Søg
Søg
Close this search box.

Frederiksberg vil være Danmarks elbilby nr. 1

Frederiksberg vil være Danmarks førende elbilby. Borgmester Simon Aggesen fortæller i dette interview om kommunens indsats.

 

Simon Aggesen, fortæl os lidt om Frederiksbergs elbilambitioner, og hvad de indebærer.

Det handler i bund og grund om at gøre Frederiksberg til en endnu bedre og sundere by. Og så handler det også om at tage vores ansvar som en ressourcestærk by og gå forrest i kampen for et bedre klima.

Målet er at være Danmarks elbilby nr. 1. Vi bliver ved med at have fuld fokus på opgaven og prioritere ressourcer til at øge vores interne viden på området, omstille vores egne køretøjer, stille krav i udbud og fremme elbiler generelt i byen i samarbejde med markedet, borgere og erhverv.

Vores langsigtede mål er til 2030. Her skal alle kommunens egne køretøjer være eldrevne – med få mulige undtagelser af tekniske grunde. Alle vores udbud af befordring skal være eldrevne, alle vores kollektive busser skal være eldrevne, og der skal være 20 procent elbiler indregistreret på Frederiksberg.

For at nå dette sætter vi i gang på en bred front nu. Vi venter at se en stor forandring allerede inden for den næste fire års periode. Vi tror på, at vores indsats, sammen med den gode udvikling i udbuddet af elbiler, vil have en ketchup-effekt i elbilernes antal på Frederiksberg.

 

Hvor langt er I nået indtil nu?

Vi har startet omstillingen af vores egne køretøjer, så 75 procent af vores personbiler og 50 procent af de lette varevogne i dag kører på el. Senest i 2023 er alle disse eldrevne.

Vi har med succes introduceret eldrevne renovationsbiler. Og vi har besluttet, at alle kommende udbud af kollektive busser skal være emissionsfrie. De første linjer (linje 2A og 18) med elbusser sættes i drift til december i år.

Vi har allerede arbejdet med fordele for elbilisterne. Vi har gratis parkering for elbiler og er åbne for brug af byens rum til opladning af elbiler.

Borgmester Simon Aggesen ved siden af en skraldebil af samme type, som de ni, der kommer til Frederiksberg til efteråret.

Udfordringerne

Hvor er de største udfordringer?

Når det handler om kommunens egne køretøjer, så er der mange typer af køretøjer, hvor der simpelthen ikke er alternativer til forbrændingsmotoren. Men de er på vej, og når de kommer, så starter omstillingen også af dem. Her vil vi holde os helt tæt på markedet og håber, at vi kan medvirke til at teste nye muligheder på markedet.

Når det handler om privatejede og virksomhedsejede biler, så er en af de store udfordringer, at bilerne skal kunne oplades.  Her har vi en meget stor udfordring, da 95% på Frederiksberg bor i etageejendomme. Disse borgere kan ikke selv beslutte at betale for installation af ladestander til deres bil.

Ladestanderne på offentlig vej afhænger af, at ladeoperatørerne kan se en forretning i at opsætte ladestanderne. Vi oplever, at operatørerne på markedet i nogen grad mener, at antallet af offentligt tilgængelige ladere er tilstrækkeligt, mens borgerne efterspørger ladere tættere på deres bopæl. Vi er dog glade for, at der eksempelvis er 10 ladepladser i vores nyåbnede parkeringskælder på Langelands Plads.

 

Hvordan ser økonomien ud?

Vi er klar over, at en hurtig omstilling til elbiler bredt set vil kræve ressourcer. Vi har siden 2017 prioriteret midler årligt til ladestandere og merudgiften ved elbiler i vores egen flåde. Men skridtet til at arbejde strategisk i første række for at fremme elbiler vil kræve, at vi får sikret den nødvendige viden og koordinering omkring tiltag i vores egen organisation og planlægningen af vores by.

Investeringen i egen flåde og krav i udbud vil sandsynligvis medføre merudgifter. Men vores erfaring er også, at udgiften ofte er mindre end først forventet. Omkostningerne vil også blive mindre, efterhånden som teknologierne bliver mere udbredt.

Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at tage finansiering af elbilstrategien op i budgetforhandlingerne for 2020, som finder sted til efteråret.

 

Skraldebiler og V2G

Skraldebilerne – fortæl lidt om dem! 

Frederiksberg Renovation fik den første el-skraldebil  i 2013. Vi var dermed frontløber i hele Nordeuropa.

I samarbejde med leverandøren blev der løbende udviklet på bilen. Det forløb så tilfredsstillende, at vi købte nummer to i 2015 og yderligere tre i 2018.

Vi har fornylig indgået aftale om køb af yderligere 15 el-skraldebiler. De bliver leveret fra starten af 2020 og frem til udgangen af 2023, hvor alle vores skraldebiler kører på el.

Da builerne ikke udleder partikler og NOx, og da de har mindre støj og vibrationer end diesellastbilerne, giver det en klar forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne. Det har også stor betydning for borgerne, som udover renere luft oplever mindre støj ved afhentning af affald.


I er berømte for jeres forsøg med V2G. Hvad tænker I fremadrettet om dette?

Frederiksberg Forsyning var en del af ”Parker Projektet”. Det var verdens første kommercielle test af Vehicle to Grid, hvor elbilernes batterier indgår som en aktiv, balancerende del af energisystemet.

Vores biler og ansatte har dermed været del af banebrydende teknologisk udvikling. Sammen med vores videnspartnere fra DTU og de kommercielle partnere har vi blandt andet arbejdet på en videreudvikling af projektet.

 

Gratis parkering for elbiler

I er også berømte for gratis parkering for elbiler. Hvad er jeres erfaringer hermed?

Vi har prioriteret at fastholde gratis parkering til elbiler og plug-in hybrider i Frederiksberg Kommune, fordi  vi tror, at det kan være en af grundene til, at bilister vælger at skifte til elbil. Hvis vi skal lykkes med en omstilling af borgernes biler, så skal vi gøre vores for at gøre det billigere og gerne lettere at være elbilist på Frederiksberg.

Vi har positive erfaringer med ordningen. Vores cityassistenter kan dog nogle gange have svært ved at se, om en bil tilhører kategorien. Hvis man modtager en parkeringsafgift på en elbil ved en fejl, skal man henvende sig til kommunen, og så annulleres den naturligvis. Vil man slippe for dette, så kan man få en ”elbilslicens”, som koster et beløb svarende til administrationsudgifterne.

Fremover vil vi reservere parkeringspladser til elbiler både med og uden lademulighed. Hvert år vil vi opgøre antallet af elbiler indregistreret på Frederiksberg og reservere samme antal p-pladser plus 50 procent til elbilerne. Det håber vi, at bilisterne finder attraktivt, og at det øgede antal elbiler dermed kan give markedet for opladning et boost.

 

Borgere og virksomheder støtter op

Hvordan får I borgere og virksomheder inddraget i aktiviteterne?  

Frederiksbergs borgere er meget optaget af klima og miljø. Vi får jævnligt henvendelser fra borgere om elbiler og opladning. Vi håber, at vi i fremtiden i højere grad kan være medvirkende til, at flere vælger at skifte til elbiler.

Desuden afholdt vi i marts en elbilsdag på Frederiksberg Rådhusplads, hvor mange borgere kom for at se alle de nye, attraktive elbiler der findes på markedet. Der er stort potentiale for at fortsætte og udbygge denne information og kontakt til borgerne – i sidste ende er det jo deres personlige valg af elbil, der for alvor vil give en ændring i bybilledet.

I kommunerne vil vi have en stor fordel af, at så mange som muligt efterspørger grøn, kollektiv transport. Jo flere kommuner, der har mål og ambitioner på området, jo større er sandsynligheden for, at markedet kan levere varen.

 

Foto: Frederiksberg Rådhus. Kilde: Frederiksberg Kommune