Søg
Søg
Close this search box.

Afgiftssituationen for elbiler 2019-2023

Kort før jul vedtog folketinget, at de nuværende afgiftssatser på elbiler også skal gælde i 2019. Samtidig blev det besluttet at hæve bundfradraget i registreringsafgiften for de mindre dyre elbiler. Samlet betyder det, at elbiler, der koster op til ca. 400.000 kr, er fritaget for registreringsafgift i 2019.

 

I 2020 stiger afgiften på elbiler fra 20% af den beregnede fulde afgift til 40%, men bundfradraget stiger tilsvarende, således at elbiler under ca. 400.000 kr. fortsat friholdes fra registreringsafgift.

 

For elbiler, der koster over ca. 400.000 kr, vil man stadigvæk skulle betale registreringsafgift af den del af bilens pris, der ligger over grænsen. I 2019 skal man betale 20% af normal registreringsafgift for den del af bilens pris, der overstiger de 400.000 kr, i 2020 er det 40%. Så ønsker man at købe en dyr elbil som eksempelvis Tesla Model S, Model X, Jaguar I-Pace eller AUDI e-Tron, vil der være noget at spare ved at købe den i 2019 frem for 2020.

 

Medmindre man politisk beslutter en ny afgiftsreform inden, vil afgiften stige igen efter 2020. Bundfradraget vil frafalde, så der kommer afgift på alle elbiler, og afgiften vil være 65% af den beregnede fulde afgift i 2021. Det stiger til 90 % i 2022 og 100 % fra og med 2023. Så alt andet lige vil der være noget at spare på afgiften ved at købe elbil før 2021.

 

I Elbilforeningen FDEL mener vi, at det i store træk er positivt, at der de næste to år ikke er afgift på elbiler under ca. 400.000 kr. Det er dog ikke optimalt, at afgifterne ændrer sig hvert år de næste fire år. Vi håber på og arbejder fortsat for større og mere vidtrækkende tiltag, som yderligere kan styrke væksten i elbilsalget og elbilernes markedsandel.