Søg
Søg
Close this search box.

FDEL: All-inclusive abonnenter ignorerer andre lademuligheder

Halvdelen af de elbilister der har købt et all-inclusive abonnement, er utilfredse eller meget utilfredse med den offentlige ladeinfrastruktur. De anser kun i begrænset omfang alle offentlige ladestandere som relevante for deres opladning. Det viser tal fra Elbilforeningens seneste medlemsundersøgelse.

Elbilisternes valg af ladestandere på farten og tilfredshed med ladeinfrastruktur

De fleste elbilister i Danmark har et all-inclusive abonnement med en ladeboks i hjemmet samt opladning på farten i én samlet pris. Selvom de sælges for at give elbilisterne tryghed for opladning, er abonnementer et rent dansk fænomen pga. vores afgiftsregler. Mens forbrugere skal betale fuld elafgift for at oplade bilen hjemme, slipper ladeoperatører stort set for afgifter, når de driver ladestanderen for forbrugeren. 

Det er en ulogisk forskelsbehandling, som giver ladeoperatører incitament til at bundle billig hjemmeladning med dyre ladestandere i det offentlige rum. Det bevirker, at konkurrencen på ladning i dag sker mellem hele ladenetværk i stedet for på standeren, som vi fx ser på brændstofmarkedet, hvor der er priskonkurrence, og tankstationerne placerer sig mest hensigtsmæssigt ift. kunderne. 

Det kan have den uheldige konsekvens, at forbrugerne ikke får glæde af alle de ladestandere der sættes op i det offentlige rum, fordi de alene fokuserer på det ladenetværk, som også leverer hjemmeladningen. Det er spild af ressourcer, når andre ladeoperatører sætter ladestander op – ofte med offentlig støtte – som så ikke bliver anvendt i optimalt omfang. 

“Den adfærd er en skam fordi det – både for forbrugerne og samfundet – skaber en dårligere udnyttelse af ladeinfrastrukturen. Det påvirker også opfattelsen af lademulighederne uden for hjemmet.”

Politikudvalget, FDEL

All-inclusive ignorerer andre lademuligheder

Data fra Elbilforeningens medlemsundersøgelse 2021 bekræfter dette problem. Som det fremgår af figur 1 herunder, vælger de elbilister, som har et all-inclusive abonnement, i langt mindre grad en offentlig lader efter pris og beliggenhed end de forbrugere, som ikke har en all-inclusive løsning. De vælger i 87 pct. af tilfældene en ladestander, fordi den er indeholdt i abonnementet, mens prisen for opladningen kun har betydning for 9 pct. og beliggenheden for under halvdelen. 

Det er væsentlig lavere end de elbilister, som ikke har all-inclusive abonnementer. Her betyder prisen noget for hver femte elbilist, mens beliggenheden er afgørende for mellem 64 og 73 pct. af elbilisterne. Det indikerer, at elbilisterne med all-inclusive abonnementer kun i begrænset omfang anser alle offentlige ladestandere som relevante for deres opladning. Det er en skam fordi det – både for forbrugerne og samfundet – skaber en dårligere udnyttelse af ladeinfrastrukturen. Det påvirker også opfattelsen af lademulighederne uden for hjemmet.

Figur 1: Afgørende faktorer for valg af ladning på farten opdelt på hjemmeladeprodukt

Kilde: FDELs medlemsundersøgelse 2021 - Spm.: Hvordan betaler du for opladning af din primære elbil/plug-in-hybrid og Hvorfor har du benyttet netop dette/disse ladenetværk?

Note: Det fremgår, at også elbilister, som primært betaler efter forbrug gennem husstandens elselskab eller via anden aftale/abonnement end all-inklusive har svaret ”inkluderet i abonnement” ved valg af ladenetværk. Det må antages, at der her henvises til, at de herudover har et supplerende abonnement, som ikke er all-inclusive, til offentlige ladere.

Større utilfredshed med offentlig ladeinfrastruktur, når man har all-inclusive

Halvdelen af de elbilister der har købt et all-inclusive abonnement, er utilfredse eller meget utilfredse med den offentlige ladeinfrastruktur, jf. figur 2. Det er langt mere end elbilister, som ikke har valgt en all-inclusive løsning. Til gengæld er godt en fjerdedel af all-inclusive kunderne tilfredse eller meget tilfredse med den offentlige ladeinfrastruktur, hvilket er lidt mere end for ikke-all-inclusive kunder. 

All-inclusive kunder er således mindre i tvivl om, hvorvidt de er tilfredse eller utilfredse med infrastrukturen. Det må antages at skyldes, at all-inclusive abonnenter kun forholder sig til offentlige ladestandere fra egen ladeoperatør, da de allerede har betalt for opladning gennem deres abonnement, og de derfor ikke ønsker at betale ekstra ved at benytte andre ladeoperatørers ladestandere. 

Herudover må det antages, at tilfredsheden med den offentlige ladeinfrastruktur også kan variere i forhold til elbilisternes bopæl, samt efter hvor ofte man har behov for at benytte sig af den. Således har elbilister med mulighed for opladning i egen indkørsel meget mindre behov for at benytte den offentlige ladeinfrastruktur end elbilister, der kun kan lade op ved offentlige ladestandere. Uanset dette er det tankevækkende, at elbilister med all-inclusive er så markant mere utilfredse med den offentlige ladeinfrastruktur end elbilister, der ikke på samme måde er bundet til en bestemt ladeoperatør.

Figur 2: Tilfredshed med offentlig ladeinfrastruktur opdelt på hjemmeladeprodukt

Kilde: FDELs medlemsundersøgelse 2021 - Spm.: Hvordan betaler du for opladning af din primære elbil/plug-in-hybrid og Hvor tilfreds er du med den offentlige ladeinfrastruktur i Danmark?

Fotos: Copyright Elbilforeningen FDEL