VI MENER...

TILSLUTNINGSPLIGT VED LADESTANDERE

Ladepladser er til biler under opladning. Ladepladser skal skiltes, så det fremgår klart, at bilen skal være tilsluttet laderen.

Kommunerne skal desuden etablere parkeringspladser forbeholdt elbiler, så biler nemt kan flyttes fra ladepladser efter opladning.

Tidsbegrænsning bør anvendes ved konkret behov og kun i områder med gratis parkering.

Flere ladere i by og på land

Der skal være flere hurtigladere i tyndt befolkede områder, både i byer og langs hovedveje, og der skal være flere destinationsladere i byer og sommerhusområder. Næste runde fra den grønne transportpulje bør målrettes destinationsladere i byerne, i boligforeninger og ved virksomheder.

OPLADNING FOR ALLE, OGSÅ DEM, DER IKKE BOR I EGET HUS

Beboere i boligforeninger mv. skal have lovfæstet ret til at etablere opladning til deres egen elbil (“laderet”).

Kommunerne skal etablere destinationsladere på veje og p-pladser, og de skal være forbeholdt elbiler under opladning.

FAIR PRISER FOR OPLADNING

Vi skal have et prisloft for opladning på offentligt støttede ladere. Det skal være billigere at køre på el end på benzin og diesel. 

Afgifter på el til transport skal nedsættes, mindst så de kommer ned på niveau med afgifterne på benzin og diesel. Strøm til opladning købt direkte fra et elhandelsselskab skal have lav afgift på lige fod med strøm købt gennem en udbyder.

REGISTRERINGSAFGIFT OG EJERAFGIFT

Elbilforeningen er overordnet tilfreds med de aktuelle registreringsafgifter for elbiler, men der er behov for, at registreringsafgiften for plug-in-hybrider indfases hurtigere i den generelle afgift.

Vi ønsker på længere sigt en omlægning til en teknisk afgift, der fremmer de klima- og miljøvenlige biler på bekostning af de forurenende. 

Den grønne ejerafgift skal lægges om, så den er højere, jo mere bilen forurener. For elbiler skal afgiften være lavere end for alle andre biler.

Afgifterne skal indrettes, så de sikrer overholdelse af målene i Parisaftalen og Danmarks øvrige nationale og internationale målsætninger og forpligtelser.

STOREBÆLTSBROEN GRATIS FOR ELBILER

Det skal være gratis for elbiler at køre over Storebæltsbroen, så det bliver mere attraktivt at køre i elbil – ikke mindst at køre langt i elbil. 

Læs mere om forslaget her.

PLUG-IN HYBRIDBILER

Plug-in-hybridbiler er kun grønne, hvis de kører på el, og fra 2025 klassificeres de ikke længere som grønne transportmidler. 

Der skal ikke ydes støtte til køb af plug-in-hybridbiler, men afgifterne skal motivere til, at de køres mest muligt på strøm.

KUNSTIG STØJ PÅ ELBILER

Elbilforeningen er kritisk over for kunstig støj på elbiler, som ikke kan slås fra. Det er et plus for miljøet, især i byerne, at bilerne er støjsvage. Efter vores viden er der ikke sket påkørsler, som kan henføres til, at elbilerne er mere stille end andre biler.

Vi forstår handikaporganisationernes bekymring. Derfor mener vi, at elbilernes automatiske sensorsystemer skal udnyttes bedre, så der kommer en advarselslyd til omgivelserne, hvis bilen er tæt på en fodgænger eller anden trafikant.

Læs mere her: Lyd på elbiler er unødvendigt