Søg
Søg
Close this search box.

Elbilforeningen drøfter bilafgifter med skatteministeren

Når Elbilforeningen i løbet af efteråret skal drøfte principperne for de fremtidige bilafgifter med skatteministeren, gælder det om at finde en balance, hvor mindreprovenuet i statskassen imødegås samtidig med, at udbredelsen af elbiler ikke bremses

 

Til Elbilforeningens 10-års jubilæumskonference på Christiansborg i maj proklamerede skatteminister Jeppe Bruus (S) med et smil på læben, at han var åben over for alle gode forslag til de fremtidige bilafgifter. Skatteministeren har nu fulgt op på disse ord ved at invitere Elbilforeningen i Danmark til et møde med ministeren i løbet af efteråret.

 

Dilemmaet er til at tage at føle på:

 

På den ene side er den stigende andel af elbiler på de danske veje godt for klimaet, miljøet og luftkvaliteten især i byerne. Men på den anden side er det knap så godt for statskassen, fordi langt de fleste elbiler er fritaget for registreringsafgift og derfor kun betaler moms. Desuden betaler man den samme, lave sats i periodisk afgift, uanset om man kører i en lille, energieffektiv elbil eller en stor SUV-elbil.

 

Elbilforeningen i Danmark mener, at afgifterne for elbiler skal indfases moderat og afbalanceret, så de stadig flere elbiler i højere grad bidrager til statskassen, uden at udbredelsen af elbiler bremses. Desuden skal vi gøre op med det, der kaldes for ‘bilfedme’ (at folk køber større og mindre energieffektive biler, red.) ved at bilisterne i langt højere grad skal tilskyndes til at købe mindre (el)biler, der er mere energieffektive.

 

Elbilforeningen mener – ikke overraskende – endvidere, at det altid skal være billigere at køre i elbil end i en bil med udstødningsrør. Samtidig synes vi, at det rigtig god mening ud fra et politisk perspektiv men også ud fra et miljøperspektiv, at en stor og knap så energieffektiv elbil skal bidrage mere til statskassen end en energieffektiv elbil.