Søg
Søg
Close this search box.
Carsten Bach, klimaordfører LA

FV19 – Interview nr. 1: Carsten Bach, klimaordfører, Liberal Alliance

Elbilforeningen FDEL har indbudt repræsentanter fra alle Folketingets partier til at fremlægge deres politik på elbilområdet i interviewform. Interviewene bringes i den orden, de er kommet i stand. Første interview er med Liberal Alliances klimaordfører Carsten Bach.

Carsten Bach, hvordan indgår elbiler og andre lavemissionsbiler i Liberal Alliances klima-, miljø- og transportpolitik?

Liberal Alliance vil rigtig gerne fremme de simple, grønne valg hos borgere og forbrugere. Det gælder også inden for persontransporten. Det vigtigste middel hertil er afgiftslempelser.

Vi skelner ikke i Liberal Alliance mellem elbiler og andre grønne biler. Vi har et overordnet princip om teknologineutralitet. Derfor taler vi helst ikke specifikt om elbiler, men foretrækker at tale om grønne biler under ét.

I Liberal Alliance ønsker vi på sigt at afskaffe registreringsafgiften på alle biler, og i modsætning til alle de øvrige partier i Folketinget har vi en økonomisk plan, som gør dette muligt. Vi er klar til at tage det første skridt ved at afskaffe registreringsafgiften fuldstændig på grønne biler.

Endelig er det Liberal Alliances politik – og det er også en del af klimaudspillet fra regeringen – at give nogle fordele til grønne firmabiler. I regeringsudspillet er dette kommet med i form af et fradrag på 30.000 kr. for grønne firmabiler.

Hvordan ser I elbilernes rolle i nedbringelsen af klimapåvirkningen fra transporten – for eksempel sammenlignet med kollektiv transport – ?

Vi ser de grønne biler som en meget stor del af løsningen her. Halvfems procent af den danske persontransport foregår i personbiler.

Kollektiv trafik som et virkemiddel i forhold til CO2-reduktion er ikke noget, Liberal Alliance går nævneværdigt op i. Vi går op i, at folk kan opretholde den mobilitet og den frihed, der ligger i at have sin egen bil, også selv om det skal ske med mindre CO2-aftryk.

Hvordan ser I på regeringens mål om udfasning af benzin- og dieselbiler og visionen om en million grønne biler på vejene i 2030? LA er jo en del af regeringen, men måske vil du uddybe lidt?

Det er absolut et realistisk mål. For eksempel mener Volkswagen, at den sidste benzin- eller dieselbil ryger ud over salgsrampen ved udgangen af 2025. Vi tror, at teknologien i sig selv vil overhale målsætningerne i regeringens plan.

Også i betragtning af partikelforureningen i de store byer tror jeg på, at tiden er moden til et teknologispring inden for transporten. Og det er helt oplagt, at vi skal over på en teknologi, som hverken udleder partikler eller CO2.

Hvordan så I helst afgifterne på biler, kørsel og drivmidler sat sammen?

Som nævnt ønsker Liberal Alliance en fuldstændig afskaffelse af registreringsafgiften. Vi er klar til i første omgang helt at afskaffe afgiften på de grønne biler. Det er jo også en del af den seneste aftale – men desværre gælder det altså kun for 2019 og 2020 og kun for biler med værdi under 400.000 kr.

Regeringens plan vil koste ca. 50 milliarder om året. Det har vi ikke, heller ikke i Liberal Alliance, finansiering til i vores 2030-plan. Derfor har regeringen nedsat en kommission, der skal komme med forslag til, hvad det er for en afgiftsstruktur, der skal være fremadrettet.

Liberal Alliances udgangspunkt er, at det må dreje sig om afgiftslempelser og ikke afgiftsstigninger. Liberal Alliance sænker afgifter og finder finansiering til det via effektiviseringer i den offentlige sektor m.v., ikke ved at hæve andre afgifter.

Hvilken rolle spiller I som lovgivere i Danmark i at skabe rammerne for en miljø- og klimamæssigt bæredygtig transport?

Vi som politikere skal sørge for stabile rammevilkår. Det giver nogle uheldige påvirkninger af markedet, når man laver kortsigtede aftaler på elbilområdet. Det er ikke befordrende for en effektiv grøn omstilling, at ingen ved, hvad der sker om to år.

Det, der er afgørende for Liberal Allliance er, at man ikke laver tiltag, der er markedsforvridende. Men problemet er, at vi allerede som politikere har været inde og påvirke markedet gennem vores afgifter. Og det er jo et markedsindgreb, når vi vælger at fremme de grønne biler.

Der bliver fra politisk side, ikke kun i Danmark, sendt nogle signaler til markedet om, at de grønne biler skal være fremtiden. De signaler er jo blevet opfanget af bilproducenterne, og vi forventer, at markedet i meget stor udstrækning klarer omstillingen selv. Det er også derfor, at vi ser målsætningen om udfasningen af benzin- og dieselbiler i 2035 som absolut realistisk.

Det er jo et paradoks for Danmark, som gerne vil være et grønt foregangsland, at det, der bremser processen allermest, er de 50 milliarder, der kommer til at mangle i statskassen. I Liberal Alliance mener vi, at omstillingen må ske ved at lempe afgifter og finde finansieringen på anden vis. Og her har vi så, helt specifikt hvad angår registreringsafgiften, anvist, hvordan det kan gøres.

Nu taler du jo ud fra et liberalt grundstandpunkt. Hvem varetager egentlig i en liberal økonomi de interesser, som ikke varetages af økonomiske aktører – for eksempel klimaets?

Som liberal vil man jo gerne – i den bedste af alle verdener – have, at udbud og efterspørgsel løser opgaverne. Men det kan de ikke, når det gælder klima. Klimaspørgsmålet er globalt, og derfor må vi finde globale løsninger. Og vi har ikke en global, liberal økonomi.

Politiske rammevilkår fastsat på internationalt niveau er en nødvendighed. Det er det, der skal sætte markedskræfterne i spil for alvor, så vi kan få den grønne omstilling.

Hvad kører du selv i?

Jeg kører i en 12 år gammel benzinbil. Vores næste bil bliver formodentlig en elbil.