Søg
Søg
Close this search box.
colceller og vindmøller på en mark i Vestjylland

FDELs kommentar til forliget i energiaftalen

Det glæder FDEL, at der som led i energiaftalen er afsat en pulje til fremme af grøn, individuel transport. Vi opfordrer til, at en del af puljemidlerne afsættes til en oplysningskampagne om elbiler og til rådgivning af elbilkøbere og -forhandlere. Der er fortsat en del uvidenhed blandt forbrugerne om elbilernes fordele og begrænsninger, herunder om, hvad det reelt koster at køre elbil. Også på forhandlersiden ser vi desværre en del usikkerhed og mangel på viden i forhold til, hvordan dagligdagen med en elbil kan se ud.

Vi hilser den generelle afgiftsnedsættelse på el velkommen, men havde dog hellere set en målrettet nedsættelse af afgiften på el til transport – på samme måde som det sker for el til opvarmning.

FDEL håber, at efterårets klimaaftale vil byde på flere tiltag til fremme af grøn og klimavenlig transport – herunder en tilpasning af bilafgifterne, så de i højere grad afspejler bilernes reelle omkostninger for klima og miljø.

Kontakt:

Sekretariatet, FDEL

tlf: 9392 1499

sekretariatet@fdel.dk