FDEL (Forenede Danske Elbilister) er en forbrugerorganisation der repræsenterer Danmarks stadig flere elbilister.

Foreningen blev stiftet i maj 2013 med det formål at udbrede kendskabet til elbiler og arbejde for at få flere elbiler på vejene og dermed fremme den grønne omstilling i Danmark. FDEL er anerkendt som de menige elbilisters talerør blandt de mange forskellige tekniske, kommercielle og politiske aktører i elbilverdenen.

Vores indsats består i at:

 • Påvirke politikere, bilproducenter, myndigheder, medier, forskning og udvikling.
 • Udtale os på baggrund af erfaringer og ekspertviden gennem vores mange samarbejdspartnere.
 • Varetage medlemmernes interesser i forbindelse med deres anskaffelse og brug af elbil og såvel privat som offentlig lade-infrastruktur med sigte på bedst mulig mobilitet, både hvad angår ladetid, miljø og økonomi.
 • Værne om medlemmernes juridiske interesser.
 • Sikre medlemmerne gode tilbud på elbilrelaterede ydelser og produkter.

FDEL skaber gennem sine kommunikationsplatforme et mødested for alt det der er værd at vide som nuværende eller kommende elbilist.

FDEL finansierer sine mange aktiviteter ikke alene via medlemskontingenterne, men også gennem støtte fra andre interessenter og instanser med interesse for elbilsagen. Dog vil vi altid være uafhængige af disse i varetagelsen af medlemmernes interesse. FDEL er ligeledes uafhængig af partipolitiske interesser.

Vores styrke er de mange frivillige ildsjæle der brænder for udbredelsen af elbilen. Vi har nedsat en række udvalg af frivillige som løbende arbejder på at styrke FDEL og derved den nødvendige grønne omstilling.

Forenede Danske Elbilister har været repræsenteret ved en lang række arrangementer landet over. Her fortæller vi om elbilerne, om vores daglige erfaringer med bilerne, og om hvorfor vi overhovedet valgte at skifte til elbil. Det er vigtigt for os at formidle nøgtern og ærlig information om elbilerne, om deres fordele og ikke mindst deres ulemper. Denne uafhængige information har vi erfaret et stort behov for – ikke alene hos nye elbilister, men også blandt professionelle i branchen.

Som medlem har du mulighed for at tegne et billigt abonnement på online-adgang til elbilmagasinet Elbilen, der udkommer 10 gange om året. Se flere detaljer under fordele.fdel.dk. Desuden får du en velkomstpakke bestående af en kort elbilguide samt flyers, brochurer med mere. Du får også mulighed for at blive medlem af en af vores arbejdsgrupper og deltage aktivt i FDEL’s arbejde med at påvirke udrulningen af elbiler i Danmark.

For kun 400 kroner om året bliver du medlem af en hastigt voksende forening fyldt med positive elbilister som har et godt socialt netværk og hyggelige og konstruktive møder.

Vi håber meget på at kunne byde dig velkommen ombord. Vi har brug for dig!

Lyder FDEL spændende, så bliv medlem i dag.

Vi startede med en E-Golf i 2015, men da ingen derefter ville køre i TSI Golfen blev det hurtigt til 2 stk. E-Golf i stedet for.

Siden da er den ene skiftet ud med en Tesla. For en gang elbil, altid elbil: Køreglæden er langt større blandt andet på grund af støjniveauet, accelerationen, nyeste udstyr, og drifstudgifterne.

Der er ingen tvivl om at elbilen er kommet for at afløse fossilbilerne.

Jens Ottosen

 

Bestyrelsen 2020

 

Før var bilen en evig kilde til dårlig klimasamvittighed, og køreglæde var et ord, reklamebranchen havde fundet på. Nu er hver eneste tur i elbilen en fornøjelse, og klimaet spares for omkring et ton CO2 hvert år

Anna Hilden

FDEL er anerkendt som talerør for elbilisten blandt de forskellige aktører og interessenter i elbilverdenen. Dette gør vi ved at være en positiv og aktiv sparringspartner for alle interessenter i elbilverdenen og:
 • Påvirke politikere, bilproducenter, myndigheder, medier, forskning og udvikling.
 • Sikre medlemmer optimale betingelser, god behandling og gode tilbud.
 • Udtale os på baggrund af erfaringer og sikre evidens via vore mange ​samarbejdspartnere.
 • Varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i forbindelse med deres anvendelse, leje, lease eller ejerskab af elbil – både hvad angår bil, men også ladning privat og i det offentlige rum for opnåelse af bedst mulig mobilitet både hvad angår ladetid, miljø og økonomi.
 • Værne om medlemmernes juridiske interesser.
 • Forhandle tilbud der er til gavn og glæde for medlemmerne.
 • FDEL skaber gennem sine kommunikationsplatforme, mødestedet og samlingspunktet for ”alt det der er værd at vide” som nuværende eller kommende elbilist.

FDEL skaber sit økonomiske råderum via medlemskontingenter, men også gennem støtte fra andre interessenter og parter relateret til foreningens formål, men vi vil altid være uafhængig af disse i vores håndtering af medlemmernes interesse. FDEL er ligeledes uafhængig af partipolitiske interesser.

FDELs styrke er den række af frivillige ildsjæle, der brænder for udbredelsen af elbilen. Vi har nedsat en række udvalg af frivillige, som løbende arbejder på at styrke FDEL og på at udbrede kendskabet til foreningen.

Forenede Danske Elbilister har været og er fortsat repræsenteret ved flere forskellige arrangementer landet over. Her fortæller vi om elbilerne, om vores dagligdags erfaringer med bilerne og om hvorfor vi overhovedet valgte at skifte til elbil.

Det er vigtigt for os at formidle nøgtern og ærlig information om elbilerne, om deres fordele og ikke mindst deres ulemper. Denne uafhængige information har vi erfaret en vis efterspørgsel efter, både blandt forbrugere men også blandt professionelle i branchen.

Som medlem får du gratis tilsendt en velkomstpakke bestående af flyers og diverse klistermærker. Du får også mulighed for at blive medlem af diverse udvalg og deltage aktivt i arbejdet med at påvirke udrulningen af elbiler i Danmark. ​

Hvilken elbil skal du vælge?