Foto af Charlotte Skovgaard, direktør Merkur Andelskasse

Merkur stopper for lån til nye fossilbiler

Andelskassen Merkur stopper for lån til køb af nye fossilbiler. Et flot og modigt valg, mener vi i Elbilforeningen. Vi har interviewet direktør, Charlotte Skovgaard, om Merkurs rejse frem mod denne beslutning.

Hvad er det for et skridt banken nu har taget?

– Fremover vil Merkurs kunder, som ønsker en ny benzin- eller dieselbil, få et blankt nej til finansiering gennem os. Som det første pengeinstitut i Danmark siger vi nu helt stop for lån til køb af nye fossile biler. Ud fra et bæredygtighedsprincip om at bruge det op, man har, før man producerer nyt, kan man fortsat få lån til brugte fossilbiler i energiklasse A-A+++., men det vil være de dyreste billån på prislisten. De bedste lånepriser får du hos os, hvis du vælger en ren elbil, og så vil det være lidt dyrere, hvis man vælger en plugin-hybrid.

 

Der er en lang række større spillere på markedet for billån. I sammenligning er Merkur Andelskasse en meget lille aktør. 

Hvad håber I at opnå med det skridt, banken nu har taget? 

– Vi håber, at vi kan motivere vores kunder til at træffe et mere bæredygtigt valg. Og så håber vi også, at vi kan skabe opmærksomhed om, at vi pengeinstitutter har en stor rolle at spille i den grønne omstilling. 

– I 2019 stod elbilsalget for blot 2,4% af det samlede bilsalg. Og der skal mere end en mio. elektriske biler ud på vejene, før vi når regeringens 2030-målsætning. 

– Som forbrugere skal vi huske på, at de penge, vi bruger på for eksempel biler, er et utroligt vigtigt redskab til at skabe en bæredygtig udvikling. Når du køber en elbil, handler du jo egentlig aktivistisk hen mod en bæredygtig verden.

– Vi pengeinstitutter har også et kæmpe ansvar her for, at vi kan være med til at kanalisere pengene i en mere bæredygtig retning.

 

Har Merkur tidligere taget lignende skridt i en grøn retning i forhold til biler? 

– Vi har hele tiden sat barren højt i arbejdet for at understøtte den grønne omstilling og arbejdet for en fossilfri verden i bred forstand. Det anser vi for at være vores pligt. Det ligger i Merkurs DNA. Og vores kunder forventer, at vi gør det. De har jo valgt os, fordi de ønsker sig et bæredygtigt alternativ til de øvrige banker. 

– Så ja, vi har været og er fortsat ude på en rejse med hensyn til bilfinansiering: Tidligere finansierede vi jo også nye fossile biler. Først finansierede vi ned til energiklasse B. Siden øgede vi ambitionsniveauet yderligere, så det kun var energiklasse A og opefter. Og nu er vi nået til et fuldt stop for finansiering af nye fossilbiler.

– Det ligger i Merkurs forretningsmodel, at vi ikke låner ud til olie- og kulindustrien. Sådan har det været siden vi blev stiftet for 38 år siden. Det gælder også vores investeringsunivers, hvor du kan være sikker på, at der ikke er fossile selskaber i din portefølje. 

– Hos andre banker kan du også få billige grønne billån, men det er jo bare et enkelt eller to låne-produkter ved siden af de konventionelle produkter. 

 

Kan jeres tiltag tolkes som en udskamning af andre i branchen? 

– Vores nej til at finansiere nye fossilbiler skal ikke tolkes som en udskamning af andre. Vi pengeinstitutter har en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Vi kan være med til at kanalisere pengene i en mere bæredygtig retning. Jo flere som støtter op om det, jo bedre.

 

18. maj bragte Elbilforeningen en nyhed omhandlende barriererne for køb af elbil. Listen stammer fra den årlige spørgeundersøgelse Nordisk Elbilbarometer, der analyserer de nordiske befolkningers planer for bilkøb.

På en klar førsteplads er det prisen, der står i vejen for et mersalg. Lige nu er elbiler afgiftsfritaget, men det bliver de ikke ved med at være.

 Hvad vil der ske med jeres låne-produkter, når prisen på elbiler falder og afgiften stiger?

– Rammebetingelserne er jo politiske beslutninger. Vores bidrag er at gøre det ubetinget mest attraktivt at finansiere en fuldelektrisk elbil. Hvad der sker i morgen, er der ingen, der ved. 

 

På listens andenpladsen over barrierer for køb af elbil står “for kort rækkevidde”. De fleste elbiler kan nu nå en rækkevidde på ca. 200-500 km. Vi ved fra DTUs Transportvaneundersøgelse, at danskernes gennemsnitlige daglige kørselsbehov ligger på 45,5 km.

Når I stopper for lån til nye fossilbiler netop nu, er det så udtryk for, at Merkur har en holdning til rækkeviddeudfordringen?

– Det har indgået i vores overvejelser, ja. Men vi synes, vi er et sted nu, hvor vi godt kan tillade os i endnu højere grad at motivere vores kunder til ikke at købe en fossil bil. Det har jo nogle gange konsekvenser at tage det bæredygtige valg. Det er måske lidt mere besværligt i starten at skulle ind at “tanke” lidt oftere.

– Vi skal naturligvis ikke stille umulige krav til vores kunder. Der er da helt sikkert folk derude, der har behov for en bil, der kan køre længere end 200 km. Derfor finansierer vi også stadig plugin-hybrid og brugte fossilbiler i A-energiklasserne. De er bare lidt dyrere.

 

“Manglende mulighed for at lade op ved bopælen” står på tredjepladsen over barrierer for køb af elbil.

Udbygning af infrastruktur er altid forbundet med store investeringer. Vejdirektoratet har netop sendt en pulje med 50 mio. kr til fremme af ladeinfrastruktur i høring. Her kan man komme med forslag til retningslinjerne for, hvem der kan søge, og hvad midlerne kan bruges til i detaljer.

Hvad er Merkurs holdning til, hvor investeringerne skal komme fra til udbygning af infrastrukturen?

– Vi anerkender fuldt ud, at det er en udfordring for dem, der bor i byerne og i lejligheder, hvor der ikke er ladestandere.

– Derfor vil vi også gerne indgå partnerskaber med alle, der vil udbyde ladestandere, og som har det samme mindset som os, som gerne vil udbrede bæredygtige løsninger. Både store og små aktører. Vi tror, der er flere løsningsmodeller. Det er jo rigtig mange ladestandere, der skal til for at understøtte ambitionen om flere elbiler på vejene. 

 

Hvis de andre banker og pengeinstitutter rider med på Merkurs initiativ i forhold til at tilgodese finansiering af elbiler og måske endda stopper med at udbyde lån til nye fossilbiler, risikerer vi så ikke at infrastrukturen ikke kan følge med?

– Hvis vi kom dertil, ville jeg synes, det var et positivt problem. Det er jeg helt sikker på, at vi løser med de sædvanlige udbud og efterspørgselsmekanismer.

 

Hvad betyder samarbejdet med Elbilforeningen for Merkur?

– Det betyder, at vi har nogle ligeværdige samarbejdspartnere. 

– I er katalysator for grøn omstilling på jeres område, og vi synes også, at vi er det på vores område. Så er det rart at have nogen at dele viden og erfaring med. Vores aftale om, at FDELs medlemmer får yderligere rabat hos Merkur, er jo et eksempel på dette.

 

Se fordelsaftalen her: Elbillånet fra Merkur Andelskasse

Find ud af hvilke elbiler der findes på markedet?