Søg
Søg
Close this search box.

Vi forstår ikke helt hvor den nye regering vil hen med elbilerne. Er det mon blot en politisk prøveklud at sige, at man ikke overtager den forrige regerings hensigter? Som landets største forening for private elbilister, har vi drøftet hvordan vi tror vi får flere elbiler, på en fair og samfundsansvarlig måde.

FDEL foreslår en kvotebaseret afgift-fritagelse af elbiler, på samme måde som i Norge, så de budgetmæssig konsekvenser er velkendte. Det kunne være en afgiftmodel for de første 50,000 elbiler i Danmark, hvorefter man kan evaluere og evt. ændre afgift-politikken efter forholdende. Det ville skabe ro i branchen og blandt forbrugerne, der på den måde får sikkerhed for at elbilens fremtid ikke blokeres med hurtige paniktiltag.

Argumenterne for en friholdelse af afgifter bygger på følgende 5 punkter: 

(1) Elbiler må ikke stilles afgiftsmæssigt dårligere end benzin/diesel biler, hvilket betyder at de nedslag i afgifter, der i dag gives rutinemæssigt for biler med god benzin/diesel økonomi, også skal tilgodese elbilernes endnu bedre energiøkonomi og lavere CO2 udledning på lige vilkår med benzin og dieselbiler;

(2) Elbiler bidrager til folkesundhed og dermed til øget velfærd, ved at fjerne stærkt sundhedsskadelig forurening, der årligt koster flere tusinde dødsfald; 

(3) Elbiler nedsætter støjniveau og bidrager på denne måde til øget velfærd i bymiljøet; 

(4) Det er velkendt at en ændret teknologi ofte skal hjælpes ved opstart, hvilket bør afspejles i afgift-politikken, så infrastruktur og service kan komme op og stå på et selvkørende niveau;

(5) Danmark kan genvinde respekten som foregangsland for bedre miljø, for omtanke for kommende generationer og som “first mover” vedrørende ny teknologi – i stil med vindmølle eventyret.