Kan vi mon etablere opladning i vores fælles parkeringskælder?

Sådan tænkte en ejerforening i Odense. Efter grundig research fandt de en økonomisk model for at etablere ladestandere i parkeringskælderen.

Lige midt i Odense ligger et nyere etagebyggeri med ejerlejligheder. Der er en velordnet oase i gårdhaven og tydeligt styr på driften af bygninger og fællesarealer. I ejerforeningen med navn Ejerforeningen Kongensgade/Klostervej har man i den sidste tid mærket en stigende interesse for elbiler, og flere beboere har elbil eller får det snart.

Der er 42 lejligheder og fire butikker i foreningen. Der rådes over i alt 62 parkeringspladser i en parkeringskælder, og der er tinglyst faste pladser.

Foreningen har i første omgang en udgift på knap 300.000 kr. til basal infrastruktur, hvor der er indbygget dynamisk lastbalancering. Det inkluderer eltavle og fremføring af kabelbakker, så der nemt kan trækkes kabler til hver plads. Dette inkluderer ikke udgifter til de enkelte ladebokse og kabling af disse.

Det har været en stor beslutning i vores ejerforening, men det blev vedtaget med overvældende flertal. Lige nu har vi 1 elbil i kælderen, men i løbet af de kommende måneder kommer vi op på 7 elbiler, så vi har taget beslutningen i rette tid, så vi får en fælles løsning på opladning.”, fortæller kasserer Tage Koed Madsen.

Når den basale infrastruktur er etableret, kan hver beboer købe en rettighed til at etablere ladeboks af ejerforeningen. Derudover laver beboeren en aftale med en leverandør af ladeløsninger om etablering af ladeboks ved beboerens parkeringsplads. Når systemet er i drift, fremsender leverandøren en oversigt over de enkelte elbilisters opladninger, og leverandøren opkræver betaling for strømforbruget direkte fra hver enkelt elbilist.

Installationen vil efter denne model kunne udbygges til opladning af cirka 50 elbiler uden yderligere udgifter for foreningen. Hvis der skal etableres endnu flere ladebokse, skal der muligvis tilkøbes mere elforsyning for at opnå en fornuftig opladningshastighed. Ladeoperatøren er valgt på forhånd af foreningen, og det er indbygget i løsningen, at strømmen balanceres mellem de tilsluttede elbiler, så kapaciteten kan udnyttes på en intelligent måde.

Hvis man vil købe en rettighed til at etablere ladeboks, skal den enkelte ejer betale 6.000 kr. til foreningen. Denne pris gælder i 2021, og derefter koster det 10.000 kr. at komme med i ordningen.

Tage Koed Madsen fortæller, at prisen er sat lavere i 2021 for at skabe incitament til at købe rettigheden til opladning på et tidligt tidspunkt, så der trækkes mindre på foreningens likviditet. Foreningen forventer med tiden at få dækket udgifterne til den basale infrastruktur via salg af rettigheder.

Vi har været heldige, at vores forening har haft økonomien til at foretage en investering i infrastrukturen. Nu er vi mange, der glæder os til resultatet.”, fortæller beboer og elbilist Helle Ainsworth.

Topfoto: Copyright Elbilforeningen FDEL