Søg
Søg
Close this search box.

Slip lademarkedet løs, det er forår!

Af: Anna Hilden, formand for FDEL

I Elbilforeningen mener vi, at tiden er løbet fra flatrate-abonnementerne. Hvis også de store operatører lukker op for, at man kan betale efter forbrug med en fair pris – i stedet for som nu, hvor man enten betaler 0 kroner eller en høj overpris – så tror vi, at det vil gavne både forbrugerne, den grønne omstilling og selskaberne selv. 

På én af de sidste dage af denne våde vinter har Clever valgt at nedsætte prisen for ad-hoc-opladning fra 8,75 til 6 kr/kWh. I Elbilforeningen er vi glade for, at Clever har lyttet til forbrugernes kritik af de høje priser for opladning uden kontrakt. Med den nye pris ligger Clever på linie med andre store operatører.

En pris på 6 kroner pr. kWh er dog stadig alt for høj, set med forbrugerøjne. Det er tæt på tre gange, hvad almindelige forbrugere betaler for strømmen hjemme, og mere end seks gange, hvad operatørerne selv køber strømmen for. Og det fremmer ikke den grønne omstilling, da prisen pr. kilometer bliver mere end dobbelt så høj, som hvis man kører på diesel.

Med i klubben eller ikke?

Som forbruger har man i dag valget mellem at melde sig ind i klubben hos ét af de store selskaber og få en god pris på hurtigladning, når man er på farten – nærmere bestemt 0 kr/kWh i marginal udgift med et flatrate-abonnement. Vel at mærke, så længe man holder sig til den udbyder, man er kunde hos, og kun kører i de områder, som udbyderen dækker. Eller man kan stå udenfor og i mange tilfælde lade billigere hjemme, men dyrt ude.

Det betyder, at elbilisterne splittes efter kundeforhold og geografi. Og det betyder et pres for en parallel infrastruktur, hvor byer og veje forsynes af to eller flere selskaber samtidig. Det er samfundsøkonomisk rigtig bekosteligt og skidt for den grønne omstilling.  

Roaming – altså dét, at man med ét abonnement kan lade hos flere operatører – bliver tit set som et svar på udfordringerne med den multiple infrastruktur. Det fungerer da også fornuftigt mange steder i Europa, hvor det generelle prisniveau for strøm og opladning er lavere. I Danmark tager de største operatører i omegnen af 9 kroner pr. kWh, hvis man kommer med et fremmed kort, hvilket gør roaming irrelevant for forbrugerne som andet end en nødløsning. 

Der er næppe nogen grund til at tro, at dette skulle ændre sig, så længe markedet er domineret af flatrate-løsninger – med mindre altså, at nogle operatører vover at udfordre den fri konkurrence på markedet og give hinandens kunder specielle fordele.

Luk markedet op!

I Elbilforeningen mener vi, at tiden er løbet fra flatrate-abonnementerne. De har haft deres storhedstid som nemt forståelige og for den enkelte forbruger ofte prismæssigt favorable løsninger. Men de er for dyre i et samfundsøkonomisk perspektiv, og de hæmmer mobiliteten og udbredelsen af elbilismen, fordi vi ikke kan dække Danmark med alle operatørers løsninger. Og sammenkædningen af hjemmeladning og udeladning i ét abonnement er for ufleksibel, da elbilister har meget forskellige forbrugsmønstre.

Især må vi bort fra, at nogle elbiler sælges med et flatrate-abonnement, som ikke eller kun vanskeligt kan vælges fra.

Elbilister vil gerne betale for strømmen. Vi er ikke forkælede forbrugere, der vil have alting gratis. En fair pris for ladning i det offentlige rum, og en pris, der ikke modarbejder den grønne omstilling, er en pris, der ikke gør det dyrere at vælge el frem for benzin eller diesel. Det vil med dagens brændstofpriser sige et stykke under 3 kroner pr. kWh.

Det har altid været godt købmandskab at lade priser følge omkostninger. Hvis også de store operatører lukker op for, at man kan betale efter forbrug med en fair pris – i stedet for som nu, hvor man enten betaler 0 kroner eller en høj overpris – så tror vi, at det vil gavne både forbrugerne, omstillingen og selskaberne selv. 

Som en sidegevinst vil elbilisterne igen få et prisincitament til at tage cyklen eller fødderne frem for bilen – ikke så ringe for klima, folkesundhed og nærmiljø.

Staten bør hjælpe til

For ladere etableret med offentlig støtte eller på offentligt opdrag – for eksempel alle de EU-støttede ladere, vi ser rundt omkring i det danske land, ladere etableret af kommunerne eller ladere langs Statens veje – bør der lægges et prisloft af denne størrelsesorden, sådan at laderne er reelt tilgængelige for alle os, der har betalt til dem, og så den grønne omstilling ikke modarbejdes.

Det er ikke nemt at tjene penge på at sælge ladere og strøm til elbiler. Det er mere reglen end undtagelsen, at operatørerne kører med store underskud. Derfor foreslår Elbilforeningen også – som også andre har været fremme med – at tilslutningen til elnettet (populært sagt den del, der ligger under jorden) gøres til en opgave for de lokale netselskaber. Netselskabet skal forpligtes til at etablere tilslutningen og kan så leje den ud til operatøren på en åremålskontrakt.

Og så skal afgiftsnedsættelsen på strøm til elbiler naturligvis fastholdes – og udvides, så den gælder al strøm til transport, ikke kun den, der er købt gennem en udbyder. For private med egen lader er det helt oplagt at lade den være omfattet af den samme rabat, som gælder husstande med elopvarmning.

Tøbrud

Her på tærsklen til foråret fornemmer vi i Elbilforeningen, at der er et begyndende tøbrud i ladebranchen, hvor nye spillere med mere åbne forretningsmodeller er ved at vokse frem og folde sig ud. Vi håber, at Clevers lille skridt er endnu et tegn på en åbning af markedet – til gavn for forbrugerne, operatørerne og den grønne omstilling.