Søg
Søg
Close this search box.

Elbilerne gavner energisystemet – men…

Brian Vad Mathiesen er professor ved Aalborg Universitet og ekspert i smarte energisystemer. Vi fik mulighed for at tale med Brian om energiplanlægning og om, hvad overgangen til elbiler betyder for det danske energisystem.

 

Vi ser på alle elementer i en sammenhæng 

Brian, fortæl lidt om dig selv og din forskning.

Den forskning, min gruppe og jeg laver, handler om energiplanlægning – om, hvordan vi designer fremtidens energisystemer. Vi kalder det Smart Energy Systems.

Energiplanlægning handler om mange ting. Det hænger sammen med den globale klimaudfordring, men også med forsyningssikkerhed, geopolitik, samfundsøkonomi og skatteindtægter. Det hænger sammen med erhvervslivet, med arbejdsløshed og med jobskabelse. Og det hænger sammen med menneskers sundhed, med dyrs og planters miljø og med geografiske forhold.

Heldigvis er folk blevet klar over, at man er nødt til at se på alle elementerne i en sammenhæng. Det kan ikke nytte noget, at vi løser ét problem og så samtidig skaber et andet. Man er nødt til at se på tingene i et samfundsperspektiv og på tværs af sektorer. Det er dét, vi gør, når vi arbejder med Smart Energy Systems.

Når vi prøver at integrere de forskellige systemer og ser på dem i en sammenhæng, så kan vi komme frem til løsninger, der er bedre, men ikke nødvendigvis dyrere – nogle gange endda billigere.

 

Elbilerne er godt for vores energisystem 

Hvordan ser du og dine kolleger på transporten og på elbilernes rolle i energisystemet?

I fremtidens transportsystem spiller elbilerne en nøglerolle – sammen med andre teknologier, som kan bringe os fra A til B. Elbilerne er jo både en måde at få erstattet de fossile brændsler på, men det er også en måde at gøre vores energisystem mere effektivt på.

Typisk siger man, at en fossilbil spilder 70-85 procent af den energi, vi putter i den i form af benzin eller diesel. Elbiler har en meget bedre energieffektivitet. Så bare dét at skifte en benzinbil ud med en elbil er i sig selv gavnligt for samfundet, fordi vi bliver mere effektive i vores anvendelse af energi.

 

Lokal balance kræver nye løsninger

Har vi plads til alle elbilerne i vores elnet?

Elbilerne kan lade på tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet i nettet. Det gør, at elbilerne fungerer som energilager for vores vindmøllestrøm.

Men hvis alle køber en elbil og lader den op på samme tid, så skaber det problemer, fordi vores elnet ikke er dimensioneret til det. Der skal man i mine øjne få lavet nogle systemer, som gør, at vi kan få elbilisterne til at lade på de mest fornuftige tidspunkter. Og de løsninger er ikke rigtig på banen endnu.

Når vi har en lav elpris, er det typisk, fordi der er meget vindstrøm i systemet. De markedsløsninger, hvor man kan købe strømmen time for time og lade, når strømmen er billig, hjælper til at balancere produktion og forbrug på nationalt niveau eller inden for et prisområde. Men lokalt kan der stadig være nogle udfordringer.

Kan du give et eksempel?

Den kritiske case er villavejen fra 70’erne, hvor elnettet ikke er det stærkeste. Forestil dig, at alle husstandene har en elbil og selvfølgelig gerne vil lade, når prisen er lav – eller måske endda tjene lidt penge på at aftage noget overskudsstrøm. Det er bare ikke sikkert, at elnettet er gearet til det. Derfor kan pris-incitamenter komme til at virke modsat hensigten lokalt.

Hvordan kan man løse det?

Der er brug for nogle nye løsninger. Måske skal vi give det lokale distributionsselskab eller en aggretator retten til at slå opladningen af min elbil fra, når det er nødvendigt, mod at jeg får strømmen eller mit abonnement lidt billigere.

Hvis der nu er 10 minutter, hvor det virkelig kniber i elnettet, fordi alle vaskemaskinerne kører, og der er en lokal industri, der bruger meget strøm, så skal man have en mulighed for lokalt at styre det. Det kræver nogle nye tekniske løsninger og nogle nye afregningsmodeller.

Jeg tror ikke rigtigt på, at økonomi og markedsmekanismer kan løse det hele. Jeg tror mere på, at man afgiver noget frihed til systemet, måske med muligheden for at overrule det i særlige situationer.

 

En million grønne biler – ja tak, men det rækker ikke

En million grønne biler – er det nok, er det realistisk, og hvordan når vi derhen?

Jeg synes jo, at det er rigtig skønt, at man nu taler om at forbyde salget af fossile biler. Så kan man spørge, om en million grønne biler er nok – og nej, det er det jo ikke. Vi skulle gerne have erstattet alle biler med et grønt alternativ.

I mine øjne er elbilen løsningen på langt størstedelen af persontransporten, og for dem, der kører meget lange ture, en plug-in-hybrid. Her må man bare sige, at vi er markant bagefter i Danmark. I Norge har man over 200.000 elbiler, og over halvdelen af de biler, der bliver solgt, er opladelige biler.

I Danmark har vi parkeret beslutningen om for alvor at gøre noget på dette område i en transportkommission. Jeg synes, at det er ærgerligt, at Finansministeriet går ud og siger, at det koster så og så mange milliarder at gå over til el. Energistyrelsen har jo vist, at det samfundsøkonomisk er billigere pr. kilometer at køre i en elbil end i en fossilbil *). Det er ærgerligt, at den slags viden ikke kommer ordentligt ud.

Hvad kører du selv i?

Jeg kører i en Ford Mondeo stationcar fra 2004 (her bryder intervieweren spontant ud i latter…). Jeg har lige købt den for to måneder siden, fordi vi har fået et par børn. Men min daglige transport foregår på cykel.

 

*) Rapport fra 2016 om alternative drivmidler, se ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/alternative_drivmidler_-_rapport_3.0_2.pdf , red.

Læs også: Bjarne er på forkant med fremtidens Solvej