Buus Anlægsgartner: Opladning er noget vi udvider i takt med behovet

Selvom virksomheden BUUS Anlægsgartner har haft elbiler siden 2015, så er det først for nylig, de er begyndt for alvor at skalere op i antallet af ladebokse på virksomheden.

Det startede med “mormorladning”

Anlægsgartneriet. der har eksisteret siden 1993 og i dag har afdelinger i både Aarhus og Aalborg, købte den første elbil, en Nissan e-NV200 i 2015. Virksomheden havde til at starte med etableret almindelige stikkontakter ved parkeringspladsen, som bilerne dengang ladede på (mormorladning red.).

– Opladning via de almindelige stikkontakter fungerede fint til en start. Bilerne ladede ikke så hurtigt og ved lav strømstyrke, men de kunne godt nå at lade op i løbet af natten, så de var klar til næste morgen. Det fungerede fint. Den løsning ville dog ikke gå i dag.

Om mormorladning

Mormorladning er betegnelsen for opladning via almindelig stikkontakt. Denne type opladning bør kun benyttes til nødladning af kortere varighed og under observation. Opladning via almindelig husholdningsstikkontakt kan i værste fald medføre overophedede elinstallationer og elektrisk stød, fordi elinstallationerne ikke er dimensioneret til langvarig belastning. Benytter du en almindelig stikkontakt til opladning, bør installationen ikke belastes med mere end 6 Ampere.

Se Sikkerhedsstyrelsens vejledning.

BUUS installerer ladebokse

I 2018 udvidede virksomheden flåden med flere elektriske varevogne af mærket Citroën ë-Jumpy og efterhånden blev det nødvendigt at etablere en professionel ladeløsning på firmaadressen. Michael fortæller:

– Vi undersøgte markedet for muligheder. Det var vigtigt for os at vælge en leverandør, som havde meget erfaring med ladeløsninger. På daværende tidspunkt følte vi, at et hollandsk selskab var dem, der var forrest i udviklingen på lademarkedet, så det var dem, som vi gik med i 2020, da vores første type 2-ladere blev installeret.

På parkeringspladsen ved Buus Anlægsgartner lidt uden for Aarhus holder de efterhånden talrige elektriske varevogne parkeret på rad og række langs gavlen, mens de lader op til dagens arbejde.

 

Hos BUUS er der på gavlen nu etableret 10 ladeudtag. Laderne er 22 kW-enkeltladere, som passer fint til virksomhedens behov. Bilerne udnytter ladeudtagene jævnt over døgnet – både om natten og i dagtimerne. Elbilerne lader tilstrækkeligt hurtigt på laderne, så der ikke er behov for at lade på hurtigladere uden for virksomhedens adresse i dagligdagen.

Et tilknyttet softwareprodukt fordeler automatisk ladestyrken på de biler, som oplader samtidigt. Når en bil er færdig med at lade, så fordeler løsningen den tilgængelige ladestyrke ud på de resterende ladende biler. Derved bliver ledningsnettet ikke overbelastet, når mange biler lader samtidigt.

Michael Niemann, BUUS Anlægsgartner (billede lånt fra BUUS' hjemmeside)

Det fordelagtige ved løsningen er, at virksomheden selv kan administrere laderne. De kan blandt andet følge med i, hvor lang tid og hvor meget de har ladet.

Udover etableringsomkostningerne betaler BUUS kun for det løbende strømforbrug.

– Med en løsning som denne er vi ikke bundet op på en bestemt elleverandør. Vi undgår de store administrationsomkostninger – for vi har ingen, Systemet er meget simpelt at anvende for os som arbejdsgiver og medarbejderne kan nemt aktivere laderne via en ladebrik. Det fungerer supergodt.

Læs også “Vejledning til virksomheder om ladeinfrastruktur til elbiler“.

Fremtidssikret ladeløsning

Anlægsgartnerfirmaet har til huse i en ældre bygning i det vestlige Aarhus. Strømkapaciteten blev allerede inden anskaffelsen af elbilerne maksimalt udnyttet. De valgte derfor at forøge strømkapaciteten ved at etablere en særskilt fase kun til opladning af elbilerne. Det havde ikke været nødvendigt, hvis virksomheden havde boet i en moderne industribygning med tidssvarende kapacitet. Michael forklarer:

– Vi ved, at vi får behov for flere elbiler fremadrettet. Derfor har vi forberedt elinstallationen, så vi nemt kan etablere flere ladestandere efterhånden, som behovet opstår.

Udvidede muligheder

Virksomheden kan nu trække 120 Ampere på lokationen. Løsningen er forberedt, så virksomheden kan sætte flere ladebokse op og åbne op for flere muligheder i administrationssystemet, når behovet opstår. Medarbejderne vil blandt andet kunne lade deres private elbiler på firmaadressen via en personlig brik til virksomhedens ladebokse.

Visioner for fremtiden

Hos anlægsgartnerfirmaet er der masser af idéer og ønsker til fremtiden.

Citroën ë-Jumpy og Nissans elbiler er nogle af de – endnu forholdsvist få – elbiler, som har mulighed for at lade strømmen gå begge veje. Denne evne vil blive mere udbredt blandt elbiler fremover, som teknologien udvikler sig. Dermed vil det blive muligt at udnytte elbilens batteri til lagerkapacitet, når den ikke er ude at køre.

– For mig at se, så skal elbilerne bare flytte rundt på energien. Der vil i nær fremtid være flere muligheder for at udnytte bilens batteri til optimal strømudnyttelse og balancering af elnettet: Elbilen er en stor kapacitet, når vi taler om intelligent brug af energisystemet. Vores medarbejdere vil for eksempel kunne trække strøm fra bilen i stedet for fra ledningsnettet på privatadressen, når de sætter kaffe over om morgenen. Når de senere kobler bilen til laderen på arbejdspladsen, vil der være mulighed for at udnytte bilens restkapacitet, indtil solen står op og solcellerne på tagene begynder at levere energi tilbage til bilen.

Se også artiklen “Buus Anlægsgartner går foran i den grønne omstilling”.

Fotos: Copyright Elbilforeningen i Danmark