Søg
Søg
Close this search box.

Kommentar: En gevinst for klimaet hvis 99,98 % skifter til elbil!

I en artikel bragt i Jyllands-Posten baseret på et litteraturstudie fra Aarhus Universitet fremgår det blandt andet, at det aldrig bliver en gevinst for klimaet at skifte til elbil, hvis man kun kører 3.000 km i bil om året. Men ifølge Elbilforeningen udelader man i artiklen en række væsentlige nuancer.

Baseret på et litteraturstudie fra Aarhus Universitet konkluderes det i artiklen den 8. august 2022 i Jyllands-Posten, at det ikke altid er en gevinst for klimaet at skifte til elbil, og at det aldrig vil være nogen god klimamæssig idé at vælge el frem for benzin, hvis man kun kører 3.000 km i bil om året. Længere nede i artiklen fremgår det imidlertid, at det ifølge Danmarks Statistik kun er 0,02 pct. af bilerne i Danmark, der kører 3.000 km om året eller mindre.

Elbilforeningen har forgæves forsøgt at få adgang til litteraturstudiet, for der er udeladt mange nuancer i artiklen. Eksempelvis kunne man med udgangspunkt i litteraturstudiet sammenholdt med oplysningerne fra Danmarks Statistik vende argumentationen på hovedet og konkludere, at det er en gevinst for 99,98 pct. af alle danske bilister at skifte til elbil. Sat lidt på spidsen kan man ligefrem konkludere, at de få, der kører så lidt som 3.000 km om året, med sikkerhed vil hjælpe miljø og klima ved at beholde deres fossilbil, indtil den ruster op, alene for at undgå at sælge den til en, der kører mere end 3.000 km om året i den.

Foto: De fleste nye elbiler, som denne Nissan Ariya, leveres med et relativt stort long range-batteri. Som forbruger bør man dog altid vurdere, om ens rækkeviddebehov kan dækkes af bilmodellens basisbatteri.

Et af studiets indbyggede fejl er, at det er et litteraturstudie, dvs. at det bygger på en sammenskrivning af ældre forskning. Blandt andet sammenlignes en benzin-Golf med e-Golf, dvs. udgåede biler med ældre teknologi end markedet tilbyder i dag. 

Der er to grunde til, at ny batteriproduktion fortsat klimabelaster mindre end tidligere:

  1. Masseproduktion, effektivisering og prisfald bygger blandt andet på lavere energiforbrug pr. produceret kWh batteri
  2. Vores energimiks bliver stadig grønnere

Der er dog stadig et betydeligt udslip af klimagasser i forbindelse med minedrift, og her skal stilles krav fra regeringer og store indkøbere for at favorisere mindre belastende minedrift frem for de værste klima- og miljøsyndere. I takt med at der kommer nok batteri-skrot, vil vi se flere og flere råstoffer til produktion af nye batterier komme fra batterigenbrug, både fordi det er billigere og bedre, og fordi producenter pålægges at håndtere deres eget batteriskrot på en mere forsvarlig måde end i dag. Udtjente elbilbatterier vil eksempelvis kunne anvendes som energilager, hvor de ved ladestationer kan lagre vindmølleenergi produceret om natten til brug i dagtimerne.

Ifølge Elbilforeningen kan følgende sammenfattes om anskaffelse af elbil:

  • For langt de fleste bilister kan det betale sig at skifte til elbil nu set i forhold til elbilens samlede CO2-aftryk (livscyklus).
  • Jo hurtigere man skifter sin fossilbil ud med en ren elbil, desto hurtigere kan vi reducere de lokale udledninger, hvilket navnlig vil være en gevinst for luftkvaliteten i byerne.
  • Den stigende andel af vedvarende energi i det danske elnet bidrager til, at elbiler bliver grønnere med tiden.
  • Kend dit reelle rækkeviddebehov og køb ikke elbil med et større batteri, end rækkeviddebehovet tilsiger. Der er i dag ca. 70 elbilmodeller på det danske marked med en rækkevidde typisk mellem 200 og 700 km.
  • Anskaf kun bil hvis man har et reelt behov, og transportbehovet ikke kan dækkes ved at gå, cykle eller benytte kollektiv trafik – det er samlet set bedst for miljøet. Alternativt kan man benytte en dele-elbil.

Topfoto: Copyright Elbilforeningen i Danmark