Søg
Søg
Close this search box.

Nyt om Elbilforeningens henvendelse til konkurrencemyndighederne

FDEL henvendte sig i foråret til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) om markedet for opladning af elbiler og om abonnementsbinding ved køb af ny elbil, specielt vedrørende operatøren Clever, se Elbilforeningen går til konkurrencemyndighederne.

KFST har den 7. juli 2020 meddelte, at den del af sagen, der handler om konkurrenceforhold, henlægges af ressourcemæssige grunde, men at Styrelsen fortsat vil have fokus på området. Spørgsmålet om abonnementsbinding er videresendt til Forbrugerombudsmanden.

Uanset henlæggelsen af sagen vedr. konkurrencespørgsmålet er vi i FDEL meget tilfredse med, at det er lykkedes at sætte forbruger- og konkurrencevilkår angående elbiler og opladning heraf på dagsordenen. Det gælder i både medier, i branchen og på politisk niveau. Operatøren Clever sænkede umiddelbart efter FDEL’s henvendelse til KFST prisen på opladning uden abonnement, og Clevers roaming-priser er også sat ned. Det er ikke nok, men det er et fremskridt for forbrugerne. E.ON har for nylig valgt at åbne deres ladebrik for roaming på alle andre danske ladenet, et initiativ vi bakker op om. Nye spillere er på vej ind på det danske lademarked, og vi ser nye og mere åbne forretningsmodeller vinde frem. Forbrugernes mulighed for at lade uden abonnement til en betalelig pris har fået øget politisk fokus. Således er prisen for ladning uden abonnement et kriterium for tildeling af de nye statslige puljemidler til ladere, ligesom det er besluttet at iværksætte en undersøgelse om prisdannelsen i markedet.

Vi afventer nu Forbrugerombudsmandens stillingtagen til bl.a. bindingsperioder på abonnementer, der følger med køb af ny elbil.

FDEL vil fortsat tale forbrugernes sag i spørgsmål om elbiler og opladning.