Søg
Søg
Close this search box.

FV19 – Interview nr. 9: Kim Christiansen, Dansk Folkeparti

Elbilforeningen FDEL har indbudt repræsentanter fra alle Folketingets partier til at fremlægge deres politik på  elbilområdet i interviewform. Interviewene bringes i den orden, de er kommet i stand. Det niende og sidste interview er med Kim Christiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti.

Foto: Steen Brogaard. Kilde: www.ft.dk.

Kim Christiansen, hvordan indgår elbiler og andre lavemissionsbiler i Dansk Folkepartis klima-, miljø- og transportpolitik?

Vi er ikke så forhippede på, at de danske skatteborgere skal finansiere, at nogen skal køre rundt i en elbil. Men selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan for at mindske brugen af fossile brændstoffer.

Alle snakker elbiler, men jeg savner nuancerne i debatten. Jeg kommer lige fra et besøg på en brintfabrik i Hobro. Jeg har været ude at køre i en brintbil i dag. Jeg ser en stor fremtid i brint, også for den tungere del af transporten.

Batterierne producerer vi ude i Kina for ikke at få møg på fingrene. Der vil blive et løbende affaldsproblem med batterierne, og det har jeg ikke hørt nogen komme med en løsning på endnu.

Vi skal også have udbygget vores elnet. Der er endnu ikke nogen, der har kunnet fortælle mig, hvad det vil kræve af investeringer i det danske elnet, for at vi kan have så mange elbiler.

Vi i DF vil gerne grøn energi.  Vi kunne bruge overskudsstrømmen til at lave brint og andre ikke-fossile brændstoffer. Derfor vil jeg gerne have, at man ser på tingene i en helhed.

Hvordan ser I elbilernes rolle i nedbringelsen af klimapåvirkningen fra transporten – for eksempel sammenlignet med kollektiv transport – ?

Vi skal selvfølgelig have eltog. Og jeg tror, at elbusser kan blive en løsning i byerne. I Nordjylland har man købt tre brintbusser. De ting kan jo sagtens gå hånd i hånd.

Hvordan ser I på regeringens mål om udfasning af benzin- og dieselbiler og visionen om en million grønne biler på vejene i 2030?

Jeg tror slet ikke, at det er realistisk. Man siger, at i 2030 vil man forbyde salg af benzin- og dieselbiler, men dér tror jeg, at man får et alvorligt problem med EU. Det vil jo være stærkt konkurrenceforvridende. Forbud eksisterer ikke i min verden.

Jeg ser meget gerne, at man prøver at få så mange ikke-fossile biler som muligt. Men jeg har ikke lyst til at sætte ét eller andet tal på, som er grebet ud af den blå luft. Vi skal bare gøre det så godt som muligt.

En ny dieselbil udleder faktisk ingen Nox’er. De er jo faktisk miljørigtige. De er stadig fossile, men de biler på benzin og diesel, vi ser i dag, er ikke de samme om 10 år. Jeg tror, det skal være et mix af mange teknologier, herunder biodiesel eller bioethanol.

Hvad er jeres holdning til den nuværende afgiftssituation?

Jeg har den holdning, at danskere ude i Vestjylland, der er afhængige af deres bil for at komme på arbejde hver dag, de skal ikke over skattebilletten betale for, at folk i Nordsjælland kan køre i dyre elbiler. Markedet skal vokse gennem, at bilerne bliver billigere.

Hvordan så I helst afgifterne på biler, kørsel og drivmidler sat sammen?

Man kan sagtens lave en omlægning af registreringsafgiften, som tilgodeser de biler, der er mindst forurenende. Det har vi forsøgt at gøre over et par omgange. Men ligefrem at stoppe penge i det for at gøre bilerne billigere synes jeg, er en dårlig idé.

Hvilken rolle spiller I som lovgivere i at skabe rammerne for en miljø- og klimamæssigt bæredygtig transport i Danmark?

Meget af det her skal være på EU-niveau. Det er ét af de områder, hvor man kan bruge EU til noget fornuftigt.

Alle bilproducenterne er interesserede i at være markedsførende, også på el- og brintbiler, og så får vi en helt naturlig konkurrence. Jeg tror, det er dén måde, det skal drives på.

Jeg skal ikke som politiker være adfærdsregulerende. Jeg skal lave nogle rammevilkår, som gør det fornuftigt at drive bæredygtigheden frem i transporten fremadrettet. Jeg skal ikke slå folk i hovedet eller give dem elbiler til halv pris.

Hvad kører du selv i?

Jeg har to Toyota Verso, en 1,4 liter diesel og en 2,0 liter turbodiesel, der går 17 km på literen.

Det kan da godt være, at jeg kunne finde på at købe en elbil den dag, jeg bare skal køre til købmanden og tilbage igen. Men ikke til at køre til København i. Det har ingen gang på jorden.

Er der andet, du har lyst at dele med Elbilforeningens medlemmer og følgere?

Jeg synes, det er fantastisk, at vi allesammen forsøger at gøre det godt for miljøet, herunder med elbiler. Jeg beder bare så mindeligt om, at man også ser på andre muligheder og måske går ind i et samarbejde mellem vind, brint, biobrændsler osv.

Så jo, fortsæt det gode arbejde, men husk, at hvis alle de ikke-fossile teknologier samarbejder, opnår man det bedste resultat.