Søg
Søg
Close this search box.

Electric Vehicle Meetup 2017

Af Jan Meier-Larsen


Hvad er Electric Vehicle Meetup?

Formålet med dette familietræf er at skabe et møde på tværs af grænserne i Europa for elbilister og at prøve det køretekniske anlæg. Der er mulighed for at campere gratis på tilhørende græsmark i eget telt. Der vil også være mulighed for at købe telt og tilbehør til fornuftige priser.

Der vil være mulighed for gratis at oplade elbilerne på området i begrænset omfang. Ankom derfor med så meget strøm på batteriet som muligt. Hvis man ønsker at oplade, skal man selv medbringe kabel. Vi har et begrænset antal ladebokse til Type 2, men en del blå og røde CCE-stik.

Der er fri entre for gæster der ikke skal køre på banen, og der vil være mulighed for på offentlig vej at prøvekøre en lang række af de elbiler der forhandles i Danmark.

Tilmeldingen finder du her: https://fdel.nemtilmeld.dk/

Priser

Prisen for deltagelse alle tre dage er kun 826 kr. Beløbet dækker følgende: Adgang til FDEL-teltet, én bil, én person, nødvendig baneinstruktion samt kørsel på banen, el til bilen (i begrænset omfang), seks måltider mad og gratis overnatning i eget telt. To- og firemands-telte, luftmadras og campingstole kan købes ved tilmeldingen, og teltene vil være stillet op og indflytningsklare ved ankomsten.

Er man mere end én person, koster det for hver yderligere voksen 426 kr. Beløbet dækker adgang til FDEL-teltet, seks måltider mad og gratis overnatning i eget telt – og med gyldigt kørekort kan ’ekstra’ personer deltage i den nødvendige baneinstruktion som giver tilladelse til kørsel på banen.

Børn til og med 5 år gratis. Børn fra 6 år til 12 år betaler 250 kr. for adgang til FDEL-teltet, seks måltider mad, overnatning samt fri afbenyttelse af de faciliteter der er til rådighed.

Tilmeldingen finder du her: https://fdel.nemtilmeld.dk/

Foreløbigt program

Lørdag den 29. juli

 1. Ankomst fra kl. 16:00, uddeling af velkomstpakke (T-shirt, spisebilletter, telt osv.).
 2. Aftensmad kl. 19:00 – 21:00.
 3. Kl. 21:30: Instruktion i køreteknik på banen samt gåtur banen rundt. Der kan ikke køres på banen uden at kørerne har deltaget i instruktionen. Instruktør Lasse Sell.
 4. ”Sparke dæk” og socialt samvær; opladning af biler.
 5. Velkomst ved formanden (foredrag).
 6. Diverse aktiviteter, bl.a. hoppeborg, åbner kl. 16:00.

Søndag den 30. juli

 1. Morgenmad kl. 08:00 – 10:00.
 2. Orienterings-/økonomiløb arrangeret af Jan Mülverstedt Johansen. HUSK PAS!
 3. Middagsmad kl. 13:00 – 15:00.
 4. Glatføre kørsel. Instruktør Lasse Sell.
 5. Aftensmad kl. 19:00 – 21:00.
 6. Glatføre kørsel fortsat. Instruktør Lasse Sell.
 7. Diverse aktiviteter, bl.a. hoppeborg, åbner kl. 9:00.

Mandag den 31. juli

 1. Morgenmad 08:00 – 10:00.
 2. 08:00 – 12:00: Fri kørsel på banen, socialt samvær, aflevering af område.
 3. Kørsel på køreteknisk anlæg. Instruktør Lasse Sell.
 4. Diverse aktiviteter, bl.a. hoppeborg, åbner kl. 09:00.

Tilmeldning til kørsel på køreteknisk anlæg og til orienterings- og økonomiløb foretages i FDEL informationen på pladsen.

FDEL gør opmærksom på at hver enkelt deltager er fuldt erstatningspligttig for skader som vedkommende måtte forvolde i forbindelse med arrangementet.

 

Tilmeldingen finder du her: https://fdel.nemtilmeld.dk/

Menuen

Lørdag den 29. juli

 • Aftensmad: American buffet med spareribs – Hotwings – Byg selv burger – Pot roast – 3 slags salater og flutes.

Søndag den 30. juli

 • Morgenbord: Kaffe – The – Juice – Morgenbrød – Smør – Ost – Rullepølse – Spegepølse- Skinke og Marmelade.
 • Frokost: Sandwich med 3 slags fyld at vælge i mellem.
 • Aftensmad: Buffet med biksemad – Pasta carbonara – Stegt kyllinge lår med salater.

Mandag den 31. juli

 • Morgenbord: Kaffe – The – Juice – Morgenbrød – Smør – Ost – Rullepølse – Spegepølse – Skinke og Marmelade.
 • Frokost: Sandwich med 3 slags fyld at vælge i mellem.

 

Tilmeldingen finder du her: https://fdel.nemtilmeld.dk/


What is Electric Vehicle Meetup?

This year the FDEL (Association of Danish Electric Vehicle Drivers) organizes its first family event for EV drivers at Padborg Park, just north of the German-Danish border.

The aim is to let EV drivers and their families from all over Europe meet in a relaxed setting and try out the facilities at the racetrack.

You can camp free of charge at the adjacent field in your own tent – or you can buy a tent plus equipment at reasonable prices.

You may charge your electric car (free of charge; no pun intended) on site if you need to.

But due to limited capacity, please arrive as fully charged as possible. To charge your car, bring your own cable(s). We have a limited number of Type 2 ’off-the-wall’ boxes, but quite a lot of blue and red CEE sockets.

There is free admission for visitors who do not want to use the racetrack, and on the nearby public roads you may take a number of electric cars on sale in Denmark for a test drive.

Sign up here: https://fdel.nemtilmeld.dk/

Prices

At the Electric Vehicle Meetup 2017 on Padborg Park, July 29-31, you can participate all three days for just DKK 826.

This fee includes all of the following: access to the FDEL tent, one car, one person, mandatory driving instructions and driving on the race track, charging the car (depending on the capacity available), six meals and free accommodation in your own tent. Alternatively, when you register you can buy your own tent for two or four persons, with inflatable mattresses and camping chairs. We will put up the tent for you before you arrive.

Accompanying adults will pay DKK 426 each. This covers access to the FDEL tent, six meals and free accommodation in your tent. With a valid driving licence, accompanying persons may receive the driving instructions needed for trying out the track.

Children under the age of 6 free of charges. Children from 6 to 12 pay 250 DKK, for access to the FDEL tent, six meals and accommodation – plus unlimited access to the facilities available during the event.

Sign up here: https://fdel.nemtilmeld.dk/

Preliminary programme

Saturday, July 29

 1. Arrival from kl. 16:00, distribution of welcome pack (T-shirt, dinner cart, tent, etc.).
 2. Dinner at 19:00 – 21:00.
 3. Kl. 21:30: Driving technical instruction on the track walking the path around. No driving on the track without participation in the instruction. Instructor Lasse Sell.
 4. “Kicking tires” and socializing; Charging of cars.
 5. Welcome by the chairman (talk).
 6. Various activities, including Hoppeborg, opens at. 16:00.

Sunday, July 30

 1. Breakfast at 08:00 – 10:00.
 2. Electric vehicle orienteering, organized by Jan Mülverstedt Johansen.
 3. Dinner at 13:00 – 15:00.
 4. Ice-driving drills. Instructor Lasse Sell.
 5. Dinner at 19:00 – 21:00.
 6. Ice-driving drills. Instructor Lasse Sell.
 7. Various activities, including a bouncy castle for the kids, opening at 9:00.

Monday, July 31

 1. Breakfast 08:00 – 10:00.
 2. 08:00 – 12:00: Driving on the racetrack, networking, clearing the site.
 3. Technical driving drills. Instructor Lasse Sell.
 4. Various activities, including a bouncy castle for the kids, opening at 9:00.

Registration for driving the track and participation in the electric vehicle orienteering is made in the FDEL information booth at the site.

Disclaimer: Participants are personally responsible for all damages they may cause during the event.

 

Sign up here: https://fdel.nemtilmeld.dk/

Menu

Saturday, Juli 29

 • Dinner: American buffet with Spare Ribs – Hotwings – Create you own Burger – Pot roast – Three kinds of salads – Baguettes.

Sunday, July 30

 • Breakfast: Coffee – The – Juice – Bread – Butter – Cheese – Jam – Rolled pork – Sausage – Ham.
 • Lunch: Sandwich with three different fillings to choose from.
 • Dinner: Buffet with Potato and Meat stew – Pasta carbonara – Fried chicken legs with salads.

Monday, July 31

 • Breakfast: Coffee – The – Juice – Bread – Butter – Cheese – Jam – Rolled pork – Sausage – Ham.
 • Dinner: Sandwich with three different fillings to choose from.

 

Sign up here: https://fdel.nemtilmeld.dk/


  Kommentér på FaceBook