Søg
Søg
Close this search box.

FDEL: Drop produkter der blander ude- og hjemmeladning

Elbilforeningens Mads Aarup blander sig i debatten om konkurrencen på lademarkedet ved danmarkspremieren på elbilmessen eCarExpo. Flat-rate abonnementsprodukter skaber trængsel hos bestemte operatører og ender med at stavnsbinde forbrugerne. 

Efter et indlæg fra politisk rådgiver Simon Dyhr, Norsk Elbilforening, om den norske udvikling i ladepolitikken, diskuterede repræsentanter fra den danske ladebranche knasterne ved forskellige konkurrenceelementer på det danske marked. I debatten deltog (på fotoet fra venstre) Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance (Nu: Dansk e-Mobilitet), Mark Skriver fra Q8, Tore Harritshøj fra Spirii og Jeppe Røn Hartmann fra Drivkraft Danmark. Debatten blev modereret af Kathrine Fjendbo Jørgensen fra Region Hovedstaden.

Alle i panelet var enige i, at markedskræfterne sørger for, at de dårligste produkter med tiden forsvinder. Men hvordan skal den danske stat subsidiere udrulningen af ladeinfrastrukturen, så konkurrencen har rimelige vilkår? Det var omdrejningspunktet for denne debat på branchedagen.

Stavnsbinding afskrækker nogle fra at skifte til elbil

Baggrunden: Få spillere tog tidligt sammen med EU de store investeringer, der har lagt grunden til den første udrulning af ladeinfrastruktur i Danmark. 

Processtrømsordningen er nødvendig for at kunne lade til en elpris, der gør det billigere at køre elbil end fossilbil. Men processtrømsordningen er kun tilgængelig for virksomheder; private elbilister er nødt til at entrere med en ladeoperatør for at kunne lade bilen billigt derhjemme. Ved at tilbyde abonnementer, der knytter hjemmeladning med udeladning opnår ladeoperatøren, at forbrugeren ved udeladning altid bruger ladepunkter fra den operatør, der også driver deres hjemmelader. Det er godt for deres egen forretning.

I dag vælger mange nye elbilister flat-rate abonnement, fordi det er indeholdt i deres nybilkøb, fordi bilsælgeren anbefaler det, eller fordi de simpelthen ikke kender de andre muligheder. 

Udfordringen med abonnementerne, der blander ude- og hjemmeladning sammen, består i at abonnenten er mindre tilbøjelig til at søge andre ladere, når der er kø. På den måde oplever kunderne lang ventetid ved bestemte ladere, og ladere fra konkurrenter bliver ikke anvendt. Det giver en dårlig udnyttelse af ladeinfrastrukturen, og billeder af lange køer ved ladestandere afskrækker nogle fra at skifte til elbil. Der er reelt tale om en stavnsbinding af elbilisterne; dét gavner ingen ud over ladeoperatørerne.

– Det er fint med konkurrence på bekvemmelighed så som adgang til toilet og indkøb, beliggenhed, pris og betalingsmåde, men det er uhensigtsmæssigt at blande to så forskellige produkter som ude- og hjemmeladning sammen, når resultatet skaber lange køer ved en bestemt operatørs offentlige ladestandere, siger bestyrelsesmedlem og medlem af politikudvalget i FDEL, Mads Aarup.

I fremtiden vil du kunne betale for lynladning med almindelige betalingskort

Transportminister Benny Engelbrecht, der holdt åbningstalen ved elbilmessen i Øksnehallen sidste weekend i oktober, havde dagen inden løftet sløret for aftaleteksten til regulering af ladestanderområdet. Teksten er skabt med bred opbakning fra Folketingets partier.  

Kravene til offentlige lynladere, der kommer til at gælde fra 1. april 2022, indebærer eksempelvis, at man skal kunne betale med almindelige betalingskort på lynladere – og der skal være klar skiltning af pris i kr. pr. kilowatttime og prisen, som skal betales for den samlede opladning ved ladestanderen.

Netop muligheden for at betale for opladning ved hurtigladere med betalingskort – på samme måde som man betaler for benzin og diesel på tankstationer – var et initiativ, FDEL opfordrede kraftigt til, da foreningen afgav høringssvar om den nye lov om ladestandere. 

Læs: Aftale om regulering af ladestanderområdet

Kommuner og regioner får lov at medfinansiere ladestandere

Med aftalen er der også lagt op til, at kommuner og regioner får mulighed for at medfinansiere ladestandere på deres egne arealer. Dette har ikke tidligere været en mulighed for kommuner og regioner. De vil dog kun kunne gøre det på de steder, hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven. Det kan både være i dele af en by eller ude i landdistrikter.

FDEL støtter også, at kommuner og regioner får mulighed for at støtte opsætning af ladestandere. I de større byer vil det formentlig mest være kantstensopladere til brug for elbilister, der bor i lejlighed, der er behov for støtte til. I landdistrikterne, hvor en større andel af elbilisterne kan lade på deres egen ladestander, er der til gengæld større behov for støtte til hurtigladere. 

Læs også FDELs høringssvar til lov om infrastruktur til bl.a. elbiler

FDEL mener…

FDEL arbejder for ligestilling for elafgiften, således at alle elbilister kan købe el til opladning af deres elbil med den rigtige elafgift, uden at skulle entrere med en tredjepartsvirksomhed, som også Bilkommisionen endte med at anbefale.

Jeg er så glad for at jeg endelig fik taget mig sammen og opsagt mit all-inclusive abonnement i sommer. Det var jo nemt bare at vælge dette, da jeg købte bilen tilbage i 2019 – men da jeg fik regnet på det, viste det sig, at jeg har tabt penge på det – og forretningsmodellen er jo også at flertallet betaler for fåtallets høje forbrug.
Men det mest befriende er nu mest, at jeg nu frit kan vælge mellem de mange ladenetværk, når jeg skal lade på langturen. Nye aktører kommer til og der skyder løbende nye ladestationer op rundt omkring. Den all-inclusive udbyder jeg havde før var mere eller mindre gået i stå, og dens ladestationer var ofte fyldt op.
Peter Koch, elbilist
Fredericia, mandag 13. december 2021 kl 17:45: Powered by laderen - fire optaget, to i kø.
Fredericia, mandag 13. december 2021 kl 17:45: IONITY én optaget, tre ledige. Blot 50 m fra Powered by...

FDEL anbefaler: Benyt apps der viser ladere fra flere operatører. F.eks.: PlugShare eller ChargeFinder.

Foto: Copyright Elbilforeningen FDEL