Søg
Søg
Close this search box.

Hvordan får vi en grønnere transportsektor?

Ja, hvordan får vi egentlig en grønnere transportsektor? Herunder kan du læse Elbilforeningens input til en kommende klimaforhandlingerne.

 

1) Opstil bindende og målbare klimamål og -delmål for transportsektoren frem til 2030.

2) Omlæg registreringsafgiften på personbiler til en teknisk baseret afgift, der afspejler reelle omkostninger på klima og miljø.

3) Indfør roadpricing, der afspejler klima- og miljøbelastning. Gerne en enkel model i stil med følgende:
• Bilejer selvangiver antal kørte kilometer pr. år som grundlag for acontoopkrævning
• Det reelle antal kørte kilometer aflæses ved alle besøg på synshal eller autoriseret værksted og
ved salg og skrotning, og acontobetaling justeres
• Taksterne differentieres efter drivmiddel og energieffektivitet/udslipstal og evt. efter
hjemkommune (hvis nødvendigt for at tilgodese udkantskommuner med lange
afstande/pendling).

4) Indfør differentierede kørselsfradrag, der afhænger af drivmiddel/emissionstal.

5) Lad afgifterne stige gradvis i takt med, at priserne på elbiler falder, sådan at statens provenu ikke skades unødigt.

6) Nedsæt afgiften på al strøm til transport (for elbiler ikke kun den, der købes gennem en ladeudbyder med adgang til processtrøm). Dette kan gøres enkelt ved at benytte lavere afgiftstakster for årligt forbrug ud over f.eks. 4000 kWh for alle husstande med elbiler – på samme måde som for husstande med elopvarmning.

7) Fastfrys afgiftsnedsættelsen for strøm leveret via offentlige ladestandere, så strømmen ikke bliver dyrere for elbilister på farten og elbilister i lejlighedsbyggeri uden egen P-plads.

8) Opret en statslig pulje til etablering af ladeinfrastruktur i områder, hvor dette ikke kan gøres på kommercielt bæredygtig måde (en ”bredbåndspulje for elbilladere”).

9) Indfør lovgivning, der gør det til en ret for beboere i boligforeninger af få etableret opladningsmulighed på foreningens P-pladser (dette kan ske efter norsk forbillede).

10) Indfør parkeringsregler, der forbeholder ladepladser til elbiler under opladning.

11) Pålæg ladeoperatørerne at åbne deres netværk for ladning uden abonnement for en fair pris.

12) Pålæg kommuner og regioner at opstille og efterleve klimaplaner med specifikke mål for transporten.

13) Arbejd på EU-niveau for lave roamingpriser mellem ladeoperatører (på samme måde som for mobiltelefonoperatører).