Søg
Søg
Close this search box.

Sådan får vi endnu flere elbiler på vejene

Sådan får vi endnu flere elbiler på vejene

Elbilforeningen: Drop afgiftsrabatten på plugin-hybridbiler og udskyd indfasningen af fuld afgift på rene elbiler.

Med enkle greb kan vi nå øgede ambitioner

Elbilforeningen mener, at der med relativt enkle greb kan komme endnu flere rene elbiler på vejene bl.a. ved at droppe afgiftsrabatten på plugin-hybridbiler og udskyde indfasningen af fuld afgift på rene elbiler.

Danmarks nye SVM-regering ønsker ifølge regeringsgrundlaget at hæve ambitionerne og undersøge mulighederne for at få endnu flere rene elbiler ud på de danske veje. Denne ambition deler vi naturligvis i Elbilforeningen. Og faktisk skal der kun relativt enkle greb til at få endnu flere elbiler på vejene. 

Drop afgiftsrabatten på plugin-hybriderne

Først og fremmest er man nødt til at droppe afgiftsrabatten på plugin-hybridbiler, da tal fra Skatteministeriet og beregninger fra tænketanken Cepos fra 2022 viser, at skatterabattens klimaeffekt er større for rene elbiler end for plugin-hybridbiler.

Og selv om afgiftsrabatten for plugin-hybridbiler allerede reduceres med det nuværende afgiftssystem – og plugin-hybridbiler derfor nu og de kommende år gradvis bliver dyrere at anskaffe – er der fortsat stort set lige så mange plugin-hybridbiler på de danske veje, som der er rene elbiler (pr. 30. november 2022 var der 106.130 rene elbiler og 101.492 plugin-hybridbiler, red.).

Elbilforeningen anerkender, at plugin-hybridbiler kan være en nødvendig overgangsteknologi, men samtidig er det vigtigt at holde for øje, at moderne elbiler i runde tal kan køre op til ti gange længere på en opladning end plugin-hybridbiler kan køre på strøm på en opladning. Dette medfører, at plugin-hybridbiler skal oplades oftere og dermed lægge beslag på ladeinfrastrukturen, hvis de skal køre grønt.

Desuden er der færre og færre årsager til at vælge en plugin-hybridbil frem for en ren elbil, da rækkevidden for flere og flere rene elbiler er på et niveau, som er acceptabelt for langt de fleste – også når man skal køre langt. Desuden kan et stigende antal rene elbiler trække op til 1.500 kg. Tidligere var især rækkevidde og manglende trækkrog årsagen til, at mange fravalgte en elbil.

Med det nuværende afgiftssystem reduceres afgiftsrabatten for rene elbiler frem mod 2025 og 2030, efterhånden som rene elbiler bliver mere udbredte, og prisforskellen mellem rene elbiler samt benzin- og dieselbiler forventeligt udlignes. Elbilforeningen mener, at man med fordel kan vente med at reducere afgiftsrabatten, da rene elbiler i en årrække fortsat vil være markant dyrere end sammenlignelige benzin- og dieselbiler.

Flere ladere i by og på land

Hvis der skal endnu flere elbiler på vejene, skal det være endnu nemmere at være elbilist. Elbilforeningen mener, at der skal flere ladere i by og på land. Der skal være flere hurtigladere i tyndt befolkede områder, både i byer og langs hovedveje, og der skal flere destinationsladere i byer og sommerhusområder.

Således bør udbygning af privat, fælles ladeinfrastruktur på privat grund til boligforeninger og på arbejdspladser være et fokusområde i de kommende år. Dels er behovet enormt, og dels er det samfundsmæssigt langt billigere at etablere ladere disse steder end i det offentlige rum. I det offentlige rum er kantstensladere væsentligt dyrere i etablering, fordi der ikke er en eksisterende elforsyning, og på grund af afskrivning, fordi laderne typisk ikke kan skrues op på en mur. 

Næste runde fra den grønne transportpulje kan med fordel målrettes destinationsladere i byerne herunder for eksempel ved jernbanestationer, butikscentre mv., i boligforeninger og ved virksomheder.

Elbilforeningen foreslår følgende tiltag

Opsummerende foreslår Elbilforeningen følgende tiltag, der kan øge antallet af elbiler:

  • Registreringsafgiften for plugin-hybridbiler skal indfases hurtigere i den generelle afgift.
  • Registreringsafgiften skal omlægges til en teknisk afgift, der fremmer rene elbiler på bekostning af de forurenende.
  • Den grønne ejerafgift skal lægges om, så den er højere, jo mere bilen forurener. For elbiler skal afgiften være lavere end for alle andre biler.
  • Afgifterne skal indrettes, så de overholder målene i Paris-aftalen og Danmarks øvrige nationale og internationale målsætninger og forpligtelser.

Øvrige tiltag der kan øge antallet af elbiler:

  • Beboere i boligforeninger mv. skal have lovfæstet ret til at etablere opladning til deres egen elbil (laderet).
  • Fair priser for opladning. Der skal prisloft for opladning på offentligt støttede ladere. Afgifter på el til transport skal sættes ned, mindst så de kommer ned på niveau med afgifterne på benzin og diesel. Strøm til opladning købt direkte fra et elhandelsselskab skal have lav afgift på lige fod med strøm købt gennem en udbyder.
  • Tilslutningspligt ved ladestandere så ladepladser er til biler under opladning.
  • Storebæltsbroen skal være gratis for elbiler, så det bliver endnu mere attraktivt at køre i elbil – også når man kører langt.