Søg
Søg
Close this search box.

Elbilforeningen FDELs kommentar til Klimarådets netop offentliggjorte rapport

Klimarådet anbefaler i en ny rapport bl.a. at der fastsættes et mål om mindst 500.000 nul-udslipsbiler i 2030, og at der fra 2030 ikke længere sælges personbiler der helt eller delvist kører på benzin eller diesel.

Elbilforeningen FDEL mener, at det er korrekt set af Klimarådet, at der skal sættes konkrete forpligtende mål for både antallet af nul-udslipsbiler (hvoraf størstedelen forventes at være elbiler) og en udfasning af salget af biler der bruger benzin/diesel.

Klimarådet anbefaler også – i mangel på omlægning til en teknisk baseret afgift – en tilskudsordning til køb af elbiler og plug-in-hybrider, der gradvist udfases efterhånden som der sælges et vist antal. Dette er FDEL ikke umiddelbart tilhænger af, da det kan være med til at skabe usikkerhed omkring den endelig pris i forbindelse med et bilkøb og om brugtbilsmarkedet og dermed værditab. I stedet for en trinvis nedtrapning af tilskuddet, bør den samme pulje penge bruges til et fladt tilskud der gælder de første 100.000 elbiler. Dette vil medfører et lavere tilskud til de første biler, til gengæld vil det give mere stabil prissætning af bilerne. Tilskudspuljen skal være så stor, at der ved indførelsen af tilskud til elbiler gives et stærkt incitament til den private bilist, til at købe en elbil, og i nogen grad også plug-in-hybridbiler.

Formand Anders Thorup udtaler: “Det vigtigste er stabilitet i markedet for elbiler. Ændringer i tilskud og afgifter fra forskellige trin gør det svært for bilkøbere og -sælgere at beregne værditab. Det giver en unødig usikkerhed.”

Helt overordnet peger Klimarådet på at elbiler er både en effektiv og økonomisk vej til at reducere udledningen af drivhusgasser fra transporten. Nul-udslipsbiler er nødvendige for at nå det politiske mål, som alle Folketingets partier har sat om at der ikke må være udslip fra fossile brændsler i 2050. Anders Thorup udtaler:
“Jeg håber at regeringen sammen med resten af folketinget vil realisere lovgivning der vil give et kraftigt skub fremad til den spirende udvikling vi har set i elbilmarkedet i 2018. Vi skal have langt mere gang i salget før elbilerne rigtigt trænger igennem på salgslisterne og i de danske bilisters bevidsthed.”

Elbilforeningen FDEL ser derfor frem til regeringens snarligt bebudede klimapakke, og håber at det politiske mod ikke svigter denne gang.

Anders Thorup
Formand
Elbilforeningen FDEL

Klimarådet, som i 2014 blev nedsat af folketinget, for at give en strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på et lavemmisionssamfund i 2050, har i dag offentliggjort deres rapport “Flere elbiler på de danske veje”.
I rapporten konkluderer de, at transporten er en af de sektorer i økonomien, hvor Danmark endnu ikke har formået at reducere udledningen af drivhusgasser. De konkludere også at elbilen er en af de løsninger der virkeligt batter. Danmark kan i det kommende årti ikke længere udskyde omstillingen, hvis ønsket om et lavemmisionssamfund i 2050 skal nås.