Ladeinstallation

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler generelt, at man ikke lader dagligt på en almindelig, eksisterende hus-installation:
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/offentlige-omraader/opladning-el-biler

At etablere en sikker og lovlig ladeinstallation er på ingen måde gør-det-selv arbejde, men man må gerne selv bestille elektrikeren til at gøre arbejdet og for eksempel benytte Elbilforeningens input:

Til elektrikeren

Det følgende er uafhængigt af, om der afsluttes med et CEE stik eller fast installation af ladeboksen sammen med en sikkerhedsafbryder.

Det anbefales altid at udføre installationen som mindst 3 x 400V ved 16A, uanset om den nuværende elbil kun måtte benytte en enkelt fase til opladning. Installationen skal udføres til langvarig belastning, dvs mere end tre timer, idet opladning kan tage helt op til et døgn.

Derfor er 5G2,5 ikke altid tilstrækkeligt og kan kun anbefales ved kabeltræk af ganske få meter fra eltavlen, hvor kablets køleforhold er gode og kendte. Derfor anbefales generelt og altid til længere kabeltræk at benytte 5G4 eller det lettere tilgængelige 5G6 installationskabel. Det kraftigere kabel er lidt dyrere, men installations- og graveomkostningerne er omtrent de samme, og energitab samt varmeudvikling minimeres, og installationen fremtidssikres til endnu kraftigere opladning eller opladning af mere end en elbil ad gangen uden nævneværdig merudgift.

Installationen skal kables direkte til egen gruppe i eltavlen uden andre forbrugere eller sløjfer undervejs. 

I eltavlen skal der opsættes egen RCD (Residual Current Device, tidligere kaldt HPFI) af passende type (*) samt egen sikringsgruppe. Strømmen til ladeinstallationens RCD må ikke gå gennem andre fejlstrømsrelæer, som betjener andre elforbrugere, men bør kobles direkte til elforsyningen. Man kan også vælge at opsætte en bimåler i tavlen for at holde øje med elforbruget til opladning. Nogle ladebokse har indbygget elmåler, og så er der ingen grund til selv at opsætte bimåler.

Sikringsgruppen kan enten være smeltesikringer (TITAN typen) eller en automatsikringsgruppe anbefalet C20 (evt B20) for at undgå at den falder ud, som en 16A sikring ofte gør efter længere tids varmeudvikling. Vi anbefaler tilsvarende 35 eller 40 Ampere sikringer til 32A ladeinstallationer.

Kombirelæ (RCD + automatsikring) kan ikke anbefales, selv om det kan være fristende af pladshensyn i tavlen. Dels fås det kun op til 16A og dels fås det ikke som Type-B eller Type-A-EV (se eksempel: http://www.doepke.co.uk/rcd/rcd-EV.html).
Indtil 1/7-2019 var kombirelæ dog ikke forbudt ifm ladeinstallationer.

(*) Indtil 1/7-2019 var almindelig RCD Type A tilstrækkeligt til næsten alle elbiler, da de har en erklæret DC lækstrøm under 6mA. Den 1/7 – 2019 trådte Installationsbekendtgørelsen endeligt i kraft, hvorefter alle nye ladeinstallationer forsynes med RCD Type-B for hver lader, med mindre laderen har indbygget DC fejlstrømsdetektering.

Læs mere om RCD hos Sikkerhedsstyrelsen: https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/sporgsmal-og-svar/elinstallationer/sporgsmal-og-svar-om-beskyttelse-med-rcder

Bemærk at ladebokse med indbygget DC-detection eller RCD Type-B kan “nøjes” med RCD Type-A i tavlen forudsat, at der er tale om fast installation af ladeboksen. Hvis samme ladeboks har tilledning med stik og for eksempel forsynes fra et CEE stik på væggen, skal tavlen have RCD Type-B!

Installationsbekendtgørelsen, den internationale IEC60364 standard, erstatter den gamle Stærkstrømsbekendtgørelse, som ikke indeholdt noget specifikt for elbiler. I de nye regler er elbiler specifikt omtalt i IEC60364, Section 722: Supplies for Electric Vehicles.