Søg
Søg
Close this search box.

Ærøfonden opstiller ladestandere på Ærø

Ærøfonden udvider ladenetværket for både elbiler og elcykler på Ærø. Elbilforeningen glæder sig over, at ladeinfrastrukturen nu bliver udbygget i et af de små ø-samfund.

Ærøfonden er gået i gang med at etablere flere lademuligheder på Ærø. Ærø er kendt som en energi-ø, som i stor grad er selvforsynende med grøn energi fra blandt andet vindmøller. Ø-samfundet ønsker at være CO2-neutrale i 2025 og fossilfri i 2030.

De relativt få eksisterende ladere på havnene på Ærø er utidssvarende og ikke længere tilstrækkelige til at dække den voksende efterspørgsel på ladekapacitet fra den voksende bilpark på el.

Ærø Kommune har på budgettet for 2021 afsat et beløb til etablering af et offentligt ladenetværk, men kommunalfuldmagten spænder ben for de planer.

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune nemlig ikke opstille og drive offentligt tilgængelige ladestandere. Dette anses for erhvervsvirksomhed og det er ikke reguleret i den gældende lovgivning.

Den manglende ladekapacitet bekymrer Ærøfonden, som derfor i samarbejde med lokale kræfter etablerer en kombination af destinationsladere, hurtiglader og ladestationer til elcykler på centrale steder på øen.

“Besøgende på Ærø har ikke tilstrækkelig mulighed for at lade deres elbil op. Det harmonerer ikke særlig godt med øens brand som et grønt, selvforsynende samfund”, siger Kaj Jørgensen, der er formand for Ærøfonden, i en pressemeddelelse udsendt for nyligt.

Ærøfonden er etableret i forbindelse med opsætningen af de tre vindmøller på Rise Mark. Fondens midler er tilknyttet Ærø Vind I/S, men kan investeres i lignende projekter inden for vedvarende energi, som for eksempel opstilling af ladestandere.

“Der er stadig mangel på hurtigladere og destinationsladere i de tyndt befolkede områder i Danmark. Derfor glæder vi os i Elbilforeningen over, at Ærøfonden nu tager sagen i egen hånd og iværksætter lokalt forankrede initiativer for at forbedre ladeinfrastrukturen på øen,” udtaler formanden for Elbilforeningen, Christian Nolsøe Nielsen.

Ærøfonden sørger i første omgang for opstilling af i alt 10-12 destinationsladere på havnene i Søby og i Marstal, på Pilebækkens parkeringsplads i Ærøskøbing og ved Ærø Hotel i Marstal.

Lokale og besøgende elbilister vil også kunne finde en hurtiglader på Pilebækkens parkeringsplads i Ærøskøbing.

Overblik over placering og ladeeffekter

  • Marstal Havn – Havnepladsen 4, 5960 Marstal, 2 udtag AC 11/22 kW
  • Ærø Hotel – Egehovedvej 4, 5960 Marstal, 4 udtag AC 11/22 kW
  • Pilebækkens parkeringsplads – Pilebækken 14 A, 5970 Ærøskøbing, 2 udtag AC 11/22 kW samt 2 udtag DC 30/60 kW
  • Ærø Marina – Paradiset 100, 5970 Ærøskøbing, 2 udtag AC 11/22 kW
  • Søby Havn ved elfærgen Ellens færgeleje – Havnen 6, 5985 Søby, 4 udtag AC 11/22 kW
Oversigt over ladeplaceringer på Ærø. Der er tale om cirkaplaceringer.

Fakta

Ærø går bund til top i et skridt, hvis man opgør antal ladepunkter pr. indbygger, når laderne er installeret.

Der kommer 16 nye ladeudtag.

2 af de 16 bliver med DC-ladning ved hhv 30/60 kW.

Pris 3,25 kr/kWh.

Laderne bliver alle offentligt tilgængelige.

De første installationer ventes klar primo juli.

Ladeopratøren er Spirii.

Der er mulighed for roaming.

Ærøfonden ejer og vedligeholder standerne og står bag alle samarbejdsaftaler med lokale virksomheder.

Der opsættes også fire elcykelladestationer.

Cykelladestationerne bliver modsat elbilladestanderne gratis at benytte

For de cyklende på el bliver der opstillet ladestandere på havnene samt en tulipanlader (kombineret solcelle og vindturbine med indbygget batteri, red.) i det åbne landskab.

Destinationsladerne samt hurtigladeren vil blive sat op så hurtigt som muligt.

Over det næste år til halvandet vil Ærøfonden analysere forbrugsmønstre ved ladestanderne og vurdere behov og muligheder for opstilling af flere ladestandere, siger formanden for Ærøfonden.

Topfoto: Copyright Ærøfonden