FDEL: Ros til Klimarådet for 70-procents-rapport

I Elbilforeningen FDEL kan vi ikke andet end at klappe i hænderne over Klimarådets nye rapport. Målet om 1,1 millioner elbiler i 2030 og listen af virkemidler kan vi helt tilslutte os, og vi glæder os over, at mange af FDELs egne forslag er kommet med.

1,1 millioner elbiler i 2030. Ifølge Klimarådets netop offentliggjorte rapport er det dét, der skal til, for at vi kan nå klimalovens reduktionsmål på 70 procent. Elbiler er den største enkeltbidragyder blandt rapportens 21 såkaldte omstillingselementer, som skal få os nærmere målet med kendt teknologi.

I Elbilforeningen FDEL er vi helt enige i, at elbiler vil og skal spille en dominerende rolle, og vi glæder os over, at Rådet giver elbilerne en så fremtrædende plads. Og målet er helt realistisk – elbiler er tæt på at være en moden teknologi og kan i dag dække langt de fleste bilisters behov.

Hvordan når vi så derhen?

Virkemidler

Rådet anbefaler en drivhusgasafgift som det store, overordnede virkemiddel til at få omstillingen til at lykkes. Desuden anbefaler eller foreslår de en række virkemidler specielt for elbilerne, herunder

  • Stop for salg af nye fossilbiler i 2030, herunder plug-in-hybrider
  • National strategi for udrulning af ladeinfrastruktur
  • Et mere gennemsigtigt og konkurrencepræget marked for ladning af elbiler
  • Ligestilling af elafgifter for alle elbilister
  • Bedre muligheder og rammevilkår for at opstille ladestandere
  • Bedre parkeringsregler
  • Ret til opstilling af ladestandere for beboere uden egen P-plads
  • Offentlige udbud for hurtig- og lynladere med tilskud eller afgift, alt efter økonomien
  • Krav til regioner og kommuner om at opstille egne klimaplaner, herunder for transporten

Samtidig anbefaler rådet fremrykning af nye havmølleparker og smart styring af energiforbruget, så strømmen til vores biler bliver endnu grønnere.

Hvad angår bilbeskatning gentager rapporten rådets anbefalinger fra 2017, der blandt andet omfatter tilskud til køb af elbil samt fradrag for batteriet. Det sidste har vi allerede i dag, og rådet foreslår, at det gøres permanent. I øvrigt henviser de til bilkommissionen, hvis opgave det netop er at anvise nye modeller for bilafgifterne.

Ros fra Elbilforeningen

I Elbilforeningen kan vi ikke andet end at klappe i hænderne over rådets udspil. Målet om 1,1 millioner elbiler i 2030 og listen af virkemidler kan vi helt tilslutte os, og vi glæder os over, at mange af FDELs egne forslag er kommet med. Vi håber, at regering og folketing tager anbefalingerne til sig, og glæder os til at følge de kommende forhandlinger.

Figuren: Udvikling i elbilbestanden efter Energistyrelsens basisfremskrivning 2019 (blå) og Klimarådets anbefalinger (grøn). Kilde: Klimarådets rapport