FV19 – Interview nr. 8: Lisbeth Bech Poulsen, SF

Elbilforeningen FDEL har indbudt repræsentanter fra alle Folketingets partier til at fremlægge deres politik på elbilområdet i interviewform. Interviewene bringes i den orden, de er kommet i stand. Interview nr. 8 er med skatteordfører for Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen.

Lisbeth Bech Poulsen, hvordan indgår elbiler og andre lavemissionsbiler i SFs klima-, miljø- og transportpolitik?

Vi har i SF fremlagt et udspil til, hvordan vi får bragt transportsektorens CO2-udslip ned. Her spiller elbiler en afgørende rolle i en markant grøn omlægning af beskatningen af personbiler. Elbiler bliver billigere, og den seneste lempelse af registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler annulleres. Det et af de vigtigste tiltag, når vi gerne vil have, at salget af fossilbiler skal standses i 2030. Folk skal have en reel mulighed for at skifte deres fossilbil ud med en elbil.

Hvordan ser I elbilernes rolle i nedbringelsen af klimapåvirkningen fra transporten – for eksempel sammenlignet med kollektiv transport?

Elbilerne bliver helt centrale. Men det er også vigtigt med en bedre og også grønnere eldrevet kollektiv transport. Klimapåvirkningen, specielt i de store byer, skal ske ved skærpede krav om miljøzoner, hvor vi i fremtiden helt afskærer dieselbiler adgang – og så er der jo muligheden for kollektiv transport eller at skifte til en elbil.

I forhold til firmabiler ser vi et potentiale i at gøre elbiler billigere som et valg, her via en grøn beskatning.

Hvordan ser I på regeringens mål om udfasning af benzin- og dieselbiler og visionen om en million grønne biler på vejene i 2030?

Det langsigtede mål om en million grønne biler på vejene i 2030 er der intet i vejen med. Men politikken flugter bare slet ikke, og så bliver det jo håbløst uambitiøst. Når der kun bliver solgt et par tusind om året, kan alle og enhver regne ud, at det er uholdbart. Guleroden ved at købe en elbil skal simpelthen være større, og så må infrastrukturen sikres og gøres elbilvenlig, så det er nemt for danskerne at lave skiftet.

Hvad er jeres holdning til den nuværende afgiftssituation?

Vi går ind for, at der er rabat for energieffektivitet, og at fradraget for batteri gøres permanent indtil videre. Samtidig foreslår vi et nedslag i registreringsafgiften på 50.000 kr. for elbiler, en idé, som Klimarådet også har anbefalet. Og så skal det betales af højere afgifter på benzin- og dieselbiler og en flyafgift.

Hvordan så I helst afgifterne på biler, kørsel og drivmidler sat sammen?

Det er helt forkert, at man bliver ved med at holde fast i det nuværende. Og samtidig med det har bilfabrikkerne snydt med målingerne af energieffektivitet. Det har betydet, at fossilbiler solgt i Danmark har fået registreret en lavere afgift end det, der følger af loven. Ved overgang til de nye måleprincipper skulle der betales ca. 5 mia. kr. mere i registreringsafgift, men regeringen har dog valgt at indarbejde snyderiet i dansk lovgivning ved at forhøje de nye, mere ærlige målinger med 21 pct. før beregning af registreringsafgiften.

Og som om det ikke var nok, har regeringen også ad flere omgange sænket registreringsafgiften, så biler er blevet billigere. Det holder ikke.

Roadpricing har udbredt sig og vist sig mulig med teknologiske fremskridt, vi gør os. Vi mener, at Danmark er klar til at indføre betaling for at køre på vejene i løbet af måske fem år, så vi skal have gang i et udredningsarbejde, der viser, hvordan og hvor hurtigt roadpricing kan indføres.

Hvilken rolle spiller I som lovgivere i Danmark i at skabe rammerne for en miljø- og klimamæssigt bæredygtig transport i Danmark?

Vi skal løse klimakrisen i fællesskab. Vi kan ikke lægge opgaven i hænderne på den enkelte dansker, ligesom vi heller ikke kan lægge det politiske ansvar fra os ved at sige, at markedet ”nok skal nå det”. Derfor skal der reguleres, sådan så markedet og teknologien på det grønne område får et skub i den rigtige retning – ligesom vi så det i sin tid med vindmøller.  Der er os som politikere, der skal gå forrest, i stedet for blot at vente på det tidspunkt, hvor alle folk beslutter sig for at gå.

Hvad kører du selv i? 

Når jeg kører, gør jeg det i en Kia Picanto fra 2017. Den kører 22 km/liter. Det skal hænge sammen med pris og rækkevidde, men den næste bil, det bliver en elbil. Og sådan tror jeg faktisk, at rigtig mange tænker. Netop derfor er det vigtigt, at vi får gjort noget nu og de kommende år for virkelig at sætte fart på salget af elbiler.