Sidste år passerede man 100.000 registrerede elbiler i Norge. Nu har vores norske søsterorganisation udarbejdet en plan, som skal øge antallet af elbiler i Norge endnu mere. FDEL har kigget over skuldrene og mener, at forslagene godt kunne implementeres i Danmark, hvis der var en politisk vilje til det. Følgende er en oversættelse af en artikel fra Norske Elbilforeningen, skrevet i anledning af det midlertidige forbud mod kørsel med dieselbiler i Oslo.


Med stadig større andel af nul-udslip biler i trafikken, vil forbud mod kørsel med dieselbiler blive unødvendig, siger generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Debatten går højt om diesel forbuddet på kommunale veje i Oslo i morgen. Forbuddet kan, afhængig af hvad der sker med luftkvaliteten, blive forlænget.

Stærk forbedret lokal luftkvalitet er en af ​​de vigtigste grunde til at satse på udslipfri transport, ud over ​​de udfordringer der er knyttet til CO2 og global opvarmning. For det er lokalt at folk mærker udstødningsgasserne på kroppen, og ved at sikre at stadig flere vælger elbil vil ulempen ved en fortsat diesel andel blive mindre, siger Bu.

Det kan se ud som om enkelte modstandere af elbil politikken ikke indser, at elbiler faktisk reducerer behovet for kørselsforbud for dieselbiler. Med flere elbiler bliver luften bedre for alle.

Norsk elbilforening præsenterede sin nye 10 punkts liste (se nedenfor) første gang ved ”klima morgenmad”, arrangeret af Norsk klimastiftelse og Norsk elbil forening onsdag i sidste uge, hvor klimaminister Vidar Helgesen (H), Marianne Marthinsen (Ap), Rasmus Hansson (MDG) og Abid Q. Raja (V) var blandt deltagerne.

2016 resulterede i et fald i elbilsalget, efter flere års vedvarende stigning. Ved udgangen af ​​året passerede vi alligevel en historisk milepæl.

100.000 elbiler i dag er et fantastisk tal, og blandt ejere finder vi pionerer, der er bekymrede for miljøet samt generelt teknologi optimistiske mennesker, der har været villige til at tage en chance med noget nyt. Takket være disse mennesker, består 3 procent af bilparken i dag af elbiler. Men det er fortsat lidt, når målet er 100 procent.

Det er nu den virkelige udfordring kommer; nemlig at overbevise tvivlere og skeptikere om at vælge det alternativ, der har mindst klimaaftryk. Derfor må indsatsen for at få vejtransporten over på nul-udslip intensiveres i de kommende år.

Helt konkret mener Norsk elbilforening, at disse 10 handlinger er vejen at gå for at nå den første milepæl – 400.000 elbiler i 2020:

1. Øg forskellene mellem udslip og nul-udslip ved køb

 • Nul moms og fritagelse for registreringsafgifter videreføres ved køb og leasing
 • Højere CO 2 afgift, og afgift fra første gram
 • Reduktion af vægtfradraget for opladnings hybrider – start allerede revideret !

Resumé: Princippet om, at “forureneren betaler”, må forstærkes. Dermed bliver det mere attraktivt at vælge udslipsfrit. Fortsat vælger mere end 8 ud af 10 en forurenende bil, når de køber ny. Afgiftsfritagelse på køb og leasing af nul-udslip biler er det vigtigste tiltag for at få flere til at skifte til elbil.

2. Behold fordelene ved at bruge og eje en elbil

 • Øg differentiering mellem fossile biler og elbiler for bompenge, parkering og færger
 • Behold fordel i busbaner så længe som muligt
 • Fortsat fritagelse for årlig afgift er symbolsk vigtig

Resumé: Tegnebogen er vigtig. Flere vælger udslipsfrit når det er økonomisk fordelagtig, miljøet er ligeglad med købers motivation og elbilister bidrager mindre til de marginale omkostninger ved bilkørsel. Brugsfordele, der viser sig lokalt, gør, at elbiler bliver et mere attraktivt valg både i byer og landområder.

3. Lav en plan for lade netværk i stor skala

 • Klar strategi og ansvarsfordeling
 • Nationale og regionale planer for normal opladning og hurtig opladning
 • Offentlig finansiering, når det er nødvendigt

Resumé:  I 2017 er vi nået langt, men infrastrukturen er ikke skaleret til at imødekomme efterspørgslen frem mod 2020 og derefter. Allerede i dag oplever elbilister kø på de travleste hurtig-lade-stationer. Udbygningen af lade-infrastruktur skal være på forkant med elbilsalget. Derfor er offentlig finansiering fortsat nødvendig for at opnå tilstrækkelig hurtig udbygning.

4. Byg lynlade-stationer – tænk stort

 • Store lynlade-stationer med 350 kW lade effekt og mange opladere
 • Udrede eventuelle udfordringer ved storskala lade-netværk
 • Tilpas effekttariffen til hurtig-ladning

Resumé:  Selvom vi gør og har gjort et stort stykke arbejde med at tilrettelægge et lade-netværk for normal opladning (lav effekt), vil vi ikke være i stand til at opfylde alles behov. Fremtidige elbiler vil få så god en basisrækkevidde at det for mange vil være tilstrækkelig at benytte en hurtig-lade-station en gang om ugen. Derfor er det vigtigt, at tilgængeligheden er god. Tag udgangspunkt i mønsteret af traditionelle tankstationer mellem byer og i byområder for erhvervsmæssig transport.

5. Etabler lade-mulighed i parkeringsanlæg

 • Krav til lade-mulighed i alle nybygninger
 • Lovpligtig ret til lade-mulighed i boligforeninger og boliger i fælleseje
 • Etabler rådgivningstjeneste og støtteordning for fællesanlæg

Resumé: Kun få af vores medlemmer oplyser, at de kan oplade i boligforeninger og boliger i fælleseje. Da et stigende antal nordmænd vælger denne boligform, er det afgørende, at fælles parkeringsanlæg har lade-mulighed. Dedikeret tilrettelægning bidrager både til videndeling og konkret handling. En rådgivningstjeneste, kombineret med støtteordning til investeringer i grundlæggende infrastruktur i fælles garager, hvor hver ejer kan tilkoble en lade-station for egen regning, bør komme på plads.

6. Prioriter nul-udslip i byer

 • Indfør nul-udslip zoner snarest
 • Reserver kommunale parkeringspladser for nul-udslip biler fortløbende
 • Indfør samkøringsregler, når busbaner lokalt er fyldt op

Resumé:  Den fossile vejtrafiks indvirkning på den lokale luftkvalitet er meget negativ. Ved at prioritere nul-udslip køretøjer i byer ved siden af offentlig transport, cykling og gang, forbedres luftkvaliteten drastisk – samtidig med, at der bliver meget mindre støj. Spørg en cyklist eller fodgænger, hvilken slags bil, han eller hun foretrækker at færdes bag!

7. Stil krav til taxi og varebiler

 • Øg CO 2 -komponenten i registreringsafgift for erhvervskøretøjer
 • Stil krav til nul-udslip ved offentlige indkøb og licenser
 • Opsæt dedikeret opladning for erhvervskøretøjer
 • Kræv nul-udslip i byområder også for erhvervskøretøjer

Resumé:  I dag er det ikke tilstrækkelig attraktivt for taxi ejere at vælge nul-udslip. Ved at øge afgiften på forurenende køretøjer, vil flere finde nul-udslip køretøjer med stadig bedre rækkevidde, relevant. Overgang til nul-udslip, kræver dog, at branchen får sin egne lade-stationer, hvor brugen ikke er i konkurrence med øvrige elbilister. Dette vil også bidrage meget positivt til nul-udslip-zoner og eliminere tomgangskørsel i byområder.

8. Sats på erhvervsudvikling og øget kompetence

 • Faktabaseret information til befolkningen og erhvervslivet
 • Flere forsknings- og udviklingsprojekter sammen med industrien
 • Kraftcenteret “Norway Electric»

Resumé:  Vores forslag vil fjerne fordommene om, at den norske elbil politik er en udgift uden miljøeffekt og mulighed for økonomisk udvikling. I 2017 er det et faktum, at norsk elbilisme har givet en lang række nye arbejdspladser, f.eks. indenfor salg, service og industri. Med verdens største elbilsflåde (målt i forhold til antal indbyggere), har Norge et unikt udgangspunkt for erfaringsdeling og nye virksomheder.

9. Vis, at Norge mener det alvorligt

 • Verden ser mod os
 • Vort marked bidrager til at overbevise bilproducenterne til at satse …
 • … og producere elbiler i flere klasser

Resumé: Verdens bilproducenter retter blikket mod Norge og lægger strategier baseret på erfaringer fra Norge, som er 10 år foran udviklingen på andre markeder. Elbiler er gået fra at være små bybiler til lokal kørsel til at dække stadig flere behov for størrelse og rækkevidde. I Norge køber over halvdelen mellemklasse biler eller store biler. Hvis vi skal nå målet om 100 procent nul-udslip, skal bilproducenter påvirkes aktivt (en rolle, vi har påtaget os) til at tilbyde flere modeller for at opfylde alle behov. Særlig kritisk er det at få elbiler med rimelige priser i den nævnte mellemklasse (familiebiler).

10. Styrk vort internationale arbejde

 • Vær stolt af norsk elbil politik
 • Udnyt Norges position som verdens elbilland til at skabe industriudvikling og turisme

Resumé: Norsk elbilforening modtager i gennemsnit 2-3 internationale besøg hver uge. Det siger noget om, at Norge har et ansvar for at dele vores erfaringer og viden med resten af verden. Og der er et skrigende behov – og stor interesse – for det. Norge som ledestjerne har enorm værdi.

Vores påstand er, at dette i dag er Norges vigtigste klimapolitiske bidrag internationalt.

 

Elbilforeningen er Norges forening for elbilister, og vel sagtens FDEL’s norske pendant. Elbilforeningen i Norge er over 20 år gammel og har mere end 35.000 medlemmer.