Søg
Søg
Close this search box.

Elbilforeningen opfordrer Clever til at reducere energitillæg og oprette nyt produkt

Pressemeddelelse: I morgen, den 1. juni 2022, træder Clevers såkaldte ”energitillæg” i kraft.

Da Clever varslede denne  forhøjelse af priserne på sine opladningsabonnementer, besluttede Elbilforeningen FDEL at bede et advokatfirma se nærmere på, om Clever var berettiget til dette.  

Elbilforeningens forperson, Christian Nolsøe Nielsen, fortæller nærmere om beslutning: 

“Vi valgte at kontakte en advokat, fordi vi ved, at mange elbilister har valgt et abonnement hos Clever i forventning om, at prisen ikke vil stige mere end nettoprisindekset. Nogle har endda baseret deres beslutning om at skifte til en elbil ud fra denne forventning. Derfor vil vi gerne kunne rådgive vores medlemmer om, hvorvidt de har mulighed for at vinde en sag mod Clever.” 

Klage over energitillægget

Håkonsson Advokater har foretaget den aftalte gennemgang af Clevers generelle vilkår, og det er  advokatfirmaets overordnede vurdering, at Clevers generelle vilkår for forbrugere ikke indeholder et klart vilkår om, at priserne kan stige som følge af forhøjede indkøbspriser på strøm. 

Af notatets hovedkonklusion fremgår blandt andet: 

“De dele af vilkårene, der vedrører prisændringer til ugunst for kunderne, er efter vores opfattelse på dette punkt særdeles uklare og indeholder fortolkningsmomenter, der taler både for og imod berettigelsen af det  såkaldte energitillæg.” 

Det fremgår videre af notatet, at advokaterne anbefaler at klage til Clever og om nødvendigt at klage til  Ankenævnet på Energiområdet. Denne anbefaling vil Elbilforeningen følge, og medlemmer, der ønsker at klage over energitillægget, kan derfor henvende sig foreningen for nærmere rådgivning. 

Konklusionerne i advokaternes notat kan læses her.

Fjern eller reducer tillægget

I Elbilforeningen har vi forståelse for, at Clever abonnementspriser ikke har taget højde for den meget uventede udvikling i elpriserne. Vi finder imidlertid, at størrelsen af energitillægget er urimelig for de elbilister, der primært lader hjemme og ikke har et særlig stort kørselsbehov. 

Christian Nolsøe Nielsen uddyber:

“Hvis man kun lader op om natten, vil udgiften til 250 kWh være ca. 500 kr. Afhængig af forholdene svarer 250 kWh til 1.000-1.200 km. Hvis man ikke kører mere end det, skal man betale mere end det dobbelte med Clevers nye priser. En del af den betaling må skulle retfærdiggøres af, at man har adgang til et stort ladenetværk, men hvis man stort set kun lader op hjemme, er det jo ikke så interessant for den enkelte.”

Clever har et “Mini”-abonnement, som inkluderer 120 kWh pr. måned for 449 kr. om måneden inkl. energitillæg. Det er således også omkring det dobbelte af udgiften til strøm.

Elbilforeningen opfordrer derfor Clever til at fjerne – eller i hvert fald reducere – energitillægget for de elbilister, der har et forbrug under 300 kWh pr. måned. 

Opret nyt produkt med afgiftsrefusion

En anden måde, Clever kan give rimelige vilkår til elbilister, der primært lader op hjemme, er ved at tilbyde et nyt produkt, som primært består i at formidle afgiftsrefusion for abonnenternes hjemmeopladning og leje af ladeboks. 

Der findes en række små og store ladeoperatører, der tilbyder at formidle afgiftsrefusion for elbilister med egen ladeboks. Det indebærer imidlertid en stor udgift at udskifte Clevers ladeboks med en ny. Vi vurderer derfor, at mange af vores medlemmer vil foretrække at fortsætte med at leje deres ladeboks fra Clever, hvis Clever begynder at tilbyde at formidle afgiftsrefusion.

Christian Nolsøe Nielsen fortæller videre om forslaget:

“Vi foreslår helt konkret, at Clever tilbyder et abonnement på eksempelvis 100 kr. om måneden, som inkluderer leje af ladeboks, formidling af afgiftsrefusion og adgang til ad hoc-opladning med en attraktiv pris pr. kWh på Clevers netværk.”

Elbilforeningens forslag vil betyde, at mange Clever-kunder med hjemmelader nemt kan skifte til en løsning, hvor de ikke betaler ekstra for et ladenetværk, de næsten aldrig bruger. Samtidig undgår Clever at få returneret en masse ladebokse fra kunder, der skifter til andre ladeoperatører. 

Produktet minder lidt om det tilbud om at sætte abonnementet i bero, som Clever har lanceret i forbindelse med energitillægget. Forskellen består i, at Clever modtager et fast beløb, og elbilisterne modtager deres egen afgiftsrefusion. 

Det bemærkes, at Elbilforeningen ikke er bekendt med, om Clever planlægger at indhente afgiftsrefusion for strøm leveret gennem ladebokse, hvor abonnementet er sat i bero. 

Dialog med Clever

Elbilforeningen har sendt ovenstående forslag til Clever, idet vi håber, at vi kan etablere en konstruktiv dialog med Clever. Foreningen har modtaget en positiv reaktion fra Clever, og vi ser frem til dialogen.

 

Kontaktoplysninger Elbilforeningen FDEL

Forperson, Christian Nolsøe Nielsen, cnn@fdel.dk, 20 59 83 74

Pressetalsperson, Rasmus Foged, rasmus.foged@fdel.dk, 23 70 18 70

Foto: Copyright Elbilforeningen FDEL