSE-projektets særlige brugerpanel
Felt kræves!
Felt kræves!
Jeg har læst og accepterer vilkårene for tilmeldingen.
Du skal accepterer vilkårene for at kunne tilmelde dig
Du skal accepterer vilkårene for at kunne tilmelde dig
Dit fornavn
Skriv dit navn
Skriv dit navn
Dit efternavn
Skriv dit efternavn
Skriv dit efternavn
Dit medlemsnummer i FDEL
sæt en streg, hvis du ikke er medlem.
Dit medlemsnummer i FDEL
Du finder dit medlemsnummer i emnelinjen på mails fra FDEL
Du finder dit medlemsnummer i emnelinjen på mails fra FDEL
Din e-mailadresse
Din e-mailadresse
Skriv din e-mailadresse
Skriv din e-mailadresse

Baggrund: FUSE-projektet og byopladning af elbiler

For at elektrificere transportsektoren i Danmark er det vigtigt, at der etableres en effektiv og tilstrækkelig ladeinfrastruktur, som kan møde danskeres ladebehov – uanset hvor og hvordan de bor. Det er vigtigt at denne ladeinfrastruktur hele tiden er på forkant med efterspørgslen – og er effektivt indrettet i forhold til behovet i antal og placering.

I et nyt, treårigt forskningsprojekt (Frederiksberg Urban Smart EMobility – FUSE) har vi fokus på en særlig udfordring – opladningsmulighederne for elbilister, som bor i tætbefolkede byområder. I de største danske byer er der typisk mangel på plads til at opsætte offentlige ladestandere, det er dyrere at etablere ladepunkter, og mange har ikke adgang til egen parkeringsplads.

FUSE-projektet samarbejder med Frederiksberg Kommune, som har landets højeste befolkningstæthed – men som også har sat sig som mål at blive Danmarks elbil-by nr 1.

Projektet skal undersøge, hvilke lokaliteter det er mest effektivt, økonomisk og praktisk at anvende til opladning af elbiler.

Ud over at sikre gode lademuligheder skal FUSE-projektet også undersøge mulighederne for smart, i betydningen intelligent, opladning – og hvorledes smarte ladestandere kan sikre, at elbiler kan oplades, når det er grønnest og billigst.

I sidste ende skal FUSE-projektet bidrage med erfaringer og løsninger, som kan anvendes på tværs af alle landets kommuner – og sikre gode muligheder for byopladning overalt i Danmark.