Søg
Søg
Close this search box.

Kommentar til regeringens udspil til klimaplanen

Elbilforeningen FDEL glæder sig over, at transporten har fået en fremtrædende placering i regeringens klimaudspil. Det er godt, at regeringen nu begynder at behandle transporten som den vigtige del af miljø- og klimapolitikken, som den i kraft af sine nuværende påvirkninger på netop klima og miljø bør være.

 

Udfasning af diesel- og benzinbiler

FDEL hilser målet om, at ingen nye traditionelle benzin- og dieselbiler skal sælges i Danmark efter 2030, velkomment. Det samme gælder målet om, at den sidste nye plug-in-hybrid er solgt i 2035, og ønsket om en million nul- og lavemissionsbiler på de danske veje i 2030.

For at sikre planens succes er det vigtigt at opsætte delmål på vejen til de nævnte mål og at monitorere, at delmålene nås. Hvis det går for langsomt med udfasningen af fossilbiler og -busser, må rammerne justeres, for eksempel i form af yderligere incitamenter.

I denne forbindelse undrer det foreningen, at regeringen i sit udspil nævner, at de vil indkalde til drøftelser, hvis der sælges mere end 10.000 lavemissionsbiler årligt i 2019 og 2020 – en million elbiler i 2030 kræver jo et salg på godt 80.000 biler pr. år i gennemsnit indtil 2030, og målet bliver ikke lettere at nå, hvis man venter yderligere to år med at få fart på salget.

Et punkt, som behøver afklaring, er, hvad der præcis menes med traditionelle benzin- og dieselbiler. Det er kun rene elbiler, opladelige hybridbiler (plug-in-hybridbiler) og brintbiler, som kan køre på strøm produceret fra vedvarende energikilder, og de opladelige hybridbiler kan det kun i den udstrækning, at de bliver ladet op via et elstik.

 

Lavere afgifter på grønne biler

Elbilforeningen ser positivt på, at indfasningen af registreringsafgiften på elbiler udskydes i et år, og at fradraget sættes op, så det bliver lettere for bilkøberne at vælge en nul- eller lavudslipsbil. Vi håber dog på, at forhandlingerne vil munde ud i en afgiftsmodel, som gælder flere år frem, så forbrugerne og importørerne har klare rammevilkår at styre og beslutte efter.

Derudover er det vigtigt, at den såkaldte processtrømordning forlænges, så strøm til opladning af elbiler ikke pålægges afgifter.

 

Firmabiler

Ud over en lavere beskatning på firmabiler bør regeringen se på, om ikke man bør gøre firma-betalt ladeinstallation  skattefri. Ekstrabeskatningen på en installation, som vil være en nødvendighed for medarbejdere, der vælger en grøn firmabil, er ikke logisk, og da den medfører en gennemsnitlig ekstra skat på ca. 10.000 kr, reduceres den tiltænkte fordel på 30.000 kr i regeringsforslaget til kun 20.000 kr.

 

Infrastruktur

At der afsættes en pulje til etablering af bedre infrastruktur til ladning er et stort skridt i den rigtige retning. Her er det vigtigt, at der ud over fokus på de trafikale knudepunkter også tænkes på etablering af opladningsmuligheder i de dele af Danmark, som er tyndere befolket.

Ligeledes er det positivt, at regeringen vil åbne for, at kommunerne kan give elbiler og lavudslipsbiler fordele som gratis parkering m.v. Her er det vigtigt og nødvendigt, at ladepladserne reserveres til elbiler under opladning – selv nok så mange ladepladser i byerne hjælper ikke noget,  hvis de er optaget af biler uden behov for at lade.

For at gøre det enklere for elbilister at krydse grænserne i deres køretøj ser Elbilforeningen meget gerne, at Danmark i EU-sammenhæng presser på for, at der etableres roaming-aftaler mellem ladeudbyderne i de forskellige lande – eller at det som minimum bliver et krav, at betaling kan ske med kreditkort uden forudgående registrering.

 

Oplysningsindsats

Hos Elbilforeningen FDEL mærker vi en stor interesse for elbiler i kølvandet på de sidste ugers mediefokus på emnet. Folk er interesserede og har mange spørgsmål til, hvad elbiler kan, hvad de koster i anskaffelse og drift, og hvilke udfordringer der kan være ved at vælge elbilen.

Her savner vi, at regeringen prioriterer en oplysningsindsats. I forårets energiforlig er afsat midler til information om elbiler, men først fra 2020. Vi må have dette arbejde i gang allerede nu.

 

Kommission

Regeringen vil nedsætte en kommission, som skal undersøge, hvordan vi i Danmark bedst muligt opnår målet om flere lavemissionsbiler på vejene. Her mener vi, at det er nødvendigt at inddrage erfaringer fra forbrugerne, altså elbilisterne. Herved sikrer vi størst effekt for mindst mulig udgift.

Som repræsentant for de danske elbilister vil Elbilforeningen FDEL sikre, at kommissionens forslag vil virke i praksis, og vi forventer at blive inviteret indenfor i kommissionens arbejde.

 

Anhængertræk og øvrige incitamenter

Elbilforeningen FDEL har tidligere foreslået en række ikke-afgiftsrelaterede tiltag til fremme af elbilismen. Vi opfordrer til, at partierne medtager disse i deres drøftelse. Det gælder ikke mindst ønsket om, at elbiler kan godkendes til anhængertræk. Kun få, meget dyre elbiler er i dag godkendt til at kunne trække en anhænger, og dette er en reel barriere for mange familier. FDEL anbefaler derfor, at Danmark accepterer de godkendelser til anhængertræk, der allerede er gældende i Tyskland og andre EU-lande.

Med hensyn til kørsel i busbaner anbefaler Elbilforeningen, at kommunerne kigger meget nøje på, om og hvor det kan lade sig gøre, da busbaner i Danmark ligger inde i byerne, i modsætning til eksempelvis Norge, hvor de findes langs indfaldsvejene. Derfor kan man ikke direkte overføre de positive erfaringer fra Norge.

 

Bestyrelsen

FDEL

 

Indslag i P4 om FDELs holdning til kørsel i busbanerne