Søg
Søg
Close this search box.

Elbilisterne savner lademuligheder i ferielandet og i de store byer

Årets medlemsundersøgelse bekræfter tendensen fra i fjor: Det er især i ferieområderne og i de store byer, at elbilisterne savner lademuligheder. I byerne efterspørger medlemmerne især destinationsladere i boligområder og destinationsladere og små hurtigladere ved indkøbscentre.

Tager du bilen med på ferie? Vælger du bil eller tog frem for fly, når du skal på ferie? Når du vælger bil, betyder det så noget, at den også skal kunne bruges på ferien?

Corona eller ej, så ser vi en megatrend henimod klimavenlige ferier på destinationer, der kan nås med bil. Samtidig – og for en stor del drevet af den samme grønne dagsorden – ser vi flere og flere elbiler på de danske veje. De to bevægelser i kombination skaber en bølge af elbilister, der søger mod ferieområderne i ferieperioderne og i de lange weekender. En bølge, der vil vokse over de næste år, og som kommuner, turistorganisationer, handelsforeninger og ladeoperatører gør klogt i at forberede sig på.

Ferieområderne og de store byer ligger i top

Elbilforeningen FDEL har i årets medlemsundersøgelse undersøgt, hvor elbilisterne især savner muligheder for at oplade deres bil. Svarene fordelt på kommuner kan ses på kortet. 

Resultatet er ganske klart: Behovet for flere ladere opleves som størst i ferieområderne og de store byer. 

Absolut topscorer er feriekommunen Ringkøbing-Skjern. Herefter følger storbykommunerne Aarhus, Aalborg og København. På femtepladsen finder vi endnu en vestkystkommune, Varde. Generelt ligger hele Nordjylland, Vestjylland, Nordsjælland, Odsherred, Lolland-Falster og Bornholm højt, mens Østjylland og Fyn (pånær Aarhus og Odense) samt Vest- og Sydsjælland ligger lavere. 

I Elbilforeningen ser vi resultaterne som en bekræftelse på, at elbilisterne rigtig gerne vil kunne komme rundt i hele Danmark, også i ferieområderne,  uden at bekymre sig om, om der er lademuligheder nok. 

Undersøgelsen blev foretaget i slutningen af april måned 2020, dvs. under corona-nedlukningen. Men resultaterne adskiller sig ikke meget fra sidste års, hvor Vestjylland også lå i top.

Kommunekortet viser, hvor FDELs medlemmer især savner ladere. Medlemmerne kunne vælge op til tre kommuner. Skalaen går fra 0 (hvid) til 6 (mørkest) procent af besvarelserne.

Nogle af feriekommunerne er kommet godt i gang

Heldigvis, og måske blandt andet som resultat af sidste års undersøgelse, ser vi, at flere af feriekommunerne allerede har forstået budskabet. I netop Ringkøbing-Skjern har man således afsat midler i det kommunale budget til udrulning af ladere, og flere lokale aktører i kommunen har også taget udfordringen op. Resultatet er, at der i 2020 indtil videre er etableret tre nye hurtigladere og et større antal destinationsladere i kommunen. Bornholm har i år på kommunalt initiativ fået to nye hurtigladere og et antal destinationsladere. 

I Elbilforeningen håber vi, at flere kommuner og andre aktører i ferielandet følger efter. En kombination af destinationsladere eller ladebokse til udlejning i sommerhusområderne, destinationsladere ved de vigtigste turistattraktioner og hurtigladere der, hvor gæsterne køber ind, er en god løsning. Investeringerne skal nok tjene sig hjem – elbilister er, indtil videre i hvert fald, et betalingsvilligt og kvalitetsbevidst segment, der kan være med til at løfte turismen i de områder, der satser på dem.

Boligområder, indkøbscentre og hovedveje vigtigere end motorveje

Vi har også spurgt medlemmerne om, hvilke typer lokationer, de især ønsker flere ladere på. Her topper kategorien Indkøbscentum, efterfulgt af Hovedvej og Ferieområde. Først på fjerdepladsen kommer kategorien Motorvej. Vi ser det som et tegn på, at den udbygning af ladeinfrastruktur langs motorvejene, der er sket i løbet af de sidste par år, har gjort en forskel for elbilisterne, og at flaskehalsene nu findes uden for motorvejsnettet. Ønsket om flere ladere ved indkøbscentrene tolker vi som en bekræftelse på, at elbilisterne gerne lader, når bilen alligevel står stille, for eksempel mens der købes ind. Almindelige huritigladere og små lynladere (24-75 kW DC) er den ladertype, der generelt efterspørges mest.

Ser vi specifikt på de store byer, savner elbilisterne især flere destinationsladere (11-22 kW) i boligområderne og flere hurtigladere (24-75 kW DC) ved indkøbscentre.  

Her bør puljemidlerne bruges

Undersøgelsens resultater er interessante sét i forbindelse med de nye statslige puljer til ladeinfrastruktur. Den første pulje er på 50 millioner kroner til ligelig fordeling mellem byer, motorveje og placeringer uden for byerne. Hvis puljeansøgerne vil ramme plet i forhold til elbilisternes behov, skal de for placeringer uden for byerne især tænke på hovedveje og ferieområder. Ferieområderne er blandt de områder, hvor driften senest vil blive rentabel, da forbruget vil være sæsonbestemt, dermed giver det meget mening at støtte med offentlige midler netop her.

I byerne skal ansøgerne fokusere på hurtigladere ved indkøbscentrene og destinationsladere i boligområder, hvor beboerne ikke har mulighed for at oprette egne ladere. Puljemidlerne til lynladere langs motorvejene skal der nok også blive brug for, men de akutte behov er generelt andre steder. 

For de næste puljerunder anbefaler vi fra Elbilforeningens side at nedtone motorvejene og i stedet prioritere ferieområderne og de store byer. Det giver nye elbilister tryghed i valget og frihed til at kunne bruge bilen, som de vil, i hele landet. Dermed fremmer vi både den klimavenlige transport og de klimavenlige ferieformer.

D. 7. oktober 2020 får du som medlem mulighed for at høre om resultaterne af medlemsundersøgelsen. Tilmeld dig her.

Foto: C. Thomsen