Glem ikke elbilerne i energiaftalen

2018-02-12 af Sekretariatet

Pressemeddelelse


Frem til 2030 står Danmark til at skulle reducere CO2-udledningen fra ikke-kvotebelagte sektorer med 39 procent i forhold til 2005. Derfor må elektrificering af transportsektoren nødvendigvis spille en vigtig rolle i de kommende forhandlinger om en ny energiaftale for perioden frem til 2030.

Elbiler er 3-5 gange mere energieffektive end benzin- og dieselbiler. Strømmen i vores kontakter er allerede i dag for halvdelens vedkommende baseret på vedvarende energikilder og dermed CO2-neutral. Med en stigende andel af vedvarende energi i vores elsystem bliver klimabelastningen fra eldreven transport stadig mindre pr. kørt kilometer.

Elbilerne er klimavenlige og belaster ikke luftkvaliteten i vores byer. Hertil kommer, at elbilerne med de rette rammebetingelser kan spille en vigtig rolle i stabiliseringen af fremtidens elnet. Gennem nye digitale og eltekniske løsninger kan elbilerne medvirke til at udjævne elforbruget og sikre strømkvaliteten.

Elbilernes mange fordele for klima, miljø og samfund må afspejles i energi- og afgiftspolitikken, så vi fremmer og ikke hæmmer overgangen til elbaseret transport:

  • Omlæg registreringsafgiften, så den ikke blot er en afgift på forbrug, men afspejler biltransportens reelle omkostninger for klima, miljø og samfund;
  • Nedsæt afgifterne på strøm til transport til et niveau, der svarer til afgifterne på benzin og diesel;
  • Tænk elbilerne ind i fremtidens sammenhængende energisystem, så vi udnytter elbilernes muligheder for at stabilisere elnettet og gør det muligt at integrere endnu mere vedvarende energi i elsystemet.

Spørgsmål vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til:

Forenede Danske Elbilister – FDEL
Sekretariatet v/ Camilla Messer Thomsen
Astersvej 11
2700 Brønshøj
tlf. 9392 1499
sekretariatet@fdel.dk