Søg
Søg
Close this search box.

Byggeloven: FDEL afgiver høringssvar

Høringssvar: Ifølge et nyt EU-direktiv skal der fra marts 2020 installeres ladestandere ved alle større P-pladser ved nybyggeri eller større renoveringer. For eksisterende erhvervsbyggeri skal P-pladserne have ladere fra 2025. Direktivet skal nu implementeres i dansk lov. 

FDEL er glade for direktivet, men mener, at vi i Danmark skal gå videre, end direktivet pålægger os, da vi ellers ikke når målet om, at sidste nye fossilbil er solgt i 2030. Vi mener bl.a., at reglerne skal gælde allerede fra 2023 for eksisterende byggeri, og at beboere i etageejendomme skal have ret til etablering af lademulighed efter norsk forbillede.
Se lovudkastet her:

Lovudkastet

og FDELs høringssvar her:

20190823 Byggeloven – FDEL høringssvar