Søg
Søg
Close this search box.

Søndag den 7. april kl. 11:30-13:00 holder Elbilforeningen sin generalforsamling i Vejle, og alle medlemmer er velkomne!

 

Dagsorden jf. gældende vedtaegter

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for det nærmest forudgående regnskabsår (2023). 
  4. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
  5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens justerede budget for indeværende regnskabsår (2024). 
  6. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens foreløbige budget for det næstfølgende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingentets størrelse (2025). 
  7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer samt valg af forperson, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, og eventuelle suppleanter. 
  8. Valg af revisor. 
  9. Eventuelt. 

 

OBS: sidder et nyt bestyrelsesmedlem i dig, må du gerne tage kontakt til et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer eller bare være klar på generalforsamlingen.

 

Vi har ved tidligere anledning sendt ud en mail med et tilmeldingslink til vores medlemmer. Hvis du, som medlem, dog ikke har modtaget mailen, men har lyst at deltage, skal du blot kontakte sekretariatet på sekretariatet@fdel.dk, hvor du efterfølgende vil få tilsendt linket, du skal bruge for at tilmelde dig arrangementet. Vi håber at se dig der!