Søg
Søg
Close this search box.
Anna Hilden i haven

Ny regering med fokus på at skabe trygge og stabile rammer for elbilmarkedet

Elbilforeningen FDEL ønsker Danmark til lykke med den nye regering

Elbilforeningen FDEL ønsker Danmark til lykke med den nye regering. Vi glæder os over det markante fokus på at skabe trygge og stabile rammer for elbilmarkedet, og vi ser frem til at se regeringens og støttepartiernes målsætninger udmøntet i konkrete tiltag til styrkelse af elbilismen og den grønne omstilling af transporten.

Vi glæder os over, at regeringen og dens støttepartier vil indføre bindende klimamål og delmål. Vi noterer os, at regeringen holder fast i et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030, og vi håber og regner med, at dette vil blive fulgt op af forpligtende måltal for andelen af elbiler i nysalget frem til 2030.

Afgifterne på biler og drivmidler vil fortsat være de vigtigste redskaber til at omlægge den individuelle transport. FDEL opfordrer til, at den lave registreringsafgift på elbiler bibeholdes i en årrække, mens der omlægges til teknisk baserede afgifter, der belønner nulemissionsbiler og belaster de traditionelle biler.

På den helt korte bane må regeringen så snart som muligt sørge for at sikre lave afgifter på al strøm til transport. Den nuværende usikkerhed om strømpriserne giver uro hos forbrugerne og branchen og gavner ikke elbilsalget. Efterhånden må en større del af afgifterne lægges på selve kørslen, enten gennem differentieret roadpricing eller via øgede afgifter på benzin og diesel.

I Elbilforeningen glæder vi os til at fortsætte arbejdet for at fremme elbilismen og inviterer gerne den nye regering til at samarbejde om de bedste måder at sikre den nødvendige omstilling af persontransporten.